Uitgangspunten voor de vergelijkende kostenmaatstaf (VKM)

advertisement
Risicogestuurd toezicht door de AFM
“ontwikkelingen op het gebied van beleggingsdienstverlening”
Tim Mortelmans, Hoofd Toezicht AFM, [email protected]
Thema Vermogensopbouw in 2014
Financiële instellingen stellen het belang van de consument centraal in hun
diensten voor het behoud en opbouw van vermogen voor een specifiek doel.
Hoofddoel:
• Kwaliteit beleggingsdienstverlening
• Nazorg implementatie provisieverbod
Doelen 2014:
• Beleggingsbeleid zelfstandig vermogensbeheerders en –adviseurs
• Verhogen kwaliteitsniveau execution only
Projecten:
• Vergelijkende Kostenmaatstaf (VKM/ CCA)
• Binaire opties
• Mifid II/PRIPS
2
Uitgangspunten voor de vergelijkende
kostenmaatstaf (VKM)
De beleggingsonderneming dient informatie te verstrekken over:
3
i.
De totale kosten van de beleggingsdienst en de
nevendienst en de totale kosten van het financieel
instrument;
ii.
Deze kosten dienen te worden opgeteld zodat de klant
inzicht heeft in de totale kosten van de belegging;
iii.
Deze informatie dient te worden verstrekt voorafgaand aan
de dienstverlening (ex-ante) en gedurende de
dienstverlening (ex-post); en
iv.
Optioneel: wat is het cumulatief effect van de kosten op het
nettorendement?
Voorbeeld van tariefstructuur
Observaties:
Groot aantal kostenelementen
Kosten van beleggingsfondsen
kunnen substantieel zijn.
Gross return= 6,00%
Total costs = 3,00%
Net return = 3,00%
4
Voorbeeld VKM (ex-ante)
Verwachte kostenlading per 1-1-2015
[-] Kosten van beleggingsdienstverlening
•
•
•
•
•
Beheervergoeding
Bewaarloon
Brokercommissies
In- en uitstapvergoedingen
Prestatievergoeding
[-] Lopende kosten van producten in portefeuille
•
•
•
Kosten beleggingsfondsen
Kosten ETFs
Kosten gestructureerde producten
De totale verwachte kostenlading voor 2015
bedraagt voor uw huidige portefeuille:
5
Bedrag (€)
% van
vermogen
€ 1,500
1.50 %
€ 1,000
€ 200
€ 100
€ 100
€ 0
1.00 %
0.20 %
0.10 %
0.10 %
0%
€ 1,500
1.50 %
€ 1,000
€ 400
€ 10
1.00 %
0.40 %
0.10 %
€ 3,000
3.00 %
Wij willen laten zien dat er ruimte is om de dienstverlening
nog beter aan te laten sluiten op de behoefte en situatie
van de klant
6
Het provisieverbod heeft bepaalde ontwikkelingen
expliciet bloot gelegd
Ontwikkelingen
Veel vragen van marktpartijen over het betaalbaar houden van de dienstverlening
voor klanten.
De klant wil vaker zelf aan het roer zitten en bepaalde zaken zelf regelen.
De klant wil zelf bepalen welke diensten hij afneemt, en wil dit tegen de laagst
mogelijke prijs.
Dienstverleners hebben het gevoel dat zij van de wetgever en toezichthouder altijd
een uitgebreid advies moeten aanbieden, terwijl de klant niet bereid is de kosten
hiervan volledig te betalen.
7
“de AFM leidraden schrijven voor dat ik altijd
volledig integraal advies moet geven….”
•
Boetebesluiten in samenhang met tijdperk
•
Leidraden als guidance
1. Ik hoef maar iets fout te doen en ik ben de pineut.
Marktperceptie
2. Ondanks mijn goede intenties krijg ik toch een boete.
3. Laat ik maar doen wat de AFM voorschrijft want dan doe ik
het in ieder geval goed.
8
Dienstverlening op Maat kan alleen werken als ieder
zijn verantwoordelijkheid neemt
•
Adviseur
•
•
AFM
9
De adviseur zal het belang van de klant centraal moeten
stellen.
Als adviseur ben je er om de klant van voorzienbare
teleurstellingen te behoeden.
Accepteren dat er meerdere wegen naar Rome leiden en
dat dit kan verschillen met het beeld van de AFM.
Diepgang/intensiteit dienstverlening
Wat is de gedachte achter dienstverlening op
maat….
Complexiteit situatie consument
10
Dienstverlening op Maat hebben wij uitgewerkt in
drie principes
11
Principe 1
Pas uw dienstverlening aan op uw klant
Principe 2
Vraag alleen de relevante gegevens uit bij uw klant
Principe 3
Aannames over de doelgroep kunnen het proces versnellen
Een kapstok om de dienstverlening beter aan te laten
sluiten op de behoefte van de klant
De klant meer
ondersteuning
bieden in een
execution only
omgeving
De klant meer
zelf laten doen
Dienstverlening
automatiseren
Dienstverlening
op
Maat
De klant zich
laten
voorbereiden
Focus niet op
één
productoplossing
, maar kijk over
verschillende
oplossingen
heen
Meer of minder
inventariseren
Meer of minder
analyseren
12
Aansluiten op de
bedieningsbehoe
fte door te
sparren,
coachen,
vergelijken
Voorbeeld actief beleggende klant
Situatie
Een klant is al jaren uw adviesklant. Zijn portefeuille bedraagt circa
100.000 euro op dit moment. Onlangs gaf de klant aan te willen stoppen
met advies: hij vindt de dienstverlening te duur. Hij stapt over op
execution only. U twijfelt of dit geschikt is voor hem.
Hoe gaat u te werk?
13
Werkwijze actief beleggende klant
U bespreekt met de klant wat u op dit moment doet voor de klant en
waarom u denkt dat dat belangrijk voor hem is. U geeft aan wat niet
meer gaat doen en waarom u denkt dat execution only niet passend is.
U probeert niet zozeer de klant te overtuigen, maar wel duidelijk te
maken wat de toegevoegde waarde is van het advies.
Werkwijze
U kunt ook andere, goedkopere, bedieningsconcepten bespreken met
de klant zoals bijvoorbeeld:
- advies met een modelportefeuille
- constructie-advies, waarbij u zich beperkt tot de strategische asset
allocatie.
14
Voorbeeld beleggen voor de Pensioen BV
Situatie
Een klant, 58 jaar, houdt al tien jaar een beleggingsrekening bij u aan.
Hij heeft onlangs zijn onderneming verkocht en de opbrengst is gestort
in een Pensioen BV. Na de afgelopen 10 jaar heeft deze veel
vertrouwen in u en wil dit vermogen (circa 600.000 euro) door u laten
beheren.
Hoe gaat u te werk?
15
Werkwijze pensioenadvies
U dient alle elementen van ‘4:23’ te inventariseren. U kent de klant
natuurlijk al, maar zijn situatie kan wezenlijk zijn gewijzigd.
Werkwijze
Gezien zijn situatie en de toekomstige afhankelijkheid van dit vermogen
kan een financieel planner worden ingeschakeld om beter in kaart te
brengen wat het benodigde inkomen is op pensioendatum en daarna.
Daarbij wordt getoetst in hoeverre het huidige vermogen in de Pensioen
BV hierin kan voorzien.
U bespreekt dit voorstel met de klant en de kosten die hiermee
samenhangen.
16
Vragen?
[email protected]
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards