Workshops `Arbocatalogus in de praktijk` 23 juni 2011

advertisement
Workshops ‘Arbocatalogus in de praktijk’ 23 juni 2011
1. Preventie en vitaliteit
door Martha Buning (Thuiszorg Het Friese Land) en Ina van Swaaij (Verian)
Maak kennis met goede praktijkvoorbeelden op het gebied van vitaliteit en preventie.
Een interactieve workshop met testen en uitwisseling van informatie om de duurzame
inzetbaarheid van de medewerkers te verbeteren.
2. Op het snijvlak van fysieke belasting en zelfredzaamheid
door Nico Knibbe (LOCOmotion)
Er zijn tegenwoordig veel hulpmiddelen en slimme technieken beschikbaar die de
zelfredzaamheid van cliënten vergroten. In deze workshop maak je kennis met de
nieuwste ontwikkelingen en hoe je daarmee als zorgverlener op een veilige en
gezonde manier om kunt gaan.
3. Ongewenst gedrag
Door Joanne Kloosterboer (De Goede Praktijk)
Hoe stimuleer je gewenst gedrag in je organisatie? En hoe beïnvloed je ongewenst
gedrag? De gloednieuwe arbocatalogus van de VVT over ongewenst gedrag helpt je
op weg. Wat regel je voorafgaand en hoe handel je tijdens of na een incident? Deze
workshop maakt je wegwijs in de vele ondersteunende middelen en leent zich voor
het uitwisselen van ervaringen met collega's.
4. Werkdruk
Door Erna van der Weerd en Ben van Hilst (AdMova)
Een vernieuwde kijk op de aanpak van werkdruk met aan deze tijd aangepaste
instrumenten, daar wordt aan gewerkt. In de workshop kun je al kennis maken met
instrumenten waarmee je als medewerker, leidinggevende, medezeggenschap of als
organisatie aan de slag kan gaan om de werkdruksituatie te verbeteren.
5, Implementatie van de arbocatalogus
Door Aukje van den Bent (De Goede Praktijk)
Hoe bereik je dat de arbocatalogus bekend is én binnen je organisatie benut wordt?
Om van ‘weten wat er anders kan’ naar ‘daadwerkelijk anders doen’ te komen zijn
implementatie-activiteiten nodig. In deze workshop krijg je inzicht hoe je daar in de
praktijk mee aan de slag kunt gaan. En hoe je de verschillende rollen en medewerkers
in je organisatie kunt betrekken.
6. De OR en de arbocatalogus
Door Karin Langeree (CAOP)
Hoe kun je de arbocatalogus benutten bij je werkzaamheden als OR, de advisering aan
de bestuurder, je contacten met de achterban? Welke informatie kun je hiervoor in de
arbocatalogus vinden en hoe zet je deze in? Deze workshop leidt je er doorheen en
geeft bruikbare tips.
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards