VP BBL 4, leerjaar 1, februari 2

advertisement
Boekenlijst februarigroep PV.5F
Opleiding Verpleegkunde Cohort 2014 AZ, VVT en GHZ
Niveau 4 BBL 4 jaar
LEERJAAR 1
Digitaal
Nr.
Titel
Uitgever
ISBN
Prijs
1
NU Nederlands 3F leerwerkboek (deel A en B) +
Noordhoff
9789001825690
€ 37,50
Opm.
online licentie
2
Startrekenen online licentie 12 maanden
Deviant
9789490998905
€ 16,10
3
NU Engels 3- 4 leerboeken + online student
Noordhoff
9789001830861
€ 37,50
Uitgever
ISBN
Prijs
licentie 12 maanden
Nr.
Titel
4
Verplaatsings- en bewegingsboekje
5
Anatomie en Fysiologie
Thieme Meulenhoff
9789006921915
€ 74,00
6
Basisboek pathologie MBO niveau 4.
Thieme Meulenhoff
9789006921908
€ 65,80
* via school!
W. Hendriks en anderen
7
Het verpleegplan vaststellen basisboek
Thieme Meulenhoff
9789006924404
€ 46,40
8
Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg
Thieme Meulenhoff
9789006924411
€ 64,30
basisboek
9
Voorlichting, advies en instructie Basisboek
Thieme Meulenhoff
9789006924435
€ 39,70
10
TRAJECT V&V begeleiden, niveau 4
Thieme Meulenhoff
9789006925128
€ 67,30
11
Verplegen van geriatrische zorgvragers Basisboek
Thieme Meulenhoff
9789006924497
€ 69,90
12
Verplegen van mensen met een chronische
Thieme Meulenhoff
9789006924473
€ 67,00
somatische aandoening Basisboek
Opm.
13
Verplegen van mensen met een acute somatische
Thieme Meulenhoff
9789006924480
€ 59,30
aandoening Basisboek
14
Vlekkeloos Nederlands Taalbeheersing B2
Pak
9789077018309
€ 15,95
15
Startrekenen 3F leerwerkboek deel A en deel B
Deviant
9789490998899
€ 27,50
16
Totaal
€ 688,25
Bestel tijdig! De boeken/ licenties zijn o.a. verkrijgbaar bij boekhandel Kettenis, Postbus 1166, 2280 CD Rijswijk, http://www.kettenis.nl en bij
www.vandijk.nl
Per januari 2015 is het mogelijk dat de prijzen van de boeken worden verhoogd. Daarom kan voor u het totaalbedrag hoger uitvallen dat op deze
boekenlijst staat aangegeven.
Download