Webpad stoommachine

advertisement
Naam:
Datum:
Noteer je antwoorden op de vragen
hieronder. Doe het wel netjes.
http://webpadstoommachine.yurls.net/nl/page
Opdracht 1
De eerste stoommachine werd niet door deze man uitgevonden,
maar hij wordt eigenlijk wél als de uitvinder van de stoommachine
gezien, omdat door zijn werk en uitvindingen de stoommachine
eigenlijk pas goed gebruikt kon worden.
Hoe heette deze uitvinder?
Zijn naam was
Uit welk land kwam hij?
Hij is geboren in
Van wanneer tot wanneer leefde hij?
Hij leefde van
-
Opdracht 2
Door de uitvinding van de stoommachine kwam de industriële
revolutie op gang.
Wat betekent dat?
Industriële revolutie wil zeggen dat
Waarom stonden de eerste fabrieken vaak bij een rivier?
De fabrieken stonden bij een rivier, omdat
In welke soort industrie kwam de ‘industriële revolutie’ het
eerst op gang?
De ‘industriële revolutie’ kwam het eerst op gang in
Er ontwikkelde zich ook een nieuw soort vervoermiddel. Welk vervoermiddel was dat?
Het nieuwe vervoermiddel was
Opdracht 3
Kijk naar het begin van de Klokhuisaflevering.
Vertel in je eigen woorden hoe een stoommachine
werkt. Zet in elk tekstvak één of twee zinnen.
Gebruik het woord in het vak.
1.
water
2.
vuur
4.
3.
stoom
stang en wiel
Opdracht 4
De stoom blaast steeds afwisselend tegen de
rechter en de linkerkant van de stang.
Op deze manier gaat de stang alsmaar heen en
weer.
Aan deze stang zit een wiel vast dat
ronddraait. Met die rondraaiende beweging
kun je allemaal dingen doen.
Noem eens 3 apparaten die met het draaiende wiel in beweging gezet kunnen worden.
Bijvoorbeeld:



Opdracht 5
In het vervolg van de aflevering van het Klokhuis, zie je dat
de ketel met water gestookt wordt met brandstof.
Welke 2 soorten brandstof worden er genoemd?
Hoe noemen ze de gang die onder de ketel doorloopt?
De gang die onder de ketel doorloopt heet:
Twee soorten brandstof:


Opdracht 6
Een stoomtrein is eigenlijk een hele grote
stoommachine op wielen. Maar hij werkt precies
hetzelfde.
Kijk eens goed naar het filmpje.
Klik steeds op het pijltje aan de rechterkant van het
plaatje.
Lees ook goed wat erbij staat.
Vertel daarna in je eigen woorden hoe de wielen van
de trein gaan draaien.
De trein gaat rijden doordat:




Opdracht 7
In het einde van de 19e eeuw reed de eerste stoomtrein in Nederland.
In welk jaar was dat?
De eerste trein reed in
Hoe heette de stoomlocomotief?
De locomotief heette
Tussen welke twee plaatsen reed de trein?
De trein reed tussen
Wat vonden de mensen ervan?
De mensen zeiden
Download