Kunstmatige intelligentie

advertisement
Kunstmatige intelligentie
In de hoofdrichting Kunstmatige intelligentie (KI) gaat het om de vraag hoe we intelligentie kunnen
nabootsen met computers. Om die vraag te beantwoorden moeten we iets van de mens begrijpen. Daartoe
bestudeer je filosofie, psychologie en taalkunde. Je hebt ook technieken nodig om modellen te maken. Die
technieken worden je geboden door informatica en logica. Kunstmatige intelligentie is dus een
multidisciplinaire hoofdrichting. Deze hoofdrichting bereidt voor op het Masterprogramma Artificial
Intelligence.
Vast programma
Cursuscode
KI1V13001
KI1V13002
KI1V13009
WY1V13016
KI1V13004
KI1V13006
KI1V13005
KI2V13007
KI2V12009
WY3V14008
KI3V14002
Cursusnaam
KI-Inleiding logica
KI-Inleiding tot de
cognitiewetenschap
KI-Modelleren en
Programmeren
Filosofie van de geest
KI-Inleiding taalkunde
KI-Inleiding adaptieve
systemen
KI-Wiskunde voor AI
KI-Computationele linguïstiek
KI-Datastructuren en
algoritmen voor CKI
Logica voor AI
KI-Experimentele methoden en
statistieken
Cursus Verdiepingspakket AI
Eindwerkstuk
Blok
1
1
ECTS
7.5
7.5
Niveau
1
1
2
7.5
1
2
3
4
7.5
7.5
7,5
1
1
1
3
4
1
7.5
7.5
7.5
1
2
2
3
3
7.5
7.5
3
3
7.5
7.5
3
3
Download