ACHTERGRONDINFORMATIE OVER

advertisement
ACHTERGRONDINFORMATIE OVER PSYCHOTHERAPIE MET BEHULP VAN PAARDEN
Psychotherapie met behulp van paarden is een werkvorm binnen de psychotherapie.
Het is geen stroming op zich, het is gebaseerd op benaderingswijzen uit gekende
stromingen binnen psychotherapie, zoals cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie,
gestalttherapie, experiëntiële psychotherapie,... . Afhankelijk van de persoon, het thema en de
vraag worden deze verschillende benaderingswijzen op een gestructureerde manier
geïntegreerd in het werken met paarden. Aldus is deze werkvorm niet iets vaags of zweverig,
maar wel degelijk een theoretisch onderbouwde en doordachte manier van werken.
Psychotherapie mbv paarden is ervaringsgericht (we gaan hier en nu ervaren, doen, voelen ipv
alleen maar praten over ervaringen, gedrag, gevoelens en gedachten) en oplossingsgericht (we
zoeken naar nieuwe oplossingen en testen ze meteen uit).
Het paard fungeert als metafoor en spiegel (wat ik onder het hoofdstukje “Equitherapie” op
deze site reeds besprak), het gebruik van metaforen is een werkwijze die we in bijna elke
therapierichting zien terugkeren.
Systeemdenken bekijkt mensen in hun context: het gezin, het team, de klas, een koppel,…
Systeemdenken focust op interactie tussen mensen en besteedt veel aandacht aan communicatie,
lichaamstaal, hoe mensen denken over mekaar en hoe dat hun interactie beïnvloedt, regels en
patronen in een gezin – team – maatschappij…, hoe mensen omgaan met assertiviteit en grenzen
(in de ruimte en psychologische grenzen), welke omwegen mensen gebruiken om over
elkaars grenzen te gaan, het samenspel van leiden en volgen in relaties,…. Deze thema’s uit
systeemtherapie zijn bij uitstek thema’s waarmee we kunnen gaan experimenteren in oefeningen
met paarden.
Cognitieve gedragstherapie focust op hoe wij denken en hoe dat ons gedrag en onze gevoelens
beïnvloedt. Paarden houden ons een spiegel voor, als we daarin kijken worden we geconfronteerd
met onze eigen denk- en gedragspatronen en uitgedaagd om te zoeken naar nieuwe oplossingen.
En ook hier weer: in plaats van daar enkel over te praten, gaan we doen en ervaren… De gewenste
reactie van de paarden is de bevestiging van het gedrag en de oplossing die efficiënt bleek.
Nadien staan we stil bij hoe deze situatie vergelijkbaar is met situaties uit het dagelijks leven.
Experiëntiële therapie staat stil bij vaardigheden als aarden, ademen, met milde aandacht
aanwezig zijn in je lichaam, in contact blijven met je gevoelens en je gewaarwordingen,…
elementen die je ziet terugkeren in oa mindfulness…. Blijkt nu dat dit precies de eigenschappen
zijn die we terugvinden bij succesvolle paardentrainers! Met milde aandacht aanwezig zijn in je
lichaam, in het hier en nu blijven, contact houden met je eigen gewaarzijn alsook met je
zintuigen en de wereld rondom,… . Je hebt dit alles nodig om iets zo simpel als “een paard met je
mee leiden” goed te volbrengen…
Gestalttherapie gaat op een heel eigen manier nog dieper in op “gewaarzijn” en wat ons lichaam
ons wil vertellen. Aangezien paarden ons leren om daarop te letten, bieden zij een goede ingang
om het contact met ons lichaam te herstellen en van daaruit verder te gaan met wat dat ons te
vertellen heeft (zo onder andere bij problemen waar psychosomatische klachten een rol
spelen,…).
Lichaamswerk: ademhalingsoefeningen, relaxatieoefeningen, gronden, passieve mobilisatie en
spierontspanning, bewust worden en loslaten van spanningen,… zijn bij uitstek dingen die we met en in dit geval ook vaak op- het paard kunnen doen.
Eagala
Eagala is de Equine Assisted Growth en Learning Association, een internationale
samenwerkingsorganisatie op vlak van Equine Assisted Psychotherapie en ervaringsgericht leren
met behulp van paarden. Zij hebben een model ontwikkeld voor het werken met paarden in
therapie waarbij de nadruk ligt op het vertrouwen dat ieder van ons in staat is zijn eigen weg en
zijn eigen oplossingen te vinden. Ieder van ons schrijft zijn eigen verhaal. Het werken met
paarden daagt je uit de dingen die je zo maar voor waar aanneemt of die anderen je hebben doen
geloven, opnieuw in vraag te stellen en uit te zoeken wat klopt, wat werkt voor jou in jouw leven,
in jouw verhaal.
Eagala hecht veel belang aan veiligheid, professionaliteit en samenwerking tussen een therapeut
en paardentrainer.
Download