3 nieuwe gevallen van infectieuze anemie vastgesteld bij paarden

advertisement
PERSBERICHT van het FAVV
3 nieuwe gevallen van infectieuze anemie vastgesteld bij paarden in een
uitbraak in de provincie Luik
01/06/2012
Op 16 mei 2012 werd een nieuw geval van equine infectieuze anemie (EIA) vastgesteld bij een
in België verblijvend, maar in Nederland geboren paard van een particuliere eigenaar met een
vijftiental paarden. Het bedrijf werd tot uitbraak verklaard.
Ondertussen werd vastgesteld dat 3 andere paarden die in hetzelfde bedrijf zijn ondergebracht en in
afzondering werden geplaatst eveneens besmet zijn. Deze dieren werden reeds geëuthanaseerd. Er
loopt momenteel een onderzoek met als doel alle paardachtigen (paarden, ezels en muilezels) op te
sporen die door een van deze 4 paarden besmet zouden kunnen zijn.
De dieren die met de besmette paarden in contact kwamen worden beschouwd als verdacht van
infectieuze anemie en moeten op besmetting worden getest. Ondertussen moeten zij in afzondering
worden geplaatst om verspreiding van de ziekte te voorkomen.
Het FAVV verwijst naar de verplichtingen die bij wet zijn opgelegd aan houders van paardachtigen en
dierenartsen :
- bij verdenking moet de houder een erkend dierenarts laten komen ;
- de dierenarts moet het dier binnen de 24 uur onderzoeken. Wordt de verdenking bevestigd dan
moet de dierenarts het FAVV hiervan op de hoogte brengen en moet hij erop toezien dat de verdachte
dieren worden afgezonderd en dat steekinsecten die de ziekte kunnen overbrengen worden
bestreden.
Ter herinnering : elke eigenaar van paardachtigen moet zijn dieren identificeren met een microchip en
laten registreren in de nationale gegevensbank.
Zie ook : www.favv.be > Beroepssectoren > Dierlijke productie > Dieren > Paarden.
Er bestaat geen vaccin of curatieve behandeling tegen infectieuze anemie bij paarden en besmette
paarden blijven levenslang drager. De belangrijkste maatregel om de ziekte te bestrijden bestaat erin
de besmette dieren te herkennen en te verwijderen om verspreiding van de ziekte te voorkomen.
Goede veterinaire methoden en goede hygiënepraktijken zijn belangrijk om de ziekte te voorkomen.
Een volledig dossier over equine infectieuze anemie is beschikbaar op de website van het
Voedselagentschap :
www.favv.be > Beroepssectoren > Dierlijke productie > Dierengezondheid > Dierziekten > Equine
infectieuze anemie.
Contactpersoon voor de pers : Lieve Busschots
0477 59 83 93
F.A.V.V.
Food Safety Center – Kruidtuinlaan 55
1000 Brussel
Tel. 02 211 82 11
A.F.S.C.A.
Food Safety Center – Bvd. du Jardin botanique 55
1000 Bruxelles
Tel. 02 211 82 11
Meldpunt voor de consumenten :
Tel. 0800 13 550
Fax 0800 24 177
Point de contact pour les consommateurs :
Tel. 0800 13 550
Fax 0800 24 177
http://www.favv.be
http://www.afsca.be
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards