Persbericht - Jacqueline Zuidweg

advertisement
Persbericht
MKB Doorstart van start voor ondernemers
in zwaar weer
Op vrijdag 7 maart wordt MKB Doorstart gelanceerd: dé
portal voor mkb-bedrijven en zzp’ers in zwaar weer. Dit
gebeurt tegelijk met de opening van de Ondernemers–
pleinen in Almere en Lelystad. Minister-president Mark Rutte
geeft daarvoor het startschot. MKB Doorstart biedt bedrijven
die in de kern gezond zijn maar te maken hebben met
(dreigende) financiële problemen, maatwerk om de
onderneming een nieuwe impuls te geven. MKB Doorstart
start in Flevoland, de ambitie is om de portal in heel
Nederland toegankelijk te maken.
Om ondernemerschap en de daarmee gemoeide arbeidsplaatsen in
Nederland te behouden, zijn in MKB Doorstart de kennis en
krachten van verschillende partijen gebundeld. Hun gezamenlijke
ervaring leert dat een ondernemer die in de problemen komt, pas
op een heel laat moment hulp zoekt. Soms té laat, zodat
bedrijfsbeëindiging of faillissement nog de enige optie is, met alle
gevolgen van dien voor de ondernemer zelf, het personeel en de
schuldeisers. De weg naar een oplossing is niet altijd makkelijk te
vinden. Tot nu toe.
Geen kastje-naar-muur-methode
Vanaf 7 maart 2014 is er MKB Doorstart, dat in veel gevallen in een
oplossing kan voorzien. Dat gebeurt dankzij vroegsignalering: tijdig
aan de bel trekken door bedrijven zelf, of via partijen als bank,
accountant of (zaken)partner. Zo kan worden voorkomen dat
onomkeerbare problemen ontstaan. In veel gevallen kan een bedrijf
dat in de kern gezond is maar tijdelijk financiële problemen heeft,
geholpen worden met maatwerk. Dat kan passende financiering
zijn, coaching, begeleiding of een noodzakelijke schuldregeling.
Het is geen van-het-kastje-naar-de-muurloket: MKB Doorstart biedt
snel zicht op de juiste route naar een nieuwe impuls voor de
onderneming.
Kosteloze hulp
Dankzij de medewerking van banken, overheden en
maatschappelijk investeerder Start Foundation is de hulp van MKB
Doorstart kosteloos voor de hulpzoekende ondernemer. Een
ondernemer die zich aanmeldt via www.mkbdoorstart.nl
<http://www.mkbdoorstart.nl> krijgt op zo kort mogelijke termijn
een reactie van het team achter MKB Doorstart.
Start in Flevoland
In eerste instantie richt MKB Doorstart zich op ondernemers in
Flevoland, maar de initiatiefnemers hebben de ambitie om het
project snel uit te breiden en er een landelijk toegankelijke portal
van te maken. De snelheid waarmee dat lukt, hangt onder meer af
van de medewerking van banken en gemeenten. Gezien de
positieve reacties hebben de initiatiefnemers er alle vertrouwen in
dat ook ondernemers buiten Flevoland snel geholpen kunnen
worden.
Initiatiefnemers
De initiatiefnemers zijn Jacqueline Zuidweg (Zuidweg & Partners),
Jannie van den Berg (Zelfstandigenloket Flevoland) en
maatschappelijk investeerder Start Foundation. Om de
dienstverlening achter MKB Doorstart zo breed mogelijk te maken,
wordt samengewerkt met banken en overheden, maar ook met
(lokale) ondernemersnetwerken en andere organisaties die ervoor
kunnen zorgen dat ondernemers met dreigende problemen tijdig in
beeld komen.
Download