Themadag Amersfoort 13-12-2008

advertisement
Zoogdieren

Bepalen van het rijk kan enkel op niveau 5 (bv:
ontslag, bv burenruzie, bv ongeval)

Overleven

‘Ik’ tegen ‘U/de buitenwereld’




Competitie: (alsof) het (over)leven ervan afhangt
Agressie, geweld, bloeddorstigheid, domineren
Willen doden, afmaken, te pakken krijgen,
aanvallen
Groot belang van lichamelijk mooi en fit zijn:
aantrekkelijk, gezond, sexy, jong, snel, sterk,
vitaal…




Dader/slachtoffer
Vergelijken: wie van ons is de beste, de snelste,
de mooiste, de rijkste, de edelmoedigste, heeft
het beste karakter…
Gevoel van aangevallen worden, achtervolgd,
bedreigd en zich te moeten verdedigen
Het probleem is niet ‘wat’ maar ‘wie’






Zoogdieren
Vogels
Reptielen en Slangen
Insecten en Spinnen
Zeedieren
Knaagdieren







Hormonale verstoringen: menstruatie, lactatie
Melk
Problemen met voeding; verslavingen
Verstoring in de eliminatie
Communicatiestoornissen
Terugkerende infecties
Symptomen door verstoord immuun systeem






Agressie en/bij bescherming van de kinderen
Dominantie
Het individu en de groep
Bescherming van de groep
Vrienden
Antagonisme met zichzelf, innerlijk conflict






Voelen zich vies
Instinctief (honger, sex, agressie)
Bang van slangen, spinnen en vuur
Dromen ervan, ook van uitstappen maken en
de trein missen
Bang van te vallen (seksualiteit, territorium)
Ailments from abuse







Inferioriteitsgevoel, tweederangs, geen eigenwaarde
Loyaal
Haatdragend ten opzichte van wie hem iets heeft
aangedaan in het verleden
Delusion: diminished, despised, looked down upon
Ailments from abuse
Rage/ razernij met vloeken
Antagonisme met zichzelf







Delusions: uncurable disease
Delusions, dromen en angst van slangen
Faalangst en angst om te vallen
Sensation, as if floating in the air
Alternating sides
Verlangt: zout, pikant, peper, mosterd, whiskey
Aversie: zoet en alle vloeibaars, vooral water





Alles behalve vis <
Melk<, menses<, slaap<,
minste druk<
Vooral klieren,
borst (gezwollen, pijnlijk,
ontstoken, tumoren)
Keel (difterie)








Intense woede, razernij, alsof gefolterd
Woede maar snel berouw (Anger, alternating with
quick repentence)
Zelfmutilatie of anderen willen verwonden, snijden
Convulsies van bepaalde spiergroepen
Hydrofobia… maar ook:
Kan niet urineren tenzij hij water hoort lopen
Minste aanraking verergert
Verlangt naar chocolade




Lijkt op Arsenicum: anxiety, about others,
restlessness, impatience, fastidiousness,
conscienscious about trifles, fear of thieves
Plichtsgetrouw, werken hard, doen alles voor de
baas
Doen alles zo goed mogelijk, om tegemoet te komen
aan de verlangens van anderen
Gevoelig voor andermans emoties





Gevoel van achtervolgd te worden, gevangen te
zitten, dat alles zal mislukken, wil ontsnappen
Industrious
Delusion: everything is hard, everything will fail, as
if pursued, trapped
Feeling of neglected duty
Delusion is insulted, neglected, feels hindered





Dromen van politie, dieren, amoureuze dromen en
uitstappen met allerlei moeilijkheden
Dromen van accidenten, dat ze het toilet niet kunnen
vinden, van lichaamsdelen die afgesneden worden
en van gevechten
Vrienden zijn heel belangrijk: ailments from
discords between friends
Dromen van vrienden te helpen
Kunnen geen onrecht uitstaan




Veel overeenkomsten: de nauwgezetheid, precies
zijn en punctueel, stiptheid vooral wat tijd betreft
Extreem rusteloos, gejaagd, ongeduldig, snel
Hippomanes: “wants to fight” en ook verwarring en
fouten maken
Lac equinum heeft als themata: gehoorzaamheid aan
de hoger geplaatste, respect en plichtsgevoel





In Clarke: ‘morbid conscientiousness’ en verder:
vooral oogsymptomen
Proving ondermeer door Karl Joseph Muller
Thema: onafhankelijkheid, afkeer van restricties in
relaties, staan op hun vrijheid
Volgens Divya Chhabra: gevoel van een prostituee
te zijn
Gevoel waardeloos te zijn, lelijk en stom: laag
zelfbeeld







Alert, voorzichtig, eigenzinnig, nieuwsgierig
Gevoelig voor geluid, geur en zicht
Afkeer van ongepaste aanraking
Zeer netjes, poetsen, wassen
Gevoel van verwaarlozing of misbruik: reactie is de
normen breken om vrij en onafhankelijk te zijn
Extreem schaamteloos
Afkeer of verlangen naar melk






Bang te vallen
Bearing down pains in uterus
Verlangen om papier te eten
Scherpe, schietende pijn in de ogen, al of niet met
hoofdpijn, fotofobie
Grote slaperigheid, moeilijk te wekken
Dromen van aardbevingen






Hoogmoedig, de leider, ‘talking with an air of
command’ (ik heb gelijk)
Eergevoel (ailments from wounded honor)
Agressief en vijandig, vooral tegen autoriteiten
Woede, drukt zich uit met beledigende taal, door
hard, brut, onbeleefd of ronduit gewelddadig te zijn.
Slaan, vechten
‘Fight to the finish’






Sterke familiebanden, vooral wat betreft het nageslacht,
de eigen nakomelingen
Beschermen hun positie als leider van de groep of van
de familie, maken zich veel zorgen maar missen affectie
Veel energie en kracht (delusion: I am Hitler, strong,
great person)…
…afgewisseld met luiheid
Wanneer ze zich vals beschuldigd voelen: vernederd!
Speels








Symptomen na lang lijden, misbruik
Voelen zich zonder vrienden, geïsoleerd, hopeloos,
willen zelfmoord plegen
Voelen zich opgesloten, gevangen (trapped)
Zeer bang opgesloten te worden, zeer claustrofobisch,
angst voor kleine ruimtes
Zeer kouwelijk, voelt tocht als er geen is
Zwangerschapsbraken
< door melk
Migraine en opvallende periodiciteit





Belangrijk: hiërarchie en dominantie:
Delusion: looked down upon, victim, she is, en
social inferiority
Zeer familiegericht, (met ruziemaken), moeten
zorgen voor de zieke of zwakke leden
Dromen over kinderen, redden, zorgen voor,
kinderen in gevaar, kinderen die vermoord worden
Dromen over vrienden, veel over dieren




Gevoel van gevaar, maar ook: kalm bij gevaar
Sterke wil en controle
Dromen buitenstaander te zijn
Dromen en delusions over vuur






Communicatie en samenwerking in de groep
Enthousiast, speels, houden van plezier maken,
lachen, amusement, fysieke aanraking
Sex
Affectief, verliefd maar ook: separatie, detached
Alert voor potentieel gevaar, onveilig gevoel,
bedreiging, alsof er iets gaat gebeuren
Willen gezelschap, willen voortdurend door iemand
in het oog gehouden worden





Kalm bij gevaar
Verantwoordelijksheidsgevoel, zorgen voor anderen
In cirkels draaien/lopen
Helderziend
Zee






Angst om bij verrassing overvallen te worden
Angst om geen uitweg te hebben, niet te kunnen
ontkomen
Kwetsbaar gevoel rond de nek
Bang voor scherpe voorwerpen, scherpe tanden
Willen in de hoogte, naar omhoog, hoge positie
Bang om te vallen (ook betreffende de positie)






Bang een hartaanval te krijgen van schrik
Verdragen geen inmenging, onderbreking van
anderen, ruziemakerig, achterdochtig, (zelfs voor
near and dear), razend, bedreigen, (willen) slaan
Onverschillig voor anderen
Schaamteloos, intense seksuele drang, ‘charmant’
Springen op van angst
Iedereen moet op hun snelheid gaan

‘The Materia Medica Of Milk’: Collected Articles
from Homeopathic Links (2002)
‘Animal Mind, Human voices’, Nancy Herrick
(1998)
Jorg Wichmann: provings.info systematics and
homoeopathy
‘Lacs in Homeopathy’ by Farokh Master

Google: Homeopathic provings…



Download