Cognitieve gedragstherapie voor vermoeidheid na kanker NKCV

advertisement
Expert Centre
Chronic
Fatigue
Cognitieve gedragstherapie bij
vermoeidheid na kanker
Prof. dr. Gijs Bleijenberg,
klinisch psycholoog
Universitair Medisch Centrum St Radboud
Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid
Cognitieve gedragstherapie bij
vermoeidheid na kanker
NKCV
Over het NKCV
Wat is moe? Over het meten van moeheid
Onderzoek naar vermoeidheid na kanker:
• hoe groot en ernstig is het probleem?
• waar komt de moeheid vandaan?
• gaat vermoeidheid vanzelf weer over?
• instandhoudende factoren
Hoe ziet de behandeling met CGT er uit?
Wat is het effect van behandeling?
Nijmeegs Kenniscentrum
Nijmeegs Kenniscentrum
Chronische Vermoeidheid
UMC St Radboud
Mercator I
Toernooiveld 214
6525 EC Nijmegen
tel. 024 361 0030
fax. 024 361 0041
Chronische
Vermoeidheid
e-mail [email protected]
Taken van het Nijmeegs Kenniscentrum
Chronische Vermoeidheid
NKCV

Kennisvermeerdering

Kennistoepassing

Kennisoverdracht
Informatie over het NKCV
NKCV

Website voor scientists:
www.umcn.nl/chronicfatigue

Website voor patiënten:
www.umcn.nl/nkcv

Informatieboekje
NKCV
Wat is moe?
Vragenlijst voor vermoeidheid:
Checklist Individuele Spankracht
NKCV
• Ernst ervaren moeheid (8 items)
“ik voel me moe”
• Concentratieproblemen (5 items)
“het kost me moeite ergens mijn aandacht bij te
houden”
• Afgenomen Motivatie (4 items)
“de zin om dingen te ondernemen ontbreekt
mij”
• Afgenomen Activiteit (3 items)
“ik vind dat ik weinig doe op een dag”
NKCV
Scores op subschalen CIS van
gezonden, ziektevrije
kankerpatiënten en CVS
7
gezonden
6
CVS
5
ziekte-vrije
kankerpatienten
4
3
2
1
0
moeheid
concentratie
motivatie
activiteit
NKCV
Hoe groot is het probleem van
vermoeidheid na kanker?
Percentage ernstig vermoeide ziekte-vrije
kankerpatiënten
NKCV
50
40
38
30
%
20
10
0
borstkanker,
6 mnd tot 5 jaar
na behandeling
Percentage ernstig vermoeide ziekte-vrije
kankerpatiënten
NKCV
50
40
38
28
30
%
20
10
0
borstkanker,
6 mnd tot 5 jaar
na behandeling
bottumoren,
1 tot 15 jaar
na behandeling
Percentage ernstig vermoeide ziekte-vrije
kankerpatiënten
NKCV
50
40
38
35
28
30
%
20
10
0
borstkanker,
6 mnd tot 5 jaar
na behandeling
bottumoren,
1 tot 15 jaar
na behandeling
AML, ALL, CML, NHL
1 tot 22 jaar na
stamceltransplantatie
NKCV
Hoe ernstig is het probleem?
fatigue after treatment for breast cancer
Beperkingen in het dagelijks leven
(Sickness Impact Profile)
NKCV
180
ziekte-vrije kankerptn
ernstig moe
120
60
r
rec
k
we
r
rt
ale
en
lop
c.i
nt
so
mo
b
ish
hu
sla
ap
0
P < .000
fatigue after treatment for breast cancer
Beperkingen in het dagelijks leven
(Sickness Impact Profile)
NKCV
180
ziekte-vrije kankerptn
ernstig moe
ziekte-vrije kankerptn
niet moe
120
60
r
rec
k
we
r
rt
ale
en
lop
c.i
nt
so
mo
b
ish
hu
sla
ap
0
P < .000
fatigue after treatment for breast cancer
Beperkingen in het dagelijks leven
(Sickness Impact Profile)
NKCV
ziekte-vrije kankerptn
ernstig moe
ziekte-vrije kankerptn
niet moe
vrouwen zonder kanker
180
120
60
r
rec
k
we
r
rt
ale
en
lop
c.i
nt
so
mo
b
Hu
i sh
sla
ap
0
P < .000
NKCV
Is er een verband tussen de klachten en
de voorafgaande behandeling?
fatigue after treatment for breast cancer: follow-up
Gemiddelde vermoeidheidsscore en
eerdere behandelingen (4,5jr later)
gem. vermoeidheidsscore
NKCV
30
20
10
26
20
25
26
geen adjuvante
therapie
radiotherapie
chemotherapie
radio- en
chemotherapie
0
fatigue after treatment for breast cancer: follow-up
Gemiddelde vermoeidheidsscore en
duur eerdere behandelingen
NKCV
gem. vermoeidheidsscore
30
20
10
0
27
19,5
27
< 1 maand
1-6 maanden
>6 maanden
GLM: p<.05
Vermoeidheid na SCT
% en aantal ernstig vermoeide
patiënten per transplantatie
NKCV
50
allogene SCT
40
30
37%
autologe SCT
26%
29
20
10
5
Chi-square =.393
0
9
NKCV
Verband tussen GVHD-graad en ernstige
vermoeidheid gemiddeld 9 jaar na
stamceltransplantatie
percentage ernstig moe
50
40
30
20
10
P-value =.488
0
afwezig
N=36
graad 1
N=34
graad 2
N= 9
NKCV
Gaat vermoeidheid weer vanzelf over?
Percentage ernstig vermoeide ziekte-vrije
kankerpatiënten
NKCV
50
40
baseline-meting
38
28
30
%
20
10
0
borstkanker,
6 mnd tot 5 jaar
na behandeling
bottumoren,
1 tot 15 jaar
na behandeling
Percentage ernstig vermoeide ziekte-vrije
kankerpatiënten
NKCV
baseline-meting
50
2 jaar follow-up
40
38
28
30
23
%
26
20
10
0
borstkanker,
6 mnd tot 5 jaar
na behandeling
bottumoren,
1 tot 15 jaar
na behandeling
Percentage ernstig vermoeide ziekte-vrije
kankerpatiënten
NKCV
baseline-meting
50
2 jaar follow-up
40
38
35
28
30
23
%
26
20
10
0
borstkanker,
6 mnd tot 5 jaar
na behandeling
bottumoren,
1 tot 15 jaar
na behandeling
AML, ALL, CML, NHL
1 tot 22 jaar na
stamceltransplantatie
NKCV
Vermoeidheid bij ziekte-vrije patiënten
lang na behandeling voor bottumor of
borstkanker
50
1 tot 2,5 jaar
2,5 tot 3,5 jaar
40
3,5 tot 5,5 jaar
> 5,5 jaar
30
%
20
10
0
percentage vermoeiden
Vermoeidheid en verband met tijd
sinds stamceltransplantatie
NKCV
50
1 - 5 jaar
6 - 10 jaar
40
11 - 15 jaar
> 15 jaar
30
%
20
10
0
percentage vermoeiden
Samenvattend
NKCV
 Ernstige vermoeidheid kort na behandeling voor kanker





bij 30 – 40%
3 – 4 jaar na behandeling nog een afname tot 20–30%,
behalve na stamceltransplantatie
Vermoeidheidsklachten leiden tot ernstige beperkingen
in het dagelijks leven
Geen verband tussen soort behandeling en
vermoeidheid, behalve:
kortdurende behandeling zonder complicaties geeft
minder kans op ernstige vermoeidheid
langdurige intensieve behandeling als SCT geeft grotere
kans op ernstige vermoeidheid
NKCV
Welke factoren houden de
vermoeidheidsklachten in stand?
Ontstaansfactoren en instandhoudende
factoren bij vermoeidheid na kanker
NKCV
MOE
Uitlokkende factoren
 kanker
 behandeling van kanker
Instandhoudende factoren
Ontstaansfactoren en instandhoudende
factoren bij vermoeidheid na kanker
NKCV
MOE
Uitlokkende factoren
Instandhoudende factoren
 kanker
 behandeling van kanker

onvoldoende verwerking

verhoogde angst voor recidief


disfunctionele opvattingen over
vermoeidheid
verstoord slaap-waakritme

verstoord activiteitenpatroon

verminderde sociale contacten en
meer behoefte aan sociale steun
NKCV
Cognitieve gedragstherapie bij
patiënten met vermoeidheid na
behandeling van kanker
 Cognitieve gedragstherapie bij patiënten met
vermoeidheid na behandeling van kanker richt
zich op de instandhoudende factoren van de
vermoeidheid
 In verband met de grote individuele
verschillen in instandhoudende factoren is de
therapie op de individuele patiënt
toegesneden
NKCV
Modulen Cognitieve Gedragstherapie
vermoeidheid na kanker
verwerking van
kanker
premorbide
disfunctioneren
angst voor
recidief
resources
co-morbiditeit
VERMOEIDHEID
cognities rondom
vermoeidheid
somatische
attributies
slaap-waak ritme
verzet
klachten,
beperkingen
self efficacy
activiteiten
regulatie
lichamelijke
activiteit
sociale steun en
interacties
mentale
activiteit
sociale
activiteit
hervatten dagelijkse activiteiten en werk
Expert Centre
Chronic
Fatigue
NKCV
Achtergrondinformatie
over bij
Cognitieve
gedragstherapie
vermoeidheid
behandeling van
patiënten
metna
vermoeidheid
na
kanker
kanker
 Diagnostiek
- verhaal van patiënt
- vragenlijsten
- zelfobservatie en registratie
 Inventarisatie van instandhoudende factoren
 15 sessies gedurende 6 maanden
NKCV
Modulen Cognitieve Gedragstherapie
vermoeidheid na kanker
verwerking van
kanker
premorbide
disfunctioneren
angst voor
recidief
resources
co-morbiditeit
VERMOEIDHEID
cognities rondom
vermoeidheid
somatische
attributies
slaap-waak ritme
verzet
klachten,
beperkingen
self efficacy
activiteiten
regulatie
lichamelijke
activiteit
sociale steun en
interacties
mentale
activiteit
sociale
activiteit
hervatten dagelijkse activiteiten en werk
Expert Centre
Chronic
Fatigue
NKCV
Achtergrondinformatie over
Behandelmodule 3
vermoeidheid na behandeling van
Cognities over vermoeidheid
kanker
 Attributies aan kanker/behandeling
 Catastroferen
 Negatieve self-efficacy
Expert Centre
Chronic
Fatigue
NKCV
Achtergrondinformatie over
Behandelmodule 3
vermoeidheid na behandeling van
Cognities over vermoeidheid
kanker
Voorbeelden van klachtverergend denken
“Zal deze vermoeidheid ooit overgaan? ”
“Het moet nu over zijn!”
“De vermoeidheid is verschrikkelijk, ik kan
er niet meer tegen”
“Ik moet dit kunnen”
“Ik kan er niets aan doen, ik voel me
hulpeloos”
NKCV
Modulen Cognitieve Gedragstherapie
vermoeidheid na kanker
verwerking van
kanker
angst voor
recidief
VERMOEIDHEID
cognities rondom
vermoeidheid
somatische
attributies
slaap-waak ritme
verzet
klachten,
beperkingen
self efficacy
activiteiten
regulatie
lichamelijke
activiteit
sociale steun en
interacties
mentale
activiteit
sociale
activiteit
Behandelmodule44
Behandelmodule
Slaap-waak ritme
Slaap-waakritme
NKCV
Opstaan en bedtijd / 12
dagen
24
22
20
Tijd
18
16
opstatijden
bedtijden
14
12
10
8
6
4
2
vr
za
zo
ma
di
wo
do
dagen
vr
za
zo
ma
di
Expert Centre
Chronic
Fatigue
NKCV
Classificeren
van lichamelijke
Classifying physical
activity
activiteit
met een actometer
with an actometer
Classificeren van lichamelijke
activiteit met een actometer
NKCV
Expert Centre
Chronic
Fatigue
Grote
in lichamelijke
lichamelijke
Grote verschillen
verschillen in
activiteit
activiteit
NKCV
Relatief actief
actief
Relatief
Laag
actief
low
activ
e
NKCV
Modulen Cognitieve Gedragstherapie
vermoeidheid na kanker
verwerking van
kanker
angst voor
recidief
VERMOEIDHEID
cognities rondom
vermoeidheid
somatische
attributies
slaap-waak ritme
verzet
klachten,
beperkingen
self efficacy
activiteiten
regulatie
lichamelijke
activiteit
sociale steun en
interacties
mentale
activiteit
sociale
activiteit
NKCV
Modulen Cognitieve Gedragstherapie
vermoeidheid na kanker
verwerking van
kanker
angst voor
recidief
VERMOEIDHEID
cognities rondom
vermoeidheid
somatische
attributies
slaap-waak ritme
verzet
klachten,
beperkingen
self efficacy
activiteiten
regulatie
lichamelijke
activiteit
sociale steun en
interacties
mentale
activiteit
sociale
activiteit
Behandelmodule 6
Social support and social interactions
NKCV
Wat is het effect van deze
behandeling?
Voorlopige resultaten CGT voor vermoeidheid na kanker
Design
NKCV
 CGT conditie
CGT
baseline
fu1
6 mnd
12 mnd
fu2
18 mnd
 Wachtlijst conditie
wachtlijst
baseline
6 mnd
CGT
fu
12 mnd
18 mnd
Voorlopige resultaten CGT voor vermoeidheid na kanker
Demografische variabelen
NKCV
CGT (N=50)
WL (N=48)
54 / 46
48 / 52
gem.
range
44.6
20.4 – 61.6
45.3
20.9 – 60.6
Tijd na einde behandeling (jaren)
gem.
range
5.5
1.2 – 16.2
4.6
1.1 – 15.0
Man / vrouw (%)
Leeftijd (jaren)
Voorlopige resultaten CGT voor vermoeidheid na kanker
Diagnose in CGT en wachtlijst
NKCV
CGT (N=50)
WL (N=48)

borstkanker
15
15

testistumor
12
13

hematologische kanker
10
6

overige solide tumoren
13
14
Voorlopige resultaten CGT voor vermoeidheid na kanker
Effect CGT op vermoeidheid (CIS)
NKCV
gem. vermoeidheidsscore_CIS
Intention to treat
56
49
CGT n= 50
42
WL n= 48
35
28
21
14
7
baseline
6 mnd
* P < 0 .001
Voorlopige resultaten CGT voor vermoeidheid na kanker
Effect CGT op vermoeidheid (CIS)
NKCV
gem. vermoeidheidsscore_CIS
Completers
56
49
CGT n= 38
42
WL n= 44
35
28
21
14
7
baseline
6 mnd
* P < 0 .001
Voorlopige resultaten CGT voor vermoeidheid na kanker
% patiënten niet meer moe na 6 maanden (CIS)
NKCV
Completers
100
80
76
60
%
40
21
20
0
CGT
Wachtlijst
* P < 0 .001
Cognitieve gedragstherapie voor
vermoeidheid na kanker
NKCV
Op de individuele patiënt toegesneden
cognitieve gedragstherapie is een zinvolle
interventie voor ziekte-vrije kankerpatiënten
met blijvende vermoeidheidsklachten
Voorlopig is deze behandeling alleen nog
beschikbaar in Nijmegen (NKCV)
Aan verspreiding van deze CGT en de hiervan af
te leiden interventies voor verpleegkundigen
wordt gewerkt
Symposium Vermoeidheid na
kanker op 7 april 2006
NKCV
Plaats: Nijmegen
Doelgroep: psychologen, verpleegkundigen,
artsen en andere hulpverleners
Programma: o.a. aparte workshops voor
psychologen en verpleegkundigen
Informatie bij: [email protected]
of: PAOG bureau Nijmegen, tel. 024 361 0862,
[email protected]
Nijmeegs Kenniscentrum
Chronische
Vermoeidheid
Nijmeegs Kenniscentrum
Chronische Vermoeidheid
UMC St Radboud
Mercator I
Toernooiveld 214
6525 EC Nijmegen
tel. 024 361 0042
fax. 024 361 0041
e-mail [email protected]
Download