Bewegen en gezondheid

advertisement
Bewegen en
gezondheid
Bruno
Reynders
Gezondheid
WHO 2011 : Gezondheid is het vermogen van
mensen zich aan te passen en eigen regie te
voeren, in het licht van fysieke, emotionele en
sociale uitdagingen van het leven
Bewegen en gezondheid
Enkele vragen
....
Bewegen en gezondheid
Cogito ergo sum ......
 Moveo
ergo sum
Bewegen en gezondheid
Ziekte en gezondheid in kader van enkele
lichaamssystemen
Wanneer beginnen we ermee ?
Wanneer bewegen we best niet ? Is er een reden om te
stoppen?
..
Hart
Verband tussen fysieke activeit en mortaliteit
 Verzameling van 33 studie (> 800.000 patienten)
-35 % van sterfte aan ziektes van hart en bloedvaten
 -33 % voor totale sterfte

Hart
Hart
tekst
Tabel van overleving na hartinfarct
Hart
Grafiek na PCI
Hart
Hart
Tabel : excercisetraining in
heartfailure
Hart
Deze effecten zijn reeds aanwezig op jonge leeftijd
 1. Leeftijdgroep 12-18 jaar die sedentair is heeft een
significant hogere bloeddruk (los van andere factoren)
 2. Studie bij 18-jaren die een verhoogde ‘stijfheid’ van
de bloedvaten aantoont bij sedentairen versus
actieven.
Infectieziekten
Infecties nemen niet significant af
(marginale daling)
Maar de ernst van symptomen wel
Minder complicaties (vooral in de
leeftijdsgroepen -10 j en +65 j).
Minder afwezigheden.
Infectieziekten
Ziektedagen bij actieve werknemers
Infectieziekten
Kanker
Belangrijkste kankers :
 Long 0 tot -10 %
 Borst -10 %
 Colonkander -10 %
Kanker
Chemotherapie
 Voor de meeste kanker tussen
30 en 50 % hoger kans op
succesvolle genezing
 50 en 60 % reductie in
chemotherapie geinduceerde
vermoeidheid.
 Belangrijke daling van
chemotherapeutische
nevenwerking
Kanker
Oncologische revalidatie
Metabool
AHT
 Naast zoutbeperking is voldoende
duurinspanningen aangewezen.
 Minder medicatie, minder complicaties, betere
regeling
Lipiden :
 Daling van cholesterol
 Verhoging van goede cholesterol
 Vermindering van triglyceriden
Metabool
Diabetes
 Minder voorkomen, betere
regeling, minder
complicaties, lagere
medicatienood
Skelet :
Sterkere botten, snellere
genezing fracturen
Verbetering van arthrose
maar ook verbeterde
functionaliteit
Hersenen
Beroertes (CVA, TIA) -30 % vergelijkbaar met
cardiale aandoeningen.
Gelukkiger.
Mentaal sterker, minder depressies.
Degeneratieve ziektes trager verlopen, ....
Op dit moment nog steeds de enige manier om
dementie te voorkomen.
Hersenen
Als mannen actief
naar hun werk gaan
leven de partners
langer.
Hersenen
Testen bij muizen
 In een kooi met of zonder looprad.
 ...
Hersenen
Minder infecties
Minder ziek door infecties
Sterkere spieren
Lagere gewicht, lagere waarden van
vetstofwisseling, lagere suikerwaarden, ...
Opvallende toename van de doorbloeding van de
hersenen
Hersenen
Test bij ouderen : > 400
rusthuispatienten die al dan niet
moesten stappen.
Hersenen
Hersenen
Ook op jongere leeftijden
 Adolescenten die sporten halen beter resultaten
 Kleuters die mogen bewegen in de klas leren dubbel
zo snel
 Er zijn al argumenten dat foetussen ook op dit vlak
beter ontwikkelen als de moeder beweegt
Bewegen en gezondheid
Wanneer niet ?
 Rokers !
 Bepaalde ziekte toestanden :

hartinfarct, scheur van de aorta, fracturen (van de 2e
halswervel), ernstige infecties maar ...
Bewegen en gezondheid
Cogito ergo sum ......
 Moveo
ergo sum
Bewegen en gezondheid
Gezondheidseffect
Hoe meer hoe beter
Hoe vroeger hoe beter
Met bijzondere aandacht voor adolescentie
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards