DOEL VAN FUTURE FOR SALE

advertisement
INSCHRIJVINGSFORMULIER SCHOOLOUDERSCHAP
DEEL I – op te sturen naar FFS
- tekst update mei 2012 - bijdragen vastgelegd maart 2009 -
Ik, ondergetekende
Mevr.
□
Mej.
□
Dhr.
□
NAAM (KAP)
VOORNAAM
STRAAT
POSTCODE / GEMEENTE
TELEFOON en/of
GSM
E-MAILADRES (facultatief)
wens het schoolouderschap van 1 FFS kind op mij te nemen voor minstens ……… jaar/jaren.
Ik kies voor een COLLEGE student(e), leeftijd vanaf 18 jaar – bijdrage vanaf 350 €, naargelang studiekeuze
Ik kies voor een JUNIOR COLLEGE kind, leeftijd 16 à 18 jaar – bijdrage 250 € (1ste jaar ) - 300 € (2de jaar)
Ik kies voor een hoger HIGH SCHOOL kind, leeftijden vanaf 14 tot 16 jaar – bijdrage 200 €
Ik kies voor een lager HIGH SCHOOL kind, leeftijden vanaf 12 tot 14 jaar – bijdrage 150 €
Ik kies voor het overgangsjaar van LO naar HS, leeftijd 11 à 12 jaar – bijdrage 125 €
Ik kies voor een LAGERE SCHOOL kind – bijdrage 100 €
[keuze O zwart maken aub]
O
O
O
O
O
O
Rekening houdend met uw keuze zal FUTURE FOR SALE u een meisje (of jongen) toewijzen in volgorde van
prioriteit, bepaald in samenspraak met de verantwoordelijken ter plekke. U WORDT GECONTACTEERD !
O
O
O
O
Ik kies ervoor om in 1x het jaarbedrag te betalen.
ONZE VOORKEUR !
Ik verkies te betalen in halfjaarlijkse bedragen.
Ik verkies te betalen in kwartaalbedragen.
Ik plaats een doorlopende opdracht bij de bank van 25 euro per maand (het jaarlijkse teveel wordt
telkens overgedragen naar een volgend schooljaar voor uw kind tot einde schoolloopbaan)
[keuze O zwart maken aub]
Ik maak een eerste bedrag over (onze voorkeur het volledige
jaarbedrag) binnen de 14 dagen na intekening op rekening van
FFS met het nr. BE37
0014 6597 3528 en als mededeling SOS.
DATUM
/
/ 2 0 1 2
HANDTEKENING
BELANGRIJKE OPMERKING :
voor defiscalisatie van uw giften – zie blz. 3
Belangrijke opmerking
FFS heeft respect voor mijn privacy en zal mijn persoonlijke gegevens
enkel gebruiken om mij over haar werking te informeren bij voorkeur per
[ schrap wat niet past ]
e-mail
OF
via briefwisseling.
INSCHRIJVINGSFORMULIER SCHOOLOUDERSCHAP
DEEL II – MEMO door u te bewaren
- tekst update mei 2012 - bijdragen vastgelegd maart 2009 -
Ik heb een schoolouderschap van FFS ondertekend op datum van … / … / 2012
voor minstens ……….. jaar/jaren.
Ik koos voor :
[ schrap wat niet past ]
een ………. € - kind / scholier / studente
(bijdrage groeit met de leeftijd van uw sponsorkind)
OF voor een vaste bijdrage van .……. € (minstens 100 €/jaar)
[ schrap wat niet past ]
betaling in 1 x (VOORKEUR FUTURE FOR SALE)
OF in 2x
OF betaling in kwartalen
OF via doorlopende opdracht bij de bank van min. 25 euro/maand
Ik maak een eerste bedrag over van minstens 50 euro
Ik stuur DEEL I van dit formulier
(of meteen het volledige jaarbedrag, is voorkeur FFS)
op de intekeningsdatum ………….
binnen 14 dagen na intekening op rekening zie laatste
(zie bovenaan)
bladzijde … u ontvangt dan een fiscaal attest !
of op rekening FFS BE37 0014 6597 3528 met mededeling
SOS … OPGELET, u ontvangt dan geen fiscaal attest.
BELANGRIJKE OPMERKING :
naar :
FUTURE FOR SALE – secretariaat
p/a Bernadette Verbruggen
Koninklijkelaan 31 bus 1
2600
BERCHEM
Voor defiscalisatie van uw giften – zie laatste bladzijde
Ik wordt gecontacteerd door FFS i.v.m. de keuze van mijn kind en ontvang maximum
30 dagen na de maand van betaling de gegevens van mijn schoolkind, inclusief een foto.
Later (*) volgt er een nog een startersmap van FFS met daarin o.a. informatie over FFS,
het schooldomein en INDIA. (*) startersmap in herziening
Belangrijke opmerking :
[ schrap wat niet past ]
FFS heeft respect voor mijn privacy en zal mijn persoonlijke gegevens
enkel gebruiken om mij over haar werking te informeren bij voorkeur per
e-mail
OF
via briefwisseling
FFS secretariaat : tel. 03/663 50 48
FFS e-mail : [email protected]
www.futureforsale.be
BELANGRIJKE MEDEDELING
Midden mei 2008 werd Future for Sale door Caritas International België erkend als organisatie.
Dit betekent dat uw totale bijdrage voor een schoolouderschap (naargelang uw keuze 100 euro of
meer) fiscaal aftrekbaar is in het jaar volgend op uw betaling. (*)
Wenst u een fiscaal attest te ontvangen in het voorjaar 2013,
verricht dan uw storting(en) voor het schoolouderschap
op het nummer BE10 2100 4715 6604 van Caritas International
met mededeling P 1240 Steun FFS-schoolkinderen India.
1 x per maand ontvangt Future for Sale van Caritas International een lijst van de donateurs van
de vorige maand met vermelding van de gestorte bedragen en minstens 1x per trimester worden op
verzoek van Future for Sale de giften door Caritas International doorgestuurd naar onze
contactpersonen in India.
(*) alle giften vanaf 40 euro op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar
Wenst u geen fiscaal attest te ontvangen, dan kan u uiteraard ook gebruik maken van de eigen
rekening van Future for Sale met het nummer (BE37) 001-4659735-28
met vermelding
SOS jaarbijdrage
of desgevallend
SOS ½ jaar of
SOS kwartaalbijdrage.
Het spreekt voor zich dat ook deze giften door Future for Sale worden doorgestort naar India ten
voordele van uw sponsorkind !
Download