De effectenmarkten functioneren eerlijk en efficiënt en de

advertisement
De effectenmarkten functioneren eerlijk en efficiënt en de infrastructuur blijft bestendig
1
2
3
4
5
6
7
Missie
organisatie
Strategische
doelstellingen
Thema
Strategische doelstelling
Strategische subdoelstellingen
Operationele doelen 2015
Projecten en doorlopend
toezicht (DT) 2015
De AFM draagt bij
aan de stabiliteit
van de financiële
markten
A. De AFM bevordert dat vraag en
aanbod op de kapitaalmarkt elkaar
vinden met zo weinig mogelijk
belemmeringen.
De AFM beperkt eventuele risico’s voor de handel en de stabiliteit
van handelsplatformen voor zover die voortkomen uit High
Frequency Trading (HFT) en algoritmehandel.
De AFM volgt en geeft richting aan het Europese Capital Markes
Union initiatief (CMU) en bevordert een goed functionerende
crowdfundingmarkt.
De AFM krijgt tot op transactieniveau zicht op de risico’s in
derivatenmarkten.
De AFM
bevordert
eerlijke en
transparante
financiële
markten.
B. De AFM bevordert dat financiële
producten passend en beschikbaar
zijn voor vragers en aanbieders van
kapitaal en risico.
De AFM bevordert
zorgvuldige
financiële
dienstverlening
De AFM ontwikkelt een scherper beeld over het gedrag van
(segmenten van) beleggers en de effectiviteit van informatievoorziening bij het nemen van beleggingsbeslissingen.
De AFM bevordert juiste prijsvorming van commodityderivaten en
benchmarks.
De AFM ontwikkelt een betere aanpak voor cross-market en crossproduct marktmisbruik.
De AFM stimuleert continu dat beursgenoteerde ondernemingen,
adviseurs en financiers op een juiste wijze omgaan met
koersgevoelige informatie.
De AFM ziet toe op
eerlijke en
efficiënte werking
kapitaal-markten
De effectenmarkten
functioneren eerlijk en
efficiënt en de
infrastructuur blijft
bestendig
De AFM bevordert dat vraag
en aanbod van kapitaal en
risico eerlijk en efficiënt bij
elkaar komen.
D. De AFM bevordert dat afwikkeling
betrouwbaar tot stand komt.
- Invloed informatie op
beleggingsbeslissingen
- Primaire en secundaire
obligatiemarkt
- DT Transparantietoezicht
De AFM maakt informatie uit AFM-registers (meldingen) meer
toegankelijk.
De AFM pakt de belangrijkste belemmeringen in de obligatiemarkt
aan.
C. De AFM bevordert dat prijzen van
financiële producten op de juiste
manier tot stand komen en
beschikbaar zijn.
- Crowdfunding CMU
- DT Marktmisbruik
- Fact Boys
- DT EMIR data analyse
- ESMA Guidelines
- DT Infrastructuur en afwikkeling
- MiFID II
De AFM controleert en stimuleert de robuustheid en
dienstverlening van clearinginstellingen.
- Bewustzijn Omgang KGI
- Benchmarks en commodities
- KM Applicaties
- Toezicht obligatiemarkt
- Meldplicht BO's
- ESMA Guidelines
- Fact Boys
- DT Marktmisbruik
- DT Transparantietoezicht
- Inventarisatie en intensivering
toezicht Clearing Instellingen
- DT Infrastructuur en afwikkeling
Download