Vacature secretaris - Humanistisch Verbond

advertisement
Vacature secretaris
De secretaris vormt contactadres, vraagbaak en geheugen van de afdeling. Hij (of zij)
verstrekt informatie over de afdeling, de activiteiten, de speerpunten of wijst de weg.
Samen met de voorzitter bereidt hij vergaderingen en bijeenkomsten voor. Hij zorgt
voor de verslaglegging van activiteiten (of zorgt ervoor dat iemand dat doet) en
maakt daarvan een jaarverslag t.b.v. de ledenvergadering. Hij houdt een archief bij
van correspondentie en relevante stukken en vormt zo letterlijk het geweten van de
afdeling. Dankzij de zegeningen van het digitale tijdperk behoort het bijhouden van
een postzegelmapje praktisch tot het verleden. De functie van secretaris is zeer
geschikt voor wie van orde en netheid houdt en de zaken graag onder controle heeft.
Taken





Correspondentie voeren, informatie verstrekken, vragen beantwoorden;
Documentatie beheren en bijhouden;
Archief bijhouden;
Voor vergaderingen en bijeenkomsten (zonodig) de agenda voorbereiden en
(laten) verslagleggen;
Ledenmutaties zonodig communiceren (de ledenadministratie wordt landelijk
gevoerd);
Tijdsbesteding
Gemiddeld drie à vier dagdelen per week
Wij zoeken
iemand die zich verbonden voelt met het humanistisch gedachtegoed en in het
bijzonder geïnteresseerd is in levensbeschouwelijke vraagstukken en in de
levensbeschouwelijke component in het [samen]leven van alledag. Hij (of zij) moet
houden van: schrijven, contacten onderhouden, hoofdzaken van bijzaken
onderscheiden, de spil van de afdeling zijn en daarbij nauwkeurig, oplettend en
gedisciplineerd zijn. Het kunnen omgaan met een computer en met de gebruikelijke
computerprogramma’s is noodzakelijk, evenals het bezit van contactuele
eigenschappen.
Wij bieden
een leuke, afwisselende en veelomvattende (vrijwilligers)taak in een enthousiast
team. De ‘core-business’ van het HV, bezinning en zingeving, zit per definitie dicht op
de huid. Naast het noodzakelijke administratieve werk heeft de secretaris een
belangrijke stem in de inhoudelijke ontwikkeling, verdieping en koers van het
plaatselijke HV.
Procedure
Gegadigden kunnen contact opnemen met het secretariaat, Els de Visser,
Krommemeet 13, 4464 AA GOES, (0113) 22 11 77. Hetgeen onder ‘Wij zoeken…’
staat vermeld is cruciaal voor de functie, meer dan een lidmaatschap van het HV; dat
is immers met enkele muisklikken geregeld. Ook wie twijfelt of meer informatie wil
wordt gevraagd om contact op te nemen. Een kennismakings-gesprek met enkele
[bestuurs-] leden is de volgende stap. De secretaris wordt in functie gekozen door de
ledenvergadering van de afdeling. Tips over wie geknipt zou kunnen zijn voor de
functie worden op prijs gesteld.
De secretaris vormt contactadres, vraagbaak en geheugen van de afdeling. Hij (of zij)
verstrekt informatie over de afdeling, de activiteiten, de speerpunten of wijst de weg.
Samen met de voorzitter bereidt hij vergaderingen en bijeenkomsten voor. Hij zorgt
voor de verslaglegging van activiteiten (of zorgt ervoor dat iemand dat doet) en
maakt daarvan een jaarverslag t.b.v. de ledenvergadering. Hij houdt een archief bij
van correspondentie en relevante stukken en vormt zo letterlijk het geweten van de
afdeling. Dankzij de zegeningen van het digitale tijdperk behoort het bijhouden van
een postzegelmapje praktisch tot het verleden. De functie van secretaris is zeer
geschikt voor wie van orde en netheid houdt en de zaken graag onder controle heeft.
Taken





Correspondentie voeren, informatie verstrekken, vragen beantwoorden;
Documentatie beheren en bijhouden;
Archief bijhouden;
Voor vergaderingen en bijeenkomsten (zonodig) de agenda voorbereiden en
(laten) verslagleggen;
Ledenmutaties zonodig communiceren (de ledenadministratie wordt landelijk
gevoerd);
Tijdsbesteding
Gemiddeld drie à vier dagdelen per week
Wij zoeken
iemand die zich verbonden voelt met het humanistisch gedachtegoed en in het
bijzonder geïnteresseerd is in levensbeschouwelijke vraagstukken en in de
levensbeschouwelijke component in het [samen]leven van alledag. Hij (of zij) moet
houden van: schrijven, contacten onderhouden, hoofdzaken van bijzaken
onderscheiden, de spil van de afdeling zijn en daarbij nauwkeurig, oplettend en
gedisciplineerd zijn. Het kunnen omgaan met een computer en met de gebruikelijke
computerprogramma’s is noodzakelijk, evenals het bezit van contactuele
eigenschappen.
Wij bieden
een leuke, afwisselende en veelomvattende (vrijwilligers)taak in een enthousiast
team. De ‘core-business’ van het HV, bezinning en zingeving, zit per definitie dicht op
de huid. Naast het noodzakelijke administratieve werk heeft de secretaris een
belangrijke stem in de inhoudelijke ontwikkeling, verdieping en koers van het
plaatselijke HV.
Procedure
Gegadigden kunnen contact opnemen met het secretariaat, Els de Visser,
Krommemeet 13, 4464 AA GOES, (0113) 22 11 77. Hetgeen onder ‘Wij zoeken…’
staat vermeld is cruciaal voor de functie, meer dan een lidmaatschap van het HV; dat
is immers met enkele muisklikken geregeld. Ook wie twijfelt of meer informatie wil
wordt gevraagd om contact op te nemen. Een kennismakings-gesprek met enkele
[bestuurs-] leden is de volgende stap. De secretaris wordt in functie gekozen door de
ledenvergadering van de afdeling. Tips over wie geknipt zou kunnen zijn voor de
functie worden op prijs gesteld.
Download