WO I op veel plaatsen herdacht Opgave 1 Je gaat verkennend lezen

advertisement
WO I op veel plaatsen herdacht
Opgave 1
Je gaat verkennend lezen, met als doel: weten over welk onderwerp de tekst gaat.
Lees de titel en de ondertitel van de tekst.
Lees de eerste en de laatste alinea helemaal. Lees van de andere alinea’s
alleen de eerste zin.
Beantwoord dan de vraag: waar gaat deze tekst over?
De tekst gaat over het herdenken van de doden uit de Eerste Wereldoorlog op 11
november.
Kransen neergelegd om soldaten die vielen te herdenken
Zondag 11 november 2012 – In een aantal landen is 11 november geen gewone dag. Het is
een dag waarop de doden worden herdacht die zijn gevallen in de Eerste Wereldoorlog en in
oorlogen daarna. In landen als Engeland, Frankrijk, België, Canada en de Verenigde Staten
werden daarom afgelopen zondag herdenkingen gehouden.
De Eerste Wereldoorlog - in veel landen ook wel de Grote Oorlog genoemd - was een
afschuwelijke oorlog die werd gevoerd vanaf 1914 tot en met 1918. In Europa - met name in
België, Frankrijk en Duitsland - werd keihard gevochten.
De oorlog werd gevoerd tussen twee groepen landen. Landen in het oosten van Europa
(waaronder Duitsland) vormden een groep die de Centralisten werden genoemd. Zij vochten
tegen de andere landen in Europa die de Geallieerden werden genoemd. Steeds meer
landen over de hele wereld steunden de Geallieerden en raakten op die manier bij de oorlog
betrokken.
Tijdens deze oorlog werden voor het eerst moderne oorlogswapens en gevechtsvoertuigen
gebruikt die wij nu nog kennen. Zeventig miljoen soldaten vochten mee. Negen miljoen
soldaten vonden de dood. Miljoenen raakten op de slagvelden verminkt en getraumatiseerd.
Ook vele duizenden burgers overleefden de oorlog niet.
De Belgische koning Albert herdacht de doden met het neerleggen van een krans bij het Graf
van de onbekende soldaat in Brussel. Koningin Elisabeth van Engeland legde kransen neer bij
een oorlogsmonument in Londen. En de Franse president Hollande woonde een ceremonie
bij in Parijs. Ook Amerikanen staan stil bij 11 november. Die dag wordt daar Veterans Day
genoemd. Ze herdenken op die dag niet alleen de Amerikaanse slachtoffers in de Eerste
Wereldoorlog en daarna. Ze eren dan ook de nog levende veteranen die hebben gevochten
in oorlogsgebieden.
Nederland behoort tot één van de weinige landen die niet
onder de Eerste Wereldoorlog geleden hebben. Nederland
was in die tijd neutraal. Ons land steunde zowel de
Geallieerden als de Centralisten niet. Er is tijdens de Eerste
Wereldoorlog in Nederland niet gevochten.
Download