CV - Tuinbouw Zoekt Collega

advertisement
Curriculum Vitae
PERSOONLIJKE GEGEVENS
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:
E-mail adres:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Nationaliteit:
Burgerlijke staat:
Kinderen:
Menno Douma
Kraanvogellaan 77
3136 JB Vlaardingen
010-4751568 of 06-57431002
[email protected]
28 April 1962
Lunteren
Nederlandse
Gehuwd
Twee zoons
PROFIELSCHETS
Ambitieus, inlevingsvermogen in klanten en daar op inspelen, goede omgang met mensen dit zowel op zakelijk
als persoonlijk vlak, standvastig ,eerlijk, betrouwbaar, humor, flexibel, creatief ,collegiaal, teamplayer, sociaal,
assertief, gedreven, keten en conceptueel denken.
WERKERVARING
februari 2013-heden
Accountmanager/buurtsportcoach Stichting Vlaardingen in Beweging
het coördineren van beweging gerelateerde activiteiten voor jong en oud
het coördineren van projecten op gebied van sport en bewegen
het boeien en binden van externe partijen die te maken hebben met gemeente,
sport en onderwijs.
het initiëren, coördineren en regisseren van stedelijke activiteiten,
het aanvragen en afhandelen van subsidie regelingen binnen de gemeente,
aanspreekpunt naar directie van scholen, Wethouder sport, Ambtenaar sportzaken
en andere bestuursleden welke te maken hebben met sport en/of onderwijs
februari 2010 – jan 2013 Combinatiefunctionaris niveau 3c Gemeente Vlaardingen
ontwikkelen van (schoolsport)plannen en –programma’s en de uitvoering hiervan,
het coördineren van de buitenschoolse opvang op één of meerdere scholen,
het coördineren van het sportaanbod op één of meerdere verenigingen.
het boeien en binden van externe partijen die te maken hebben met gemeente,
sport en onderwijs.
het initiëren, coördineren en regisseren van stedelijke activiteiten,
het aanvragen en afhandelen van subsidie regelingen binnen de gemeente,
aanspreekpunt naar directie van scholen, Wethouder sport, Ambtenaar sportzaken
en andere bestuursleden welke te maken hebben met sport en/of onderwijs
2009 - 2010
Ondersteuning Marketing en Verkoop Dekkerchrysanten BV te Hensbroek.
het bedenken en organiseren van nieuwe concepten op gebied van verpakking,
logistieke verbetering t.a.v. productlevering in Nederland en/of Oost-Europa,
relatie onderhoud bestaande klanten en uitbreiden met nieuwe klanten,
marktonderzoek in Oost-Europa op product en logistiek proces,
standmanager op de beurs in Moskou
2008: okt.-dec.
In between jobs
1997 - 2008
Accountmanager Bemiddelingsbureau/Connect FloraHolland gericht op export
naar Oost- Europa.
productspecialist Chrysant, maximale omzet en marktaandeel van het product,
Kwekers in de optimale positie brengen qua prijsvorming,
marktanalyses uitvoeren en deze vertalen naar zowel de kweker als de exporteur,
aanbieden van concepten op gebied van product en/of verpakking,
het onderhouden van contacten met andere afdelingen t.a.v. markt- en
klantinformatie,
logistieke oplossing aandragen zowel nationaal als internationaal,
exporteurs en eindklanten voorzien van informatie t.a.v. productinformatie en
omzetverbetering,
standbemanning beurs in Oekraïne en Rusland
1996: mrt.- okt.
Recreatie Manager Recreatiecentrum Koningshof te Rijnsburg.
het initiëren, organiseren, regisseren en coördineren van recreatieve
evenementen,
het aansturen van het daarbij behorende recreatie team,
maken van afspraken met externe organisaties op gebied van sport en spel om te
komen tot grotere sport en spel evenementen,
opmaken van offertes en het afhandelen van facturen,
vervanging van de bedrijfsleider.
1991 - 1995
Directeur/Eigenaar van Organisatiebureau MSC.
organisatiebureau voor Sport en Recreatieve evenementen t.b.v. bedrijven en
particulieren groepen,
bedenken, organiseren en coördineren van sport- en recreatieve evenementen,
Initiator en contactpersoon voor en tussen diverse organisaties.
1990
Sport en Recreatie Bureau gemeente Vlaardingen.
activiteiten initiëren, regisseren en/of organiseren van diverse sport evenementen,
aansturen van vrijwilligers en contact onderhouden met o.a. sporthalbeheerders,
afspraken plannen met scholen voor de sport uitleen en verantwoordelijk voor de
uitgifte van de gemeentelijke sport-o-theek.
OPLEIDINGEN
1994-1995
Tennisleraar B(post MBO+) Tennisbond opleiding in Nieuwegein
1984-1989
CIOS(post MBO)
1982-1983
Middelbare Sociale Academie(post MBO)
1974-1980
Mavo, Wilhelminaschool te Wageningen
Nederlands, Engels, Duits, Wiskunde,
Geschiedenis, Aardrijkskunde
Diploma 1995
Consulent Sportieve Recreatie Met als aanvulling
Assistent Judo leraar, Zwemonderwijzer,
Tennisleraar A
Diploma 1989
Sociaal Cultureel Werk.
Geen Diploma
Diploma 1980
OVERIGE CURSUSSEN/TRAININGEN
2005-2006
Beginnerscursus Russisch
Stichting in Utrecht
2004-2005
Professioneel verkopen voor marktteams
ISBW Aantekening
2002-2003
Vaktechnisch Engels voor de sierteelt
ISBW Aantekening
2000-2001
Rekenvaardigheid NIMA-A
ISBW Geen Aantekening
1999-2001
Cursus op productniveau voor snijbloemen Vanuit de Coöperatie FloraHolland
OVERIGE ERVARING
PC ervaring
Excel, Word, Windows, Outlook (e-mail, agenda), Internet, Intranet
Bestuurlijke ervaring:
Voorzitter Leerlingenraad CIOS;
bestuurslid jeugdbestuur Tennisvereniging;
Voorzitter Jeugdvoetbalkamp;
Voorzitter Combinatiefunctionaris Vlaardingen;
Secretaris jeugdbestuur -, sponsorcommissie - & vrijwilligers commissie van een
Atletiek vereniging;
Rijbewijs:
A/B/E
Talen:
Nederlands, Engels, Duits.
Hobby’s:
Tennis, skiën, skaten, reizen
Referenties :
In overleg .
Download