X23 Ik weet niet welke kracht -m - x

advertisement
Ik weet niet welke kracht
X 23
Je ne sais quelle puissance
q = 76
geïnspireerd op woorden van Honoré de Balzac
tekst en muziek: Henk Harmsen
b
j j j j j j j
b
c
‰
œ
œ œ œ œ œ œ
&
F
ik
ik
die
de
rei - zi - ger
b
j j j j
b
‰
œ
œ œ œ j
&
œ
B
weet niet wel - ke
ruim voor het on - weer
ik
weet niet wel - ke
b
j j j œ
b
‰
œ
œ œ J
&
F
E
en
brengt op
zijn
pas
weet niet wel - ke kracht ons
F
œ
J
j j j j
b
‰
œ
œ œ œ
&
het ein - de
wij
de - ze plaats
j j œj
œ œ
j
œ
breek - baar le - ven draagt
hem
luid
don - de- rend be - groet,
kracht ons
breek - baar le - ven draagt
Gm
kracht mijn
œ
J
j
œ
j
œ # œj
D
ik
j
œ
j
œ
haar be - kle - den
voor - dat
de
dood
nie- mand die
j
œ œj œj
C
j
œ
de
tijd, de
le - ven
en zo
vol
on - der - gaan haar
als ons
ei - gen
zo vol van
van
j
œ
de - ze plaats
ver - snel - len doet
brengt op
meer dan een voor - ge - voel, maar
b
˙
j
œ
maakt dat een ster - ven - de,
B
œ œ
J J
F
j
œ
hoe, met wel - ke naam,
F
œ
J
C /e
weet niet wel - ke kracht mij
zij,
ik
œ
J
B /d
j
œ
oor - sprong van
C /e
˙
˙
Gm
C /g
zal
hem haalt,
haar ziet,
j
œ
het
F
˙
al
van schoon - heid straalt
le - vens - lied
Download