Fictiedossier

advertisement
Fictiedossier
Leesverslag Poëzie
INHOUD
ALGEMEEN
Naam
: je eigen naam
Datum leesverslag: je eigen naam
Titel(s):
Titel van het gedicht of de gedichten
Auteur(s):
Wie heeft het boek geschreven
Uit welke bundel
komt / komen
gedicht(en):
Vermeld de bron van het gedicht: uit welke bundel komt het, van welke
website of wellicht een andere bron.
Letterlijke tekst
gedicht(en):
Geef de letterlijke tekst weer op precies dezelfde manier als dat je het
gedicht hebt gevonden. Dus neem ook witregels, regeleinden etc.
over. Eventueel kun je ook (als dat een speciale rol speelt) het
lettertype proberen te benaderen.
EXTRA
Gebeurtenissen of Met andere woorden: Geef in je eigen woorden aan waarover het
gedicht gaat. Zeg wat beschreven wordt in je eigen woorden.
wát wordt
beschreven?
Onderwerp /
thematiek
Geen in één, twee of drie woorden weer welk onderwerp de dichter
heeft beschreven. Bijvoorbeeld: Dood, Verdriet, Verlies, Vreugde,
Angst, Onbeantwoorde liefde, Vriendschap, Ziekte, religie, Haat,
Moederschap, Vergeving, Schuld, Erotiek etc.
Rijmschema
Geef het rijmschema eerst letterlijk weer (bijv. a a b b c e c e)
Geef aan of het overeenkomst heeft met een van de
standaardrijmschema’s (bijv. slagrijm, gepaard rijm etc.) Het hoeft niet
altijd zo te zijn dat er rijm is, schrijf dan niet a b c d e etc., maar meld
dat er geen sprake van rijm is in het gedicht.
Stijl
Vermeld hier iets over taalgebruik: Is de taal heel dichterlijk/zweverig of
juist echte spreektaal of jongerentaal. Worden er bepaalde stijlfiguren
gebruikt? Is het beschreven alsd dialoog, beschrijft het gevoelens van
iemand of wordt een ‘ding’ beschreven.
Heeft het gedicht een bepaalde standaardvorm (limerick , Sonnet etc.)
Beoordeling /
mening:
Zie ‘hulp bij het formuleren van eigen mening’-formulier op de
schoolwebsite
Informatie over
auteur(s):
Zoek informatie over de auteur (staat ook vaak in het boek zelf) en
geef deze weer
Fictiedossier – Leesverslag 1
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards