Directiedag 18 mei 2017

advertisement
Pedagogische Begeleidingsdienst Regio Antwerpen
Noorderlaan 108 ● 2030 Antwerpen
03 543 97 05
www.dsko.be ● www.katholiekonderwijs.vlaanderen
Echo april 2017 ● voor SO en BuSO
Inhoud van deze Echo:
Directiedag 18 mei 2017 ........................................................................................... 1
Gesprekken ondersteuningsnetwerken ....................................................................... 1
Vacatures ................................................................................................................ 2

vacature vakbegeleider biologie en natuurwetenschappen (50%) ....................... 2
Informatieve mededelingen en nascholingen m.b.t. vakken en thema’s ........................ 2
Biologie – Natuurwetenschappen – Aardrijkskunde .................................................. 2
Economie – SEI .................................................................................................... 2
GOK .................................................................................................................... 2
Handelsvakken ..................................................................................................... 2
Klassieke talen ..................................................................................................... 2
Nederlands........................................................................................................... 2
Personenzorg ....................................................................................................... 2
PO, Expressie, Beeldende kunsten, Esthetica........................................................... 2
Wiskunde ............................................................................................................. 2
Aanbod regio Antwerpen secundair onderwijs schooljaar 2016-2017 ............................ 2
Geachte mevrouw
Geachte heer
Hierbij vindt u de volgende reeks van aankondigingen en mededelingen van dit schooljaar.
Mogen wij vragen om deze aan uw medewerkers te bezorgen.
Wij vragen uw bijzondere aandacht voor volgende mededelingen:
Directiedag 18 mei 2017
Vorige week ontving je de uitnodiging voor onze directiedag op 18 mei 2017 van 13.45 tot
17.00 uur in het nieuwe Havengebouw, Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen.
Als je er bij wil zijn, komt het er op aan snel in te schrijven, vermits het aantal plaatsen
beperkt is.
Je vindt de link naar de inschrijvingspagina hier.
Gesprekken ondersteuningsnetwerken
Voorlopig is het nog niet concreet welke ondersteuning volgend jaar mogelijk is. Toch
willen we al graag samen zitten om in gesprek te gaan over de toekomst van de
ondersteuning. We willen samen visie ontwikkelen op ondersteuningsnetwerken en
bekijken welke stappen we op korte termijn kunnen zetten.
We zullen in gesprek gaan op 4 locaties. De inhoud van de gesprekken zal identiek zijn op
de verschillende locaties.
 2 mei van 19.30u. tot 21.30u. – H. Graf - Baron Du Fourstraat 27 - Turnhout
 3 mei van 17u. tot 19u. – Sint-Michielscollege – Kapelsesteenweg 72 - Brasschaat
 5 mei van 14u. tot 16u. – DSKO – Noorderlaan 108 - Antwerpen
 8 mei van 17u. tot 19u. – H. Hartcollege – Biekorfstraat 8 – Heist-op-den-Berg
Meer informatie vind je in de uitnodiging die we verstuurden op 21-04-2017.
Vacatures
 vacature vakbegeleider biologie en natuurwetenschappen (50%)
Voor het schooljaar 2017 – 2018 zijn wij op zoek naar een nieuwe begeleider biologie en
natuurwetenschappen. Voel je je geroepen om ons begeleidingsteam te versterken, dan
kan je kandideren voor deze betrekking. Meer informatie vind je hier.

Vacatures die ons bezorgd worden, kan je steeds raadplegen via
http://www.dsko.be
Indien je vacatures wil kenbaar maken langs deze weg, mag je die bezorgen aan
[email protected]
Informatieve mededelingen en nascholingen m.b.t. vakken en thema’s
Nieuwe informatieve mededelingen en nascholingen met betrekking tot vakken en thema’s
kan u hieronder aanklikken:
Biologie – Natuurwetenschappen – Aardrijkskunde
Economie – SEI
GOK
Handelsvakken
Klassieke talen
Nederlands
Personenzorg
PO, Expressie, Beeldende kunsten, Esthetica
Wiskunde
Aanbod regio Antwerpen secundair onderwijs schooljaar 2016-2017
Het onderstaande aanbod kan je online in detail bekijken op
www.nascholing.be/Antwerpen → secundair onderwijs
Datum
4
Klassieke talen
5
Scholen voor
wetenschap en
techniek
8
Scholen voor
wetenschap en
techniek
Mei 2017
Cultuurlessen in de eerste graad
Regionale bijeenkomst TA eerste graad
Regionale bijeenkomst TA mechanica
maart 2017 | Echo | 2
9
10
Frans
Economie
10
15
15
Wiskunde
Frans
Scholen voor
wetenschap en
techniek
Moderne
vreemde talen
17
17
17
17
17
18
29
Plastische opv.,
expressie,
esthetica
Biologie, natuurwetenschappen
KantoorVerkoop
KantoorVerkoop
Directies
Muzikale
opvoeding
Datum
4
Muzikale
opvoeding
19
Biologie
Netwerk voor leraren Frans
Onderzoekscompetenties binnen de 2de en 3de
graad aso
Netwerk wiskunde eerste graad A-stroom
APPS in de lessen Frans
Regionale bijeenkomst TA elektriciteit
Inspirerende evaluatieroosters om de 5
vaardigheden binnen MVT te evalueren (herhaling
van 2017-02-06)
Studiedag PO, expressie, esthetica: waarnemen
andere bekeken
Leerplantoelichting natuurwetenschappen en
toegepaste biologie 3de graad TSO/KSO
Trekkersvergadering 2de graad kantoor/verkoop
BSO
Trekkersvergadering 3de graad kantoor/verkoop
BSO
Directiedag
Netwerk leerkrachten MO in VV-personenzorg
deeldag
Juni 2017
Netwerk KSOM
Netwerk 3de graad ASO en TSO
Alvast te noteren:
 Directiedriedaagse 2018: 28 februari t.e.m. 2 maart 2018
Heb je graag dat je teamleden ‘Echo’ rechtstreeks in hun mailbox ontvangen?
Iedereen kan zichzelf inschrijven via onze website
www.dsko.be  Begeleidingsdienst.
Dank om hen hierop attent te maken.
Met vriendelijke groeten
namens
Ria Van Huffel
Regiodirecteur Antwerpen
Luc Wyns
Niveaucoördinator SO
maart 2017 | Echo | 3
Download