Persbericht STERK staat voor Samen, Trouw, Eerlijk, Rechtvaardig

advertisement
Persbericht
18 november 2016
Nieuwe politieke partij STERK gaat meedoen met Tweede Kamer verkiezingen 2017
Inleiding
Jan de Visser is initiatiefnemer van de nieuwe politieke partij STERK. Het midden van de Nederlandse
politiek is koers en kiezers kwijt. STERK is een partij die zich wil inzetten voor die verloren groep. Het
onderscheidende is, dat STERK geen ideaalplaatjes heeft van de samenleving, en die samenleving
grondig wil gaan veranderen. STERK gelooft in de kracht van ons Nederland, en wil vanuit de
grondbeginselen van onze samenleving werken aan de problemen die zich voordoen en de
vernieuwingen die nodig zijn.
STERK staat voor Samen, Trouw, Eerlijk, Rechtvaardig en Krachtig.
Visie
STERK staat voor de basisbeginselen van onze samenleving, waar Nederland groot mee is geworden.
Samen met elkaar werken aan een toekomst, verantwoordelijkheid nemen voor de dingen die wij
doen en eerlijk delen wat we verdienen. STERK wil vanuit haar kracht werken aan een rechtvaardige
samenleving die perspectief biedt aan alle inwoners van ons land.
STERK wil geen loze belofte doen en dingen verkondigen waar ze naar de verkiezingen op terug moet
komen. STERK heeft een eerlijke, authentieke boodschap en blijft bij de feiten. Kiezers kunnen STERK
houden aan de beloftes die wij doen en bieden alle ruimte om mee te doen in vorming van een
STERKe partij. STERK heeft de ambitie om de politiek te vernieuwen en te zorgen dat Nederland
toekomstbestendig wordt voor de mondiale technologische ontwikkelingen.
STERK in het kort
STERK wil groei van banen creëren door een overzichtelijke arbeidsmarkt te creëren waarbij iedereen
in vaste dienst komt. STERK wil dat er keuzes worden gemaakt voor het nationale gezondheidszorg
systeem en via referendum de bevolking een keuze laten maken. STERK wil de armoede in Nederland
uitbannen, door de verleidende partijen een zorgplicht op te leggen en mensen te helpen om er
bovenop te komen en te blijven. STERK wil de draaideurcriminelen eindelijk eens op laten draaien
voor de schade en ellende die zij veroorzaken. Het onderwijs moet terug naar de scholen en de
besluiten komen daar te liggen waar zij horen. Het ongebreideld verzamelen van onze
gedragsgegevens en door verkopen voor grof geld moet afgelopen zijn.
Thema’s
Gevolg hiervan is, dat STERK geen klassiek verkiezingsprogramma heeft, maar een bundeling van
visie en inhoud. Oftewel een werkprogramma, waarin thema’s die op dit moment van belang zijn
uitgewerkt worden. De top-5 van thema’s waarin STERK zich nadrukkelijk van gevestigde partijen
onderscheidt, bestaat uit:
1. Banengroei. STERK wil een einde aan alle flex- en de meeste zzp-contracten. Ook de
loondoorbetaling bij ziekte (12 jaar!) moet van de baan. Er ontstaat meer ruimte voor
doorstroming en groei hierdoor.
2. Tegen armoede. STERK wil dat alle telefoonaanbieders, woningbouwcorporaties,
hypotheekbanken en postorderbedrijven een zorgplicht krijgen. Mensen met een inkomen tot
modaal hoeven geen incassokosten en wettelijke rente meer te betalen, behalve als ze
aantoonbaar opzettelijk gehandeld hebben.
3. In de zorg komt er een onderzoek naar de vraag of er een soort zorgfonds moet komen, of –
precies het tegenovergestelde – alle zorg naar de verzekeraar overgeheveld moet worden. We
kunnen natuurlijk ook alles laten zoals het is. De keuze: continueren, privatiseren of nationaliseren
leggen we in een referendum voor aan de Nederlandse bevolking.
4. In de rechtspraak gaan we veel meer naar schadevergoeding. Een draaideurcrimineel die
mogelijk schade heeft veroorzaakt, gaat daarvoor betalen. In deze groep zijn financiële straffen
statusverlagend. Daar valt veel winst te boeken, zeker in combinatie met de plannen van STERK
op het gebied van de armoedebestrijding en arbeidsmarkt.
5. Privacy is bij dit kabinet een ondergeschoven kind. Maar grote bedrijven verdienen inmiddels
heel veel geld aan gegevens die wij, vaak onbewust, op internet achterlaten. STERK wil dat
iedereen de volledige beschikking moet hebben over zijn of haar eigen persoonsgegevens. De
privacy-verklaring op de website van STERK wordt tot norm voor de manier waarop bedrijven zich
op het internet presenteren. Ook zet STERK zich in voor een grondige bescherming van
persoonsgegevens, zowel in nationaal als internationaal verband.
Achtergronden STERK
STERK is een stichting, opgericht op 25 oktober 2016, ingeschreven bij de KvK op 9 november 2016
onder nummer 856891034, en is gevestigd te Waddinxveen. Zodra STERK één of meer zetels in de
Tweede Kamer heeft, wordt de Stichting omgevormd tot een vereniging.
Aspirant-Kamerleden en vrijwilligers kunnen zich via de website melden; ze worden van harte welkom
geheten. Een selectiecommissie zal het bestuur adviseren over de kandidatenlijst.
Noot voor de redactie
Contactpersoon: Paul M.H. Korremans, tel. 06 – 260 666 26, of [email protected]
Download