Bestaat God echt - Christengemeente Peer

advertisement
Bestaat God echt? Hoe kunnen we daar achter komen?
Als God alles maakte, wie maakte God dan?
In onze beleving van elke dag heeft alles een begin. In feite toont de wetenschap
aan dat zaken die lijken hetzelfde te blijven, zoals de zon en andere sterren, slijten.
De zon verbruikt zijn brandstof met miljoenen tonnen per seconde. Omdat hij niet
voor altijd kan blijven bestaan, moet hij wel een begin gehad hebben. Hetzelfde geldt
voor het gehele universum.
Dus als christenen beweren dat de God van de bijbel het hele universum heeft
gemaakt, rijst de logische vraag: ‘Waar komt God dan vandaan?’
De bijbel stelt duidelijk op veel plaatsen dat God buiten de tijd staat. Hij is eeuwig,
zonder begin of eind — Hij is oneindig! Hij is ook alwetend en oneindig intelligent.
Is dat logisch? Kan de moderne wetenschap zo’n stelling wel onderschrijven? En hoe
kun je bewijzen dat er een intelligente schepper is?
Het bestaan van God wordt gewoon aangenomen in de bijbel. Er is nergens een
argument te vinden om het te bewijzen. Van hem die deze waarheid niet gelooft
wordt gezegd dat hij geen hersens heeft (Psalm 14:1).
De argumenten die aangevoerd worden door theologen als bewijs van Gods bestaan
zijn:
 Het a a-priori argument, dat is een bewijs door logisch nadenken.
 Het a- posteriori argument, dat zijn conclusies die we trekken uit ervaringsfeiten,
gevolgtrekkingen. Deze argumenten zijn:
a. Kosmologisch, waardoor er bewezen wordt dat er een eerste aanleiding
moet zijn geweest, want elk effect moet ergens mee beginnen.
b. Het ID argument, de theorie van het intelligente ontwerp. We zien overal om
ons heen het werk van een intelligente oorzaak in de natuur.
c. Het morele argument, ook wel genoemd het antropologische argument,
gebaseerd op het morele bewustzijn en de geschiedenis van de mensheid, die
een morele orde heeft, het weten wat goed en kwaad is, wat alleen maar
verklaard kan worden uit de aanname dat God bestaat. Geweten en de
menselijke geschiedenis leren ons dat er “waarlijk een God is die ons ter
verantwoording roept.”
Matthew G. Easton (1823-1894) was een Schotse presbyteriaanse predikant en
schrijver.
1
Hoe kunnen we intelligentie ontdekken?
Wetenschappers raken opgewonden als ze stenen gereedschap vinden in een grot,
want die spreken van intelligentie — een gereedschapmaker. Dat gereedschap kon
zichzelf niet hebben ontworpen. Ook zal niemand willen geloven
dat de uitgehouwen gezichten van Presidenten op de berg
Rushmore, (volledig: Mount Rushmore National Memorial: is
een nationaal monument, gelegen in de Black Hills nabij
Keystone, South Dakota, USA), het product waren van het
inslijpen van erosie gedurende miljoenen jaren. Wij kunnen
design ontdekken — het bewijs dat er intelligentie aan te pas
kwam. Intelligentie — kun je overal om je heen herkennen in dingen die door
mensen zijn gemaakt.
Zo is het ook bij het beroemde argument van William Paley,
(1743–1805 Brits christen apologeet, filosoof ) die stelde dat elk
horloge aangeeft dat er een horlogemaker is geweest.
Tegenwoordig denkt een groot deel van de mensen echter,
inclusief veel toonaangevende wetenschappers, dat alle planten
en dieren, en ook het geweldig complexe brein van de mens (dat
horloges, auto’s en nog veel meer dingen kan maken) niet ontworpen werden door
een intelligente God, maar via een onintelligent evolutieproces. Maar kun je deze
stelling eigenlijk wel verdedigen?
Er is een design in levende dingen.
Moleculair bioloog Dr. Michael Denton (25/08/1943), een agnost, schreef eens:
“Het ingenieuze en complexe niveau dat we vinden in de moleculaire
machinerie van het leven, daarbij vergeleken is onze meest
vooruitstrevende twintigste eeuwse technologie grof en lomp. . . Het
zou een illusie zijn te denken dat dat wat we op dit moment weten ook
maar een fractie is van de enorme ingewikkeldheid van het biologische
design. Op praktisch elk gebied van fundamentele biologische research
krijgen we te maken met steeds toenemende hogere levels van design
en complexiteit, steeds ingewikkelder en verfijnder.”
De in de wereld beroemde strijder voor het Darwinisme en atheïsme, Prof. Richard
Dawkins ( 26/03/1941) is een Brits etholoog, evolutiebioloog en populairwetenschappelijk schrijver. ..., stelt:
“We hebben gezien dat levende dingen te onwaarschijnlijk en te mooi
ontworpen zijn om door toeval te zijn ontstaan.”
Dus, zelfs de meest fervente atheïst geeft toe, dat er overal om ons heen ontwerp is.
Wij christenen begrijpen dat wat we om ons heen zien, volmaakt in overeenstemming
is met de bijbel, waarin staat dat God alles schiep.
Evolutionisten zoals Darwin echter verwerpen het idee van een ontwerper.
2
Richard Dawkins geeft als verklaring (nadruk toegevoegd):
“Alle argumenten ten spijt, de enige
uurwerkmaker in de natuur is de blinde kracht van de fysica, zij het
ontplooid op een heel speciale manier. Een echte uurwerkmaker kan
vooruit denken: hij ontwerpt zijn tandwieltjes en radertjes en plant hun
onderlinge verbindingen met het oog op het toekomstige gebruik.
Natuurlijke selectie, het blinde, domme, automatische proces dat
Darwin ontdekte en dat we nu kennen als de verklaring voor het
bestaan en de schijnbaar doelmatige vorm van al het leven, daar zit
geen bedoeling achter, geen brein . . . Het heeft geen brein . . . . Het
plant niet voor de toekomst . . . het is de blinde uurwerkmaker.”
Selectie en design.
Het leven is gebouwd op informatie, opgeslagen in die molecule erfelijkheid, DNA.
Dawkins gelooft dat natuurlijke selectie en mutaties (het blind, doelloos kopiëren van
molecullen, fouten hierbij inbegrepen) samen het mechanisme vormen om die grote
hoeveelheden informatie te kunnen verkrijgen die nodig is voor het design in levende
dingen.
Natuurlijke selectie is een logisch proces dat geobserveerd kan worden. Maar
selectie kan alleen werken volgens de informatie die reeds is opgeslagen in de
genen — het produceert geen nieuwe informatie. In feite is dit consistent met wat de
bijbel schrijft over de oorsprong van alles; God schiep verschillende soorten dieren
en planten, elk reproduceerde zich naar zijn aard.(Gen.1)
Men kan een grote variatie ontdekken binnen een soort,en de resultaten zien van
natuurlijke selectie. Bij voorbeeld, als gevolg van natuurlijke selectie hebben dingo’s,
wolven and coyotes zich ontwikkeld via de informatie in de genen van de wolf/hond
soort.
3
Maar er werd geen nieuwe informatie geproduceerd — deze variëteiten zijn het
gevolg van het herschikken en uitsorteren, van de informatie in de oorspronkelijke
hondensoort. Nooit heeft iemand aangetoond, dat een soort veranderde in een
totaal andere soort met nieuwe informatie die daarvoor niet bestond!
Zonder een mogelijkheid om informatie te doen toenemen zal natuurlijke selectie niet
werken als een mechanisme voor de evolutie. De evolutionisten zijn het hierover
eens, maar ze geloven dat mutatie op de een of andere manier de nieuwe informatie
produceert die de natuurlijke selectie nodig heeft om er op in te spelen.
Kunnen mutaties nieuwe informatie produceren?
We kunnen gewoon stellen dat het antwoord is nee! Dr. Lee Spetner, een hoog
gekwalificeerde wetenschapper die informatie en communicatietheorie doceert aan
de Johns Hopkins Universiteit (is een particuliere instelling voor hoger onderwijs in
Baltimore, Maryland, Verenigde Staten) , maakt dat overduidelijk in zijn recent
geschreven boek:
‘In dit hoofdstuk geef ik u verschillende voorbeelden van evolutie,
[d.w.z. voorbeelden die aangevoerd worden als bewijzen van evolutie]
voornamelijk mutaties, en ik laat zien, dat de informatie niet is
toegenomen . . . Let wel: in alle wetenschappelijke literatuur die ik heb
gelezen over de oorsprong van het leven, heb ik nooit een mutatie
gevonden die informatie toevoegde.’
‘Bij alle aangegeven mutaties die bestudeerd werden op het
moleculaire niveau bleek de genetische informatie afgenomen te zijn en
niet toegenomen.’
‘De NDT [neodarwinistische theorie] zou moeten verklaren hoe de
informatie van het leven opgebouwd werd bij evolutie. Het essentiële
biologische verschil tussen een mens en een bacterie bestaat uit de
informatie die zij bevatten. Alle andere biologische verschillen komen
daaruit voort. Het menselijke genoom bevat meer informatie dan de
bacteriële genoom. Informatie kan niet opgebouwd worden door
mutaties die informatie kwijt raken. Een zaak kan geen geld maken
door het steeds beetje bij beetje te verliezen.’
Evolutiewetenschappers kunnen niet om de conclusies heen die veel
wetenschappers, inclusief Dr. Spetner, hebben getrokken.
Mutaties werken niet als een mechanisme om het evolutieproces te voeden.
4
Meer problemen!
Wetenschappers hebben ontdekt, dat er binnen de cel
duizenden wat je zou kunnen noemen ‘biochemische
machientjes’ zijn. Al die onderdeeltjes moeten gelijktijdig op
hun plaats zitten anders kan de cel niet functioneren. Dingen
waarvan men aannam dat het simpele mechanismen waren,
zoals in staat zijn om licht waar te nemen en dat om te zetten
in elektrische impulsen, zijn in feite zeer gecompliceerd.
Aangezien het leven is gebaseerd op deze ‘machientjes’, is het idee dat natuurlijke
processen een systeem van leven zouden hebben gemaakt onhoudbaar.
De biochemist Dr. Michael Behe (18 januari 1952), een Amerikaans biochemicus en
aanhanger van intelligent design, gebruikt de term ‘irreducible complexity’ bij het
beschrijven van zulke biochemische machientjes.
‘...systemen van een extreem verfijnde complexiteit zijn besloten in een
cel. Het onafwendbare besef dat het leven werd ontworpen door een
intelligentie is een schok voor ons twintigste eeuwse mensen die
gewend zijn te denken dat het leven het resultaat is van gewone
natuurlijke wetten. Maar vorige eeuwen hadden ook hun schok en er is
geen reden aan te nemen dat het bij ons anders zou gaan.’
Richard Dawkins onderkent het probleem dat er machinerie nodig is om mee te
beginnen, als hij schrijft:
‘De theorie van een blinde uurwerkmaker dringt zich
met kracht aan ons op, wanneer we replicatie en
verdere cumulatieve selectie kunnen aannemen. Maar
als replicatie een complexe machinerie vergt,
aangezien de enige bekende vereiste voor cumulatieve
selectie in een complexe machinerie is, dat er de
ultieme hoeveelheid onderdelen aanwezig zijn om te
gaan werken, dan hebben we een probleem.’
Inderdaad een probleem! Hoe meer we het functioneren van leven bestuderen, hoe
ingewikkelder het wordt en hoe meer we zien dat leven nooit uit zichzelf kon
ontstaan. Niet alleen is er een bron van informatie nodig, maar de complexe
machinerie van de chemie van het leven moet aanwezig zijn helemaal vanaf het
begin!
Nog een groter probleem!
5
Sommigen blijven bij het idee, dat de machinerie van de eerste cel puur door toeval
is ontstaan. Ze zeggen, bij voorbeeld, door steeds toevallig letters van het alfabet uit
een hoge hoed te pakken, zul je eenmaal een simpel woord krijgen zoals ‘BAT’.
Dus als er maar tijd genoeg is, waarom zou je dan niet complexere informatie kunnen
krijgen puur door toeval?
Hoewel, wat zou het woord ‘BAT’ betekenen voor een Duitser of een Chinees? Het
punt is, dat een volgorde van letters betekenisloos is tenzij er een taalconventie is en
een vertaalsysteem op die plaats waar het zin heeft!
In een cel is er zo’n systeem (andere moleculen) en dat maakt de volgorde in het
DNA zinvol. DNA zonder het taal/vertaal systeem is zinloos en deze systemen
zonder het DNA zouden ook al niet werken.
De andere complicatie is dat de vertaalmachine die de volgorde van de letters leest
in het DNA zelf ook nog eens is gespecialiseerd binnen het DNA! Die maakt deel uit
van die machientjes die in elk opzicht volledig gevormd moeten zijn anders gaat het
leven niet werken.
Kan informatie ontstaan uit niet-informatie?
Dr. Werner Gitt, tot aan zijn pensionering in het jaar 2002 bijna 25 jaar directeur en
professor aan het German Federal Institute voor Fysica en Technologie in
Braunschweig, stelt helder en duidelijk dat een van de dingen die we absoluut zeker
weten uit de wetenschap is dat informatie niet toevallig uit ordeloosheid ontstaan
kan.
Er is altijd (grotere) informatie nodig om informatie te produceren en de ultieme
informatie is het resultaat van intelligentie:
‘Een codesysteem is altijd het resultaat van een mentaal proces (er is
een intelligente oorsprong nodig of een uitvinder) ...Met nadruk moet
gezegd worden dat materie an sich niet in staat is om enige code te
produceren. Alle experimenten wijzen in die richting dat er een
denkend wezen voor nodig is, die doelbewust handelt op een creatieve
manier.’
6
‘Er is geen enkele natuurwet bekend die stelt dat materie
informatie kan voortbrengen, er is ook geen fysisch proces of
fenomeen binnen de materie dat dit kan doen.’
Wat is de bron van informatie?
We kunnen hieruit dus afleiden dat de geweldige
informatieberg in levende dingen oorspronkelijk afkomstig
moet zijn van een intelligentie, die oneindig hoger is dan de
onze, zoals de wetenschap elke dag weer aan het licht brengt.
Maar dan, zullen sommigen zeggen moet zo’n bron ook weer
veroorzaakt zijn door iets met een nog grotere
informatie/intelligentie.
Als men echter zo redeneert, kun je ook weer vragen waar deze
informatie/intelligentie vandaan komt. En dan waar die weer vandaan komt … men
kan zo doorgaan tot in het oneindige, voor altijd, tenzij …
Tenzij er een bron is van oneindige intelligentie, die ons begrip te boven gaat. Maar
is dat het nou niet juist waar de bijbel op doelt als we lezen: ‘In het begin was God
…’? De God van de bijbel is een oneindig wezen niet onderhevig aan beperkingen
van tijd, ruimte, kennis, of iets anders.
Dus wat is de meest logische verdedigbare positie? — Dat
materie eeuwig bestond (of uit zichzelf tot existentie kwam
zonder enige reden), en uit zichzelf zich arrangeerde tot
informatiesystemen tegen alles in dat in de echte
wetenschap werd geobserveerd? Of dat een wezen met
oneindige intelligentie, de informatie systemen schiep als
voorwaarde voor het ontstaan van leven, overeenkomstig de echte wetenschap?
Het antwoord ligt voor de hand, waarom accepteren alle intelligente wetenschappers
die dan niet? Michael Behe antwoordt:
‘Veel mensen, inclusief vele belangrijke en hooggerespecteerde
wetenschappers willen gewoon niet erkennen dat er iets is buiten de
natuur. Ze willen geen bovennatuurlijk wezen die de natuur beïnvloedt,
het doet er niet toe hoe kort of constructief de interactie ook geweest
moge zijn. Met andere woorden … ze brengen een a-priori filosofisch
voorbehoud in hun wetenschappelijk denken dat hen belemmert bij de
verklaringen die ze wel of niet accepteren over de fysieke wereld. Soms
leidt dat tot nog al vreemd gedrag.’
7
Het cruciale punt bij dit alles is: Als
iemand accepteert dat er een God is die
ons heeft geschapen, dan zijn wij ook zijn
eigendom. Dan heeft hij ook het recht om
regels op te stellen waar we ons aan
moeten houden. In de bijbel heeft Hij ons
geopenbaard dat we in rebellie leven
tegenover onze schepper. Vanwege deze
rebellie, die zonde genoemd wordt, zijn
onze lichamen veroordeeld tot de dood —
maar we zullen verder leven, hetzij met
God, of zonder Hem in de plaats des
oordeels.
Maar het goede nieuws is dat onze
Schepper daarin heeft voorzien door het
kruis van Jezus Christus, een middel tot
bevrijding van onze zonde van rebellie,
zodat zij die in geloof tot Hem komen en
spijt hebben van hun zonden vergeving
kunnen krijgen van een heilige God en voor eeuwig mogen leven met hun Heer.
Dus wie heeft God gemaakt?
Per definitie heeft God, die een oneindig eeuwig wezen is altijd bestaan — niemand
schiep God. Hij is de in zichzelf bestaande — de grote ‘Ik ben’ van de bijbel. Hij is
buiten de tijd — in feite maakte Hij de tijd. Misschien zeg je: ‘Maar dat betekent dat ik
dit door geloof moet aannemen, want ik kan het niet begrijpen.’We lezen in het boek
Hebreeën: ‘Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem te behagen, want wie tot God
komt moet geloven dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.’
(Hebr. 11:6).Maar dit is niet een blind geloof, zoals sommigen denken. Eigenlijk
hebben de evolutionisten die God ontkennen een blind geloof — ze moeten iets
geloven dat indruist tegen de echte wetenschap — namelijk dat er informatie kan
ontstaan uit wanorde door toeval.
8
Kun je geloven in het bestaan van iets wat je niet ziet?
Heb je je eigen gedachten wel eens gezien? We geloven allemaal in zoveel dingen
die we niet zien. Heb je de wind wel eens gezien? Heb je de geschiedenis gezien?
We zien het effect van de wind, maar wind op zich is onzichtbaar. We hebben
verhalen uit de geschiedenis, maar slechts door geloof nemen we aan dat bepaalde
feiten gebeurd zijn in de geschiedenis.
Radiogolven zijn onzichtbaar, maar als je een antenne hebt en een ontvanger kan je
aantonen dat ze er zijn.
Het christelijke geloof is niet een blind geloof — het is een logisch te verdedigen
geloof. Daarom stelt de bijbel dat iedereen die niet gelooft in God niet te
verontschuldigen is:
“Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld
zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor
het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te
verontschuldigen zijn.” (Rom. 1:20).
Bewerkt
Luc Vandevorst
Januari 2010
9
10
Download