Zero Philosophy

advertisement
Zero Philosophy
ER IS EEN NIEUW TIJDPERK VAN INTELLIGENTE HAARDEN
AANGEBROKEN
DAGELIJKS WELZIJN
Er is een nieuw tijdperk van intelligente haarden aangebroken, die worden gekenmerkt door
de „ZERO PHILOSOPHY“: ZONDER GRENZEN, MET ONEINDIGE
MOGELIJKHEDEN, die de manier waarop we de warmte binnenshuis ervaren radicaal
verandert. Het zelfreinigende systeem van de haard die het dagelijks onderhoud tot nul
reduceert; de absolute stilte, gegarandeerd door de convectieve beweging die de luidruchtige
geforceerde ventilatie wegneemt; uniformiteit van warmte, gewaarborgd door de natuurlijke
convectie die elke vorm van warmteverlies weg haalt. Alles in het teken van het dagelijkse
welzijn.
ONBEGRENSDE VRIJE TIJD
VOOR UW WELZIJN!
Uit de innovatie van Ravelli is een revolutionair
automatisch reinigingssysteem ontstaan, dat garant staat
voor een perfect onderhoud en uitstekende prestaties,
vrijwel zonder een vinger uit te hoeven steken!
ONBEGRENSDE STILTE VOOR
UW INTIMITEIT.
De nieuwe haarden van Ravelli maken gebruik van
natuurlijke convectie, een type verwarming dat wordt
gekenmerkt door de convectieve beweging, die de
geforceerde ventilatie wegneemt en zorgt voor maximale
stilte.
GEEN
DAGELIJKS
ONDERHOUD
MEER NODIG
LAWAAI
TOT NUL
GEREDUCEERD
ONEINDIGE WARMTE VOOR
HUISELIJK RELAXEN
e
e
d e e
e
e- e e
e - e
e
e
e de
e
e
e
e
e de
e
e d
e e de e
e
d e e e
e e de
e e
de
e
e
e
e
e
e
de
e d d
e
e
e
ed e
ed
propre!
d
GEEN
VERSPILLING
VAN WARMTE EN
ENERGIE
ONEINDIGE
RUSTGEVENDHEID VOOR
HET HELE GEZIN
De kans op ongevallen in huis, door verkeerd gebruik
van de haard, wordt door Ravelli
e ed ee d
e
e
e e
ee
d d
e
e
e
e e
e
de e e e e e e d e
e e
e e
ee
e e
ed
d
e e
e
e e
ZONDER
ENIG RISICO
Download