Fertikal

advertisement
FERTIKAL NV
FERTIKAL TRADE COMPANY BVBA
HISTORIEK
 2000-2001 : FLANAMAT (groep DCM) - bouw organische
meststoffen- en verwerkingsfabriek in de haven LO te Kallo
 2007-2008 : FERTIKAL - AIF + Thenergo - nieuwe eigenaar &
naamswijziging → zoektocht naar goedkope warmte & betere
productietechnieken
 04/2011 : FERTIKAL - overname site & activiteiten door groep BGV-
Fertilizers (7 landbouwbedrijven + technisch bedrijf)
 04/2013 : opstart FERTIKAL TRADE COMPANY - centralisatie van
de handel in input- & output van organische natte mestfracties
HISTORIEK
 04/2011 : FERTIKAL - overname site & activiteiten door groep BGV-
Fertilizers (7 landbouwbedrijven + technisch bedrijf)
 04/2013 : opstart FERTIKAL TRADE COMPANY - centralisatie van
de handel in input- & output van organische natte mestfracties
 2013 – 2014 : FERTIKAL - investeringsproject ombouw site tot
ultramoderne fabriek (totaal vernieuwd) om organische meststoffen
te produceren van topkwaliteit - gecertificeerd door Certisys &
Control Union
 2015 : FERTIKAL - reorganisatie van de aandeelhoudersstructuur
(verkorten van de beslissingslijnen)
LINK met LANDBOUW
 DIERLIJKE MEST : vormt een
belangrijke grondstof als basis
van organische meststoffen
 MESTVERWERKINGSPLICHT : plicht opgelegd aan de intensieve
veehouderijen om een passende oplossing te hebben om alle
geproduceerde mest nuttig aan te wenden en/of te laten verwerken
 MESTACTIEPLAN : strengere EU-reglementering rond het gebruik
van organische mest en de toediening van NPK’s op de beschikbare
bodems
OPDRACHT
 FERTIKAL TRADE COMPANY : toonaangevend in de aankoop &
verkoop van organische meststromen, zowel in binnen- als
buitenland – input zekerheid voor FERTIKAL
 FERTIKAL : toonaangevend & gerenommeerd producent van
organische en organo-minerale NPK-meststoffen – exporteren
eindproducten buiten de eigen grenzen
PROCES
 Verwerken dikke fracties (runder-, kippen- & varkensmest en digestaat)
 Tot een droog & stabiel product dat kan geëxporteerd worden over
de hele wereld
PROCES
LINK met HAVEN
 LIGGING Haven Antwerpen : goede
ligging voor aanvoer en acceptatie
van zowel Vlaamse als Nederlandse
mest
 PRODUCTIESITE : gelegen midden
in de Antwerpse Haven, wat
logistieke voordelen heeft qua
transport en bereikbaarheid, maar
ook voordelen biedt voor de uitbouw
van de verwerkingscapaciteit
 AFZET buiten BE & NL : uitstekend, zowel per vrachtwagen
(retourvrachten) als door verscheping per container
DISTRIBUTIE
FERTIKAL levert inmiddels aan meer dan 25 landen buiten België
BESCHIKBARE PRODUCTEN
5 Productgroepen - Organische meststoffen
SLOT - WIN
FERTIKAL en haar activiteiten komen voort uit :
• de noodzaak van de Vlaamse en Nederlandse intensieve
veehouderijen om hun problemen omtrent de mestoverschotten mee
te helpen oplossen
• in te spelen op de wereldvraag naar transporteerbare, veilige en
stabiele organische meststof producten als basisgrondstof voor
diverse teelten
SLOT – WIN-WIN
DE HAVEN en haar infrastructuur,
biedt de mogelijkheid om onze
regionale mestoverschotten weg
te werken en door de wereldvraag
naar organische meststoffen deze
vlot met elkaar te linken en op die
manier ons de kans biedt om
economische grenzen dichter bij
elkaar te brengen
CONTACTGEGEVENS
FERTIKAL NV - FERTIKAL TRADE COMPANY BVBA
Molenweg Haven 1938
9130 Kallo
T. + 32 - (0)3/570.01.80
F. + 32 - (0)3/575.86.15
[email protected]
[email protected]
Download