PowerPoint-presentatie - Freinetschool Heerlen

advertisement
Project
de rechten van het kind
Schakelklas
Freinetschool OBS de Piramide
Heerlen
November 2008
Asim, Andranik, Bleona, Chayenna,
Exsona, Farhad, Fatima,Redwan,
Romy, Sherku,
De kinderen in onze klas vonden het heel belangrijk dat
alle kinderen op de wereld vrienden hebben!!!
We bedachten regels
zodat we een vriendenklas kunnen zijn
En de kinderen vonden dat ze ook taken moesten
krijgen om zelf mee te kunnen werken aan een fijne
klas
In de speelzaal deden we allemaal spelletjes waarbij we
moesten samenwerken!!!!
En er kwam en kunstenaar met ons werken over
‘het recht op bescherming’.
We vertelden over onze dromen op de vertelstoel:
ik dromen of wereld dromen.
En we maakten in groepjes
reuzen en wens wolken
De reuzen beschermen onze dromen!!!
We lazen boeken over het thema en leerden
nieuwe woorden en letters
Groep 3 leerde het woord
naam
Want een van de rechten van het
kind is: ‘recht op een naam’
De nieuwe letter was de aa
En we leerden het woord
reus
De nieuwe letters waren de
r en de eu
We maakten een wens wolk en we stopten ‘geheime’ ik
wensen in een fles.
Ryan en illyasse uit groep 8 kwamen een spreekbeurt
houden over een van de rechten van het kind: het recht
op water
Bijna alle ouders van de schakelklas kinderen kwamen
naar de tentoonstelling!!!!!
Leuk!
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards