De beweging voor vrijheid en burgerrechten

advertisement
4.
De beweging voor vrijheid en burgerrechten speelde een belangrijke rol in de vormgeving van
de Meji-staat.
-
waarvoor komt zij op?
Aan welke politieke organisaties geeft ze ontstaan?
Hoe reageerde de overheid?
Wat is het eindresultaat van de beweging?
Beweging voor vrijheid en burgerrechten begon als een protest tegen de autocratische overheid. Het
bestond vooral uit ontevreden ex-samoerai en kwam op voor de rechten van deze groep maar ze
evolueerde naar een bredere beweging die de burgerlijke vrijheden voor het volk opeisten.
Publieke partij van Patriotten: (jan. 74) deze moest dienen als een organisatie waarbinnen politici
konden werken buiten en boven het factionalisme. Deze partij slaagde er niet in de steun van de
bevolking te krijgen.
Genootschap voor Zelfhulp: is ontstaan na de mislukking van de Publieke partij van Patriotten.
Doelstelling: steunen van verarmde samoerai.
Dit had succes via publicaties en in andere regionen van Japan werden gelijkaardige
genootschappen opgericht.
De leiders van deze genootschappen richtten het Patriottisch Genootschap op in Osaka feb. 1875.
Dit was Japans 1ste echte Nationale politieke vereniging en het hoofdkwartier hiervan kwam in
Tokyo.
Patriottisch Genootschap bleef actief tot de oprichting van de Partij voor Vrijheid
De overheid besefte dat het hervormingen moest maken en begon men te streven naar de oprichting
van een grondwettelijk parlementair stelsel dat rekening zou houden met scheiding der machten.
In 1875 oprichting van wetgevend orgaan: Hoven van Links en Rechts: belast met bestuderen en
formuleren van nieuwe wetsontwerpen en een grondwet.
De overheid steunde de oprichting van een neppartij, De Constitutionele partij.
De Partij van Vrijheid werd opgehoffen wegens gebrek aan fondsen en radicale tendensen.
Eindresulaat: Grote Coalitie Beweging ontstaat om zo tegen de buitenlandse druk te kunnen
optornen. De volgende eisen werden aan de regering gericht:
 Vrijheid van vergaderen en vrijheid van meningsuiting
 Een nieuwe en meer assertieve diplomatieke koers
 Verlaging van de grondbelastingen.
De beweging verwaterde tot een groep die ijverde voor stemrecht van rijke boeren en grondbezitters
door het repressief optreden van de regering waarbij zo een 570 activisten verbod kregen zich in de
hoofdstad te bevinden.
Download