Document

advertisement
Innovatieworkshop 21/3/2016
Innovatie?
Wat is innovatie?
Spreken we over het zelfde?
 We bedoelen niet
‘uitvindingen’, die zijn
slechts de eerste stap van
een lang proces om een
goed idee in de praktijk te
brengen en op grote schaal
ingang te doen vinden
 Innovatie is in die zin een
proces
Evolutie, disruptie, revolutie
 Radicale veranderingen in producten of productietechnieken
zijn innovaties.
 Maar vaker zijn innovaties de ‘creatieve imitatie’ van
praktijken die elders al hun waarde bewezen hebben.
 Vaak vindt innovatie plaats door het accumuleren van
telkens kleine veranderingen.
Soorten innovaties
• Sociale innovatie: vormen van organiseren, vormen van in
relatie treden… vb. Joint ventures tussen investeerders en
boerenorganisaties, Kampani, Link-methode voor inclusive
business
• Technische innovatie: irrigatiesystemen,
voedselverwerking... vb. Marktprijzen via sms-dienst
• Product innovatie: nieuwe presentatie, recept, ... vb. Groter
formaat asperges in bokaal
• Proces innovatie: hoe iets tot stand komt. vb. Project
Vlaams-Brabant/KULeuven/Vredeseilanden food for the
future
• ...
Belang van innovaties
Voor ontwikkeling landbouw & voedingsector
Voor (project)planners en –uitvoerders
Voor financiers
Multi-actor, multi-perspectief, multi-uitdaging…
landschap
Inbedding in systemen
Landbouw- en voedingsector
community
Supply chain
boerderij
landbouwersgezin
Supply chain
Systeemdenken
Analyseren, uitproberen, feedback, aanpassen…
Geen oorzaak-gevolg logica te
trekken op voorhand, enkel nadien
 Analyse
 Uitproberen op kleine schaal
 Eventueel mislukken, korte
feedback loops en aanpassing
 Uitproberen op kleine schaal
 …
 Uitrollen
Veerkracht en aanpassingsvermogen
- evoluties: adaptatie klimaatverandering,
duurzaamheidseisen, groei steden,
veranderende diëten, vervaging grens
ruraal-urbaan, erosie, watertafel,
opkomst concurrentiële productiezones…
- Shocks: droogtes, stormen,
marktprijzen, oorlogen, aardbevingen,
wetgeving…
De kracht om te anticiperen
-l Inspelen op toekomstige vraag en
noden
- Trendsetting
Vredeseilanden
 Innovatiefonds
 Leerlogica vs.
Commerciële logica
 Warm water uitvinden
 Van projecten naar
cultuur, houding
 Tijd
 Sms-voorlichting,
beschermde teelt,
webwinkels,…
innovatie
Plan je niet altijd…
(2 mediaberichten 30/03/2016)
Innovatie voor ontwikkelingssamenwerking?
- Evoluties in donorlandschap: overheid,
private initiatieven
- Nieuwe spelers, vb. bedrijven
- N-Z transfer versus uitwisseling
- Economische ontwikkeling binnen
economisch systeem (niet parallel), seed
money & business cases, impact
www.agrifoodlabs.be
Download