Malen, breken en zeven van vaste stoffen

advertisement
Malen, breken en zeven van vaste stoffen
Eendaagse cursus
Omschrijving
programma
Het verkleinen van grof materiaal zoals ertsen, mineralen, puin, maar ook korrels en granulaten en het
scheiden van grove en fijne fracties dient vaak als
voorbewerking voor verdere processen zoals mengen,
drogen of grondstoffen(her)gebruik.
• Van grof naar fijn: breken, malen, zeven
Overzicht van beschikbare technieken en
bewerkingsmogelijkheden voor (zeer)harde
materialen.
Bepaling van hardheidsklassen (schaal van Mohs)
De producten die bewerkt worden zoals steen, kunststoffen, biobrandstoffen, graan, hout, metalen of
pigmenten zijn even talrijk als de beschikbare
technieken met capaciteiten van tonnen per uur tot
zeef- en maaltechnieken op laboratorium schaal.
• Brekers: Walzenbrekers en horizontale brekers;
Pralmolens, stationair en mobiel Capaciteiten,
uitvoeringsvormen en onderhoudsaspecten
De cursus Malen, breken en zeven biedt u een
overzicht van brekers, molens, zeven en windzifters
die veel worden toegepast ,waarbij tevens zal worden
stilgestaan bij de hardheidsklassen van diverse
materialen en de daarbij behorende bewerkingsmethoden. Zo kunnen bijvoorbeeld molens worden
geselecteerd op basis van producthardheid, abrasiviteit, afmetingen, gewenste fijnheid, korrelverdeling,
temperatuurgevoeligheid of vet- dan wel
vochtgehalte. Maar er zal ook worden ingegaan op
veel voorkomende problemen en onderhoudsaspecten van de apparatuur.
• Malen; turbo rotoren (luchtwervelmolens),
Walzenmolens, kogelmolens, hamermolens
Keuze op basis van producthardheid, abrasiviteit,
afmetingen, gewenste fijnheid, korelverdeling en
invloed van temperatuur, vet- of vochtgehalte
• Zeefmachines
Scheiden op korrelgrootte, hardheid; excenterzeef,
vlakzeef; capaciteiten, reinigings- en onderhoudsaspecten
- Ultrafijn malen
•Windzifters voor mineralen en poedervormige
producten
Doelgroepen
Deze eendaagse cursus is met name bestemd voor
technici, onderhoudsfunctionarissen, werkvoorbereiders en project engineers in chemie, farmacie,
voedingsmiddelensector, bouw- en sloopbranche,
afvalverwerking, wegenbouw en opslag en bewerking
van mineralen, zand en grind, granen e.d.. Daarnaast
is deze cursus bestemd voor medewerkers van
engineering- en adviesbureaus.
Technotrans, Institute for Technology Transfer BV
Jan Ligthartstraat 1, 3135 HM Vlaardingen, NL
Tel.: 010-2341082 – Fax.: 010-2341172
email: [email protected]
web: www.technotrans.nl
In- en externe cursussen voor technici - event organising - organisatie advies
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards