Uploaded by elishia.hellinx

Abstract - The importance if timing during the training of a horse.

advertisement
Abstract
Er zijn reeds enkele onderzoeken gedaan naar het herinneringsvermogen en het korte termijn
geheugen van paarden, maar er is nog steeds geen eensgezindheid in hoe het nu juist allemaal in
elkaar zit. Ik heb zelf een experimenteel onderzoek gedaan naar dit herinneringsvermogen om na te
gaan of ik mijn resultaten zou kunnen koppelen aan reeds gedane onderzoeken en of deze de
informatie uit de literatuur zouden kunnen staven. Uit het onderzoek is, net zoals uit enkele andere
onderzoeken, gebleken dat paarden inderdaad een kort herinneringsvermogen hebben. Het
onderzoek is gebeurd aan de hand van een keuzetest tussen twee emmers waarvan één gevuld werd
met eten. Er zijn 50 paarden getest, waarvan slechts 64% in staat was om na onmiddellijke vrijlating
de correcte emmer te kiezen. De helft van de paarden was nog in staat om de correcte emmer te
kiezen nadat ze 2 seconden moesten wachten. Wanneer ze echter 4, 6 of 8 seconden moesten
wachten was het merendeel van de paarden niet meer in staat de correcte emmer te kiezen. Wat
wel interessant was, was dat er een patroon zichtbaar was in dit onderzoek. Zo haalden merries
gemiddeld een beter score dan ruinen of hengsten en ook pony's haalden een betere score dan
paarden. Ook hadden enkele van de onderzochte paarden en pony's een voorkeur voor een bepaalde
kant. Er zijn echter tal van factoren die bij een onderzoek als deze in rekening moeten worden
gebracht en dit zijn ook meteen elementen die zorgen voor onenigheid. Waar men het echter wel
over eens is, is dat paarden nood hebben aan consequent handelen van de trainer, duidelijkheid en
een goede timing. Mis je één van deze drie elementen binnen je trainingsmethode, dan mag je er
bijna zeker van zijn dat je niet de vooruitgang zal boeken die je wenst.
Download