WELKOM - Stellingwerf College

advertisement
Kiezen voor mavo 3
Voorsorteren in de sectorkeuze
Verplichte vakken







Nederlands
Engels
Wiskunde
Rekenen
LO
Maatschappijleer
KV
20 juli 2017
2
KV=Kunstvakken
Een kennismaking met allerlei
kunstvormen.
Toneel, beeldende kunst, muziek,
tekenen, textiel.
20 juli 2017
3
Maatschappijleer
Wat verandert er in de maatschappij?
Wat is de invloed van mobieltjes?
Hoe gaat het in de politiek?
Hoeveel problemen geeft het gebruik
van alcohol?
 Beïnvloedt een krant jou mening?





20 juli 2017
4
Sectoren
Economie
Techniek
Landbouw
Zorg en Welzijn
20 juli 2017
5
Sectorvakken
 Economie
 Biologie
 Natuurkunde Scheikunde 1
In mavo 4: Maatschappijleer 2
20 juli 2017
6
Keuze in 4 mavo
Economie
↓
Verplicht vak

Keuze uit 
O Economie
Landbouw
↓
O Wiskunde
Techniek
Zorg en Welzijn
↓
↓
O Wiskunde
O NSK 1
↓
O Biologie
↓
↓
↓
1 vak kiezen
1 vak kiezen
1 vak kiezen
↓
↓
↓
O Duits
O Frans
O Wiskunde
20 juli 2017
O Biologie
O NSK1
Geen keuze
O Wiskunde
O Aardrijkskunde
O Geschiedenis
O Maatschappijleer 2
7
Aansluiting Havo
Profielen
O
Natuur
&
Techniek
↓
Wiskunde B
Natuurkunde
O
O
Natuur
Economie
&
&
Gezondheid
Maatschappij
↓
↓
Profielvakken
Biologie
Economie
Scheikunde
Geschiedenis
O
Cultuur
&
Maatschappij
↓
Geschiedenis
Scheikunde
20 juli 2017
8
Het keuzemoment
20 juli 2017
9
De Keuzevakken
 3 vakken uit:








Duits
Frans
Natuur/Scheikunde 2
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Tekenen
Spaans
LO 2
20 juli 2017
10
Het formulier
20 juli 2017
11
Afronding
 Deze week voorlopig
 In mei gesprek
 Definitieve keuze eerste week juni.
o Digitaal!
20 juli 2017
12
Download