Brabant aan zee

advertisement
PILOT
06.03.2017
LANDSCHAP ALS VESTIGINGSVOORWAARDE
Provincie Noord-Brabant
Brabant aan zee
veranderend vestigingsklimaat in West-Brabant
Het westen van Brabant is in veel opzichten een transitielandschap. Dat is al merkbaar in de
ondergrond, met dynamische overgangen van nat en droog, zand en klei, hoog en laag, zoet
en zout. Dit legt de basis voor bijzondere en aantrekkelijke landschappen, zoals de Biesbosch,
het Volkerak-Zoommeer en de Brabantse Wal.
West-Brabant is onderdeel van de Zuidwestelijke Delta, waar alles stroomt. Een stroomgebied ook van mensen, goederen en grondstoffen, die via sporen, wegen en buizen onderweg
zijn tussen Rotterdam, Antwerpen, BrabantStad en verder de wereld in. De strategische ligging van West-Brabant is al eeuwenlang van betekenis: op weg naar de Hollandse en Zeeuwse steden werden de Spanjaarden en de Fransen met behulp van de Zuiderwaterlinie hier
op afstand gehouden. Vestingsteden als Bergen op Zoom, Steenbergen, Willemstad en Klundert en talloze forten en historische waterwerken getuigen van dit rijke verleden.
En nu, aan de vooravond van ingrijpende transities in onder meer de landbouw, economie,
demografie en energie, zal het landschap van West-Brabant opnieuw transformeren. Dit is
het moment om de identiteit van het gebied te ijken en koers te bepalen voor de toekomst.
Biedt het transitielandschap ook kwaliteiten die het tot een bestemming maken? Kan de
centrale ligging en de goede bereikbaarheid worden verenigd met het landschappelijke en
cultuurhistorische potentieel? Kan West-Brabant zich ontwikkelen tot een aantrekkelijke
vestigingsregio en recreatieve oase in het meest verstedelijkte gebied van Noordwest Europa?
Waarom wordt het gebied nog niet als zodanig herkend? Wat is daarvoor nodig?
TREKKER Ronald Kramps, Niels Aten, Anne van Kuijk (Prov. Noord-Brabant)
UITVOERING Studio Marco Vermeulen
SAMEN MET n.t.b
FINANCIERING Provincie Noord-Brabant
TYPE PILOT Synthese en ontwerpend onderzoek
METHODIEK n.t.b
LANDSCHAP n.t.b
klik hier voor overzichtskaart
z.o.z.
In West-Brabant bruist het van ideeën en plannen om de kansen en kwaliteiten van het gebied
te versterken. Dit gebeurt in allerlei vormen van
samenwerking tussen overheden, maatschappelijke organisaties, inwoners en ondernemers, in
regionaal, nationaal en internationaal verband.
Studio Marco Vermeulen brengt dit in de pilot
‘Brabant aan zee’ tot een synthese via ontwerpend
onderzoek. Dit brengt letterlijk en figuurlijk de
aanknopingspunten in beeld voor het versterken
van de nog relatief verborgen potentie van het
West-Brabantse landschap als vestigingsvoorwaarde.
*De term ‘Brabant aan zee’ is ontleend aan het gelijknamige bidbook van Regio West-Brabant en Tinker Imagineers, 2009
Lees meer over de andere | pilots |
en het project | Landschap als Vestigingsvoorwaarde |
Download