Stagelesvoorbereiding 2ON

advertisement
KAHO SINT-LIEVEN
9100 Sint-Niklaas
Plezantstraat 157
Kasteelstraat 6
INITIËLE LERARENOPLEIDING
LAGER ONDERWIJS
Tel. 03 760 08 86
Tel. 03 776 48 20
Fax. 03 766 06 74
E-mail: [email protected]
STAGELESVOORBEREIDING
Student(e):
Wendy Van Laere
Stageschool:
Heilige Familie
Klas (ON):
2 onA
Stageklas:
5b
Stageles nr.:
34
Mentor:
Juf Annemie Bosteels
Leergebied:
ICT
Datum stageles:
05/05/03
Begin- / einduur:
11.15u – 11.40u
Vaklector:
Stagelector:
Dhr. Jacques Van Holen
LESONDERWERP:
ICT / Nederlands: gedichtje zoeken voor bij het geschenk voor moederdag.
LEERPLANSITUERING:
Leerplan mediaopvoeding:
O2.5: Kunnen en durven meeleven met wat je ziet en / of hoort.
O4.2: Wat je waargenomen en begrepen of aangevoeld hebt, op je eigen manier
uitdrukken of er met anderen over spreken.
O4.6: Beseffen dat eenzelfde media – aanbod door verschillende mensen anders
begrepen of gesmaakt kan worden.
BEGINSITUATIE:
De leerlingen zijn gewoon om met de computer te werken.
De leerlingen hebben al kennis gemaakt met het internet en er ook al meegewerkt.
De leerlingen weten hoe ze moeten opzoeken op het internet.
DOELEN:
1. Een gedicht kiezen voor moederdag.
2. Verschillende websites bezoeken vooraleer een gedicht te kiezen.
3. Zoekmachines gebruiken of aangeboden websites.
DIDACTISCH
MATERIAAL:
-
Computer
Internet
Pen en papier
BRONNEN:
-
Internet: www.netwijs.nl
Internet: www.google.be
Mentor Annemie Bosteels
AANTAL BIJLAGEN:
Bestand : 317479800
/
Laatst gewijzigd: 20/7/17
p. 1/3
TIJD
DL.
NR.
LESFASE - LEERINHOUD
DIDACTISCHE WERKVORMEN
INTERACTIE-IMPULSEN
LEERACTIVITEITEN
LEERMIDDELEN
Fase 1: Instap
3’
1
Gedicht
OG: Zoek een gedichtje rond moederdag. Zoeken
2
Websites
OG: Gebruik verschillende websites om
een gedicht te zoeken.
Gebruiken
2
Websites
LK geeft enkele nuttige websites.
Luisteren
Gedicht
OG: Gedicht opzoeken via verschillende
websites en zoekmachines.
Zoeken
OG: Werk samen per twee.
Samenwerken
OG: Gedicht lezen en nadenken over de
inhoud.
Lezen en nadenken
OG: Gekozen gedicht overschrijven.
Overschrijven
Computer
Fase 2: Kern
15’
1-23
1
Internet
Computer
Fase 3: Verwerking
7’
1
Gedicht
Bestand : 317479800
Laatst gewijzigd: 20/7/17
p. 2/3
Pen en papier
BORDSCHEMA
(manueel in te vullen in bordschrift)
Linker zijbord
Bestand : 317479800
Middenbord
Laatst gewijzigd: 20/7/17
Rechter zijbord
p. 3/3
Download