Nut en noodzaak van organische stof

advertisement
Nut en noodzaak van
organische stof
Erwin Weening | Commercieel directeur DCM Nederland
www.nationalegrasdag.nl
Nut en noodzaak van organische stof
Organische stof heeft bepaalde functies in de grond:
• Structuur
• Houdt water beter vast en mineralen
• Zorgt voor voeding van bodemleven
www.nationalegrasdag.nl
Nadelen te veel organische stof
in sportvelden
•
•
•
•
•
Vervetting en dichtslaan van de grond
Te lang natte grond
Snel ziektes
Onttrekken van zuurstof uit de bodem
Structuurbederf
www.nationalegrasdag.nl
Analyse geeft % organische stof
1. Effectieve organische stof –
langzame afbraak, humus opbouw
2. Jonge organische stof –
structuur, energiebron voor bacteriën en schimmels
www.nationalegrasdag.nl
Samenstelling organische stof
Van Soest Fractionatie
Oplosbare fractie
•
•
•
Cellulose
Makkelijk afbreekbaar
Sterke stijging van
microbiële populatie
Opneembaar voor
•
de planten
•
Hemicellulose
Lignine
Eenvoudige structuur
Snel afbreekbaar
•
•
Onoplosbaar in water
Moeilijker afbreekbaar
•
VOEDINGSHUMUS
Zeer moeilijk
afbreekbaar
STABIELE HUMUS
= EOS
www.nationalegrasdag.nl
Vraag: Hoeveel gras maaien we per ha/jaar?
1.600 - 4.000 kg organische stof per jaar
www.nationalegrasdag.nl
Effectieve organische stof van:
• Maaisel = 30%
• 1.600 kg maaisel = 480 kg e.o.s
• 4.000 kg maaisel = 1.200 kg e.o.s
www.nationalegrasdag.nl
Nut en noodzaak van organische stof
• Maaisel geeft groot risico op vervetting,
vooral in eerste mm van de toplaag
• Vooral in najaar/vroege voorjaar minder afbraak van
grasresten, veel vocht en minder bacteriënactiviteit
• Op sportvelden zal het opvangen van maaisel veel
ophoping/ vervetting voorkomen,
vooral in koudere periodes
www.nationalegrasdag.nl
Nut en noodzaak van organische stof
Is er vervetting en
verhoging van organische stof
door het gebruik van
DCM meststoffen?
www.nationalegrasdag.nl
13-6-2001
2.7 o.s
4-7-2003
2.5 o.s
www.nationalegrasdag.nl
Gehalte organische stof
STRUCTUUR VAN DE HUMUS IN DE BODEM
Afgestorven organische fractie = HUMUS
STABIELE HUMUS
VOEDINGSHUMUS
•
•
•
Eenvoudige structuur
Niet humine-verbindingen
DCM meststoffen
•
•
•
Complexe structuur
Humine-verbindingen
(humus en fulvozuren)
Grasresten en graswortels
www.nationalegrasdag.nl
Nut en noodzaak van organische stof
www.nationalegrasdag.nl
Conclusies
• Maaisel geeft groot risico op vervetting,
vooral in de eerste mm van de toplaag
• Vooral in najaar/vroege voorjaar minder afbraak van
grasresten, veel vocht en minder bacteriënactiviteit
• Op sportvelden zal het opvangen van maaisel veel
ophoping/vervetting voorkomen,
vooral in koudere periodes
• Op sportvelden leidt gebruik van DCM meststoffen tot
evenwicht in de organische stofbalans van het veld
• Organische meststoffen van DCM zijn een voedingsbron
voor nuttig bodemleven en zorgen voor een betere en
versnelde afbraak van organisch materiaal
www.nationalegrasdag.nl
Download