Scherm_Economie_VMBO_KB_2014_TV1_deel 1 van 2

advertisement
Bijlage VMBO-KB 2014
economie CSE KB
tijdvak 1
bladzijde 2
Slim uitgeven
informatiebron 1
Motorrijtuigenbelasting per kwartaal.
Gewichtsklasse
651 t/m 750
751 t/m 850
851 t/m 950
951 t/m 1050
1051 t/m 1150
1151 t/m 1250
1251 t/m 1350
1351 t/m 1450
Benzine
€ 44
€ 57
€ 75
€ 97
€ 120
€ 142
€ 165
€ 187
Diesel
€ 126
€ 151
€ 185
€ 219
€ 253
€ 288
€ 322
€ 356
LPG-gas
€ 44
€ 57
€ 89
€ 125
€ 161
€ 197
€ 233
€ 269
Laura's loon
informatiebron 2
Gemiddeld bruto uurloon in euro's van alle werknemers naar opleidingsniveau
in 2012
Tekst bij de afbeelding:
x-as: totaal, basisonderwijs, mavo/vmbo, havo/vwo, mbo, hbo, vwo
y-as: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36
bron: CBS: bewerkt naar het Loonstructuuronderzoek 2002.
bladzijde 3
informatiebron 3
Afwijking gemiddeld uurloon naar bedrijfstak in %
Tekst bij de afbeelding:
x-as: -30, -25, -15, -10, -5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30
y-as: horeca, handel, vervoer en communicatie, bouw, industrie, gezondheidszorg,
zakelijke dienstverlening, openbaar bestuur, onderwijs, financiële instellingen
bron: CBS: het Loonstructuuronderzoek 2002
informatiebron 4
Bruto uurloon van vrouwen als percentage van het bruto uurloon van mannen
Tekst bij de afbeelding:
x-as: 15 tot 65 jaar, 15 tot 25 jaar, 25 tot 35 jaar, 35 tot 45 jaar, 45 tot 55 jaar, 55 tot
65 jaar
y-as: % van het bruto-uurloon van mannen (50, 60, 70, 80, 90, 100)
Legenda: 2006, 2007, 2008
bron: CBS
bladzijde 4
Zuivere koffie!
informatiebron 5
Prijsvorming Fairtrade
Fairtrade betaalt bovenop de wereldmarktprijs een vaste premie. Met de premie
financiert de groep investeringen in nieuwe technieken en ook projecten voor de hele
gemeenschap of het hele dorp, zoals scholen, infrastructuur en sanitaire
voorzieningen. Als de wereldmarktprijs onder een bepaald niveau zakt, dan betaalt
Fairtrade een minimumprijs die de kosten van duurzame productie dekt. Verder
garandeert Fairtrade dat producenten en werknemers gelijke kansen hebben. Voor
hetzelfde werk moet iedereen evenveel loon krijgen. Kinderarbeid is verboden en
Fairtrade stelt milieueisen.
informatiebron 6
Gemiddelde koffieprijzen per jaar in dollarcent per pound
Tekst bij de afbeelding:
x-as: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010
y-as: dollarcent (0, 50, 100, 150, 200, 250)
Legenda:
wereldmarktprijs
Fairtrade prijs
bladzijde 5
Van ontwikkelingshulp naar economische samenwerking!
informatiebron 7
land
Nationaal Inkomen (N.I.) in
miljarden US$
aantal inwoners in miljoenen
N.I. per hoofd v.d. bevolking
Nederland
738
China
11.440
Zuid-Afrika
562
17
$ 43.412
1.350
$ 8.474
50
informatiebron 8
Recept voor een betere wereld.
Met een huidig budget van 0,7% van het Bruto Nationaal Product voor
ontwikkelingssamenwerking kunnen we best terug naar 0,5 procent met een nieuw
beleid met visie.
Hier is een ombuigrecept voor een betere wereld:
1 Investeer in samenwerking op het gebied van goed bestuur en corruptiebestrijding:
0,1 procent
2 Train en onderwijs (in Nederland) Afrikanen voor banen in Afrika: 0,1 procent
3 Stimuleer het Afrikaans bedrijfsleven én Nederlands bedrijfsleven voor
bedrijvigheid in de derde wereld: 0,2 procent
4 Reserveer voor noodhulp en het nakomen van internationale verplichtingen: 0,1
procent.
bron: 'Ons beeld dat Afrika ons nodig heeft, is achterhaald',
de Volkskrant 10-12-2011
einde
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards