Tafelreserveringen - LUCHTVAART VERENIGING TWENTHE

advertisement
LUCHTVAART VERENIGING TWENTHE
Oldenzaalsestraat 505
7557GN Hengelo
NEDERLAND
IBAN: NL20 INGB 0002 6076 02
KvK: 40.07.61.14
BEZOEK DE GROOTSTE LUCHTVAART RUIL BEURS VAN EUROPA!!!
L.V.T.
Geachte luchtvaartenthousiast,
Op zaterdag 02 April 2016 organiseert de Luchtvaart Vereniging Twenthe voor de zeven-entwintigste keer haar jaarlijkse luchtvaartdag. Het evenement zal plaatsvinden in Hotel /
Zalencentrum Savenije gelegen aan de Dorpsstraat 149-151, te Enschede/Lonneker. De zaal zal
geopend zijn van 10:30 tot 17:00 uur. De entreeprijs bedraagt € 3.00 p.p.
Reserveren van tafels (€ 15,00 per tafel) kan alleen door overmaking van het verschuldigde bedrag
op bankrekening 2607602 (NL20 INGB 0002 6076 02 ) t.n.v. Luchtvaart Vereniging Twenthe o.v.v.
Luchtvaartdag 2016.. Tafels zijn pas definitief toegewezen na betaling!
Secretariaat L.V.T. : Oldenzaalsestraat 505, 7557GN, Hengelo of
[email protected]
De ingevulde aanmeldingsstroken en het verschuldigde bedrag dienen voor 15 maart 2016. in
ons bezit te zijn. Na deze datum zullen de prijzen verhoogd worden tot 17.50 EURO per tafel.
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Hans Koning 053-4763332 of via e-mail:
[email protected]
Wij van de L.V.T. zouden het bijzonder leuk vinden om ook jou op deze dag te mogen begroeten!
Met vriendelijke groeten,
Organisatie Luchtvaartdag L.V.T.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanmeldingsformulier
Naam
:
Adres
:
Postcode
:
Plaats
:
Telefoon
:
Fax
:
Aantal tafels
:
Onderwerp:
: Dia’s / Foto’s / Modelbouw / Badges / Video’s / Boeken /
Tijdschriften / Anders nl.:……………………………………….
E-mail :
Graag onderstrepen wat van toepassing is.
Met uw aanmelding geeft u aan akkoord te zijn gegaan met het reglement: Reglement Luchtvaartdag Luchtvaart Vereniging
Twenthe. Deze niet ontvangen? Vraag deze dan aan middels bovenstaande adres! Onaangekondigde wijzigingen voorbehouden!
LUCHTVAART VERENIGING TWENTHE
Oldenzaalsestraat 505
7557GN Hengelo
NEDERLAND
IBAN: NL20 INGB 0002 6076 02
KvK: 40.07.61.14
- REGELEMENT LUCHTVAARTDAG LUCHTVAART VERENIGING TWENTHE -
1)
De Luchtvaart Vereniging Twenthe (hierna genoemd L.V.T.) is NIET aansprakelijk voor
vermissing en /of beschadiging van persoonlijke eigendommen.
2)
Het recht om actief leden te werven buiten de gehuurde tafels is alleen voorbehouden aan
de L.V.T.
3)
Het recht voor de verkoop van artikelen buiten de gehuurde tafels is alleen voorbehouden
aan de L.V.T. Personen die dit toch doen zal worden gevraagd de beurs te verlaten.
4)
De L.V.T. verhuurt tafels met een breedte van minimaal 100 cm. zolang de voorraad
strekt. Personen die geen tafel(s) toegewezen krijgen zullen op een reserve lijst worden
geplaatst. De reservelijst wordt samengesteld op basis van wie het eerst komt nadat de
tafels zijn uitverkocht.
5)
Bij huur van één tafel geldt een maximum van 1 persoon achter de tafel. Bij huur van
twee of meer tafels geldt een maximum van 2 personen. Het opsplitsen van (de) tafel(s) is
niet toegestaan.
6)
Betaling van de tafelhuur dient voor 15 maart 2016 door L.V.T. te zijn ontvangen. Na
betaling vindt de toewijzing van de tafel(s) plaats.
7)
De organisatie van de luchtvaartdag maakt de zaalindeling. Wisselingen van tafel(s) zijn
alleen toegestaan in overleg met de organisatie.
8)
Indien de tafelhuurder zonder kennisgeving zich niet heeft gemeld voor 10:00 uur 02-042016, zullen de eventueel aanwezige personen van de reservelijst in staat worden gesteld
de tafel(s) te huren. Er vindt geen reclamatie achteraf plaats. De L.V.T is te bereiken op 0651324642.
9)
De zij-ingang van de zaal is alleen toegankelijk voor tafelhuurders (zie ook punt 5) en
leden van de organisatie. Tafelhuurders hebben van 08:30 tot 10:30 uur om hun
materialen via deze ingang naar binnen te brengen en van 17.00 tot 18.00 uur om hun
materialen naar buiten te brengen.
10)
Over zaken waarin dit reglement niet voorziet wordt beslist door het aanwezig organisatie
comité van de L.V.T.
Download