TCS Hoofdrichtingsformulier Film en televisiewetenschap

advertisement
TCS Hoofdrichtingsformulier
Film en televisiewetenschap
NAAM:
STUDENTNUMMER:
Informatie over het kiezen van een hoofdrichting en de inhoud van de verschillende hoofdrichtingen
kun je vinden op de website van TCS: www.uu.nl/gw/tcs.
Kruis hieronder aan welke cursussen je wilt volgen. NB: Dit formulier is geen vervanging voor de
cursusinschrijving, deze vindt nog gewoon via Osiris plaats.
Cursuscode
TF2V12016
200501087
200400447
200401010
201000255
200400257
201000258
200400251
200900223
200501067
200501224
200800061
TF3V11002
200400413
200800283
KU3V12001
200200392
MU3V11001
201000440
200900269
200300573
VR3V12002
201000274
Vrije
Korte naam
BLOK
ECTS
Niveau
Verplicht (22,5 ECTS)
1,3
The-Theorie en analyse AV media II
7,5
2
2
The-Cultuur- en Mediageschiedschrijving
7,5
3
4
The-MCM voor TFT
7,5
2
BA Eindwerkstuk (7,5 ECTS)
The-BA-eindwerkstuk TFT
1,2,3,4
7,5
3
Verplichte keuze (7,5 ECTS)
1
The-European Film
7,5
3
1
The-Televisiegenres
7,5
3
3
The-Nederlandse filmcultuur
7,5
3
3
The-Nederlandse televisiecultuur
7,5
3
Verplichte keuze (7,5 ECTS)
1
The-Intermedialiteit
7,5
3
2
The-Film Theories
7,5
3
4
The-Television theory
7,5
3
Overige keuze (7,5 ECTS)
1
Lit-Literatuur, film en muziek
7,5
3
1
The-Amerikaanse film
7,5
3
2
The-Televisie en populaire cultuur
7,5
3
3
The-Psychologie media en kunsten
7,5
2
4
Kun-Photography, film and video
7,5
3
4
Lit-Verhaalanalyse
7,5
2
4
Muz-Muziek en media
7,5
3
4
Ned-Boek en film
7,5
2
4
The-Interface cultuur
7,5
3
4
The-Methoden van publieksonderzoek
7,5
3
Vro-Gender, Visualty and Technology
4
7,5
3
4
The-Fact and Fiction
7,5
3
keuze (7,5 ECTS) in te vullen met een relevant vak binnen de
hoofdrichting
1/2
Keuze
Vrije keuze* (7,5 ECTS):
Cursuscode: ………………… Cursusnaam:……………………………………………………………
* Voor de goedkeuring van de cursus binnen dit onderdeel dien je een cursusbeschrijving bij te voegen.
Heb je gekozen voor een individueel begeleid eindwerkstuk, vul dan hier in bij welke opleiding je
deze wilt schrijven, en aan welke niveau 3 cursus je deze gekoppeld hebt.
Opleiding: …………………………………………………………………………………
Cursuscode: ………………… Cursusnaam:……………………………………………………………
Ruimte voor eventuele toelichting:
Handtekening student:
Datum:
…………………………………………………………………
………………………………
Akkoord ambtelijk secretaris / examencommissie:
Datum:
…………………………………………………………………………………
………………………………
Als dit je tweede hoofdrichting is, vermeld dan hier wat je eerste hoofdrichting is:
…………………………………………………………………………………
Akkoord studieadviseur voor tweede hoofdrichting:
Datum:
…………………………………………………………………………………
………………………………
Na het kiezen van je hoofdrichting dien je de hoofdrichtingsadviseur en de docent van de
Basiscursus Onderzoek toegang te geven tot je portfolio.
INLEVEREN BIJ DE BALIE VAN HET STUDIEPUNT OP DRIFT 13
2/2
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards