Vragenlijst voor nieuwe cliënten Naam

advertisement
Vragenlijst voor nieuwe cliënten
Naam: ……………………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………….....
Op dit moment verbreekt u uw relatie met uw partner of bent u aan het scheiden met uw
echtgenoot / uw partner. Dit is een zeer belangrijke en uitdagende overgang voor u en uw familie.
Als uw advocaat zou ik u willen adviseren over de mogelijkheden van extra ondersteuning voor u en
uw familie om deze overgang op de best mogelijke manier te beheren met het behoud van
familiebanden, financiële middelen en woonkwaliteit. Uw methode keuze zal de aard en het tempo
van uw scheiding of echtscheiding bepalen.
Om specifiek advies aan u te kunnen geven zou ik vriendelijk willen verzoeken om de volgende
vragen voorafgaand aan onze eerste bijeenkomst te beantwoorden. Bij voorbaat dank voor uw
medewerking.
Gelieve niet te veel na te denken over de antwoorden, maar in plaats daarvan het eerste antwoord
te kiezen wat bij u opkomt. Uit een schaal van 1 tot 10 kunt u het antwoord kiezen welke het beste
bij uw huidige situatie past.
a) Hoe voelt u zich nu?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(1 = erg slecht, erg gespannen, 10 = erg goed, ontspannen)
b) Hoe zou je zeggen dat de andere partij zich op dit moment voelt?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(1 = erg slecht, erg gespannen, 10 = erg goed, ontspannen)
c) Hoe denkt u dat de kinderen zich op dit moment voelen? (Gelieve voor elk kind apart te
beantwoorden)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(1 = erg slecht, erg gespannen, 10 = erg goed, ontspannen)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(1 = erg slecht, erg gespannen, 10 = erg goed, ontspannen)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(1 = erg slecht, erg gespannen, 10 = erg goed, ontspannen)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(1 = erg slecht, erg gespannen, 10 = erg goed, ontspannen)
d) Vanuit uw perspectief, bij welke ouder voelen uw kinderen zich emotioneel meer betrokken?
(Gelieve voor elk kind apart te beantwoorden)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(1 = tot de andere ouder, 10 = tot mij)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(1 = tot de andere ouder, 10 = tot mij)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(1 = tot de andere ouder, 10 = tot mij)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(1 = tot de andere ouder, 10 = tot mij)
e) Beoordeel uw vertrouwen in de andere partij?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
f)
(1 = geen, 10 = absoluut)
Hoe denkt u dat de andere partij hun vertrouwen in u zouden beoordelen?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(1 = geen, 10 = absoluut)
g) Hoe bent u in het verleden omgegaan met conflicten (van uw standpunt)?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(1 = helemaal niet/erg slecht, 10 = erg goed)
h) Hoe denkt u dat de andere partij u beider omgang met conflicten in het verleden zou
beoordelen?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
i)
Wat is uw verwachting van de rol van de advocaat in de komende onderhandelingen?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
j)
(1 = helemaal niet/erg slecht, 10 = erg goed)
(1 = de advocaat onderhandelt voor mij, 10=ik wil voor
mezelf onderhandelen en de leiding hebben over mijn
resultaat)
Denkt u dat psychologische ondersteuning nodig is bij een scheiding/echtscheiding?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(1 = helemaal niet; ik heb het niet nodig, 10 = in elk geval; ik
kan er baat bij hebben)
k) Vanuit uw perspectief, zou u overwegen om een neutrale professional in te schakelen die
helpt bij het bespreken van eventuele conflicten of obstakels die u kunt tegenkomen tijdens
de onderhandelingen over een regeling?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
l)
(1 = nee, dat kunnen wij zelf, 10 = ja, zeker)
In uw voorgaande relationele ervaring, wie heeft er meer kans om zijn/haar zin te krijgen
wanneer er een beslissing gemaakt moest worden?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(1 = de andere partij, 10 = ik)
m) Zijn er factoren die invloed kunnen hebben op de onderhandelingen tussen jullie? Zo ja, wat
voor soort factoren zijn dit en voor wie zijn ze van toepassing? (Graag aankruisen, benamen
en aangeven voor welke partij dit geldt)
i.
Psychische aandoening (bv. Depressie, persoonlijkheidsstoornis, eetstoornis)
ii.
Middelen misbruik (bv. Alcohol, drugs, medicijnen/pillen)
iii.
Agressie/geweld (bv. Vernedering, duwen, slaan)
iv.
Anders: ……………………………………………………………………………………………………………………….
n) Hoe optimistisch bent u dat door deze onderhandelingen u in staat bent om tot een goede
oplossing te komen die voor alle partijen redelijk is?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(1 = we zullen niet in staat zijn dat te doen, 10 = we
kunnen het)
o) Hoeveel denkt u dat de scheiding/echtscheiding u en uw familie tezamen zal kosten?
1.000
3.000
5.000
8.000
25.000
30.000
35.000 40.000
10.000
15.000
20.000
50.000
80.000
>80.000
Download