Kracht door balans Biofeedback opleiding Cursus “Omgaan met

advertisement
Kracht door balans
Biofeedback opleiding
Cursus “Omgaan met overprikkelde cliënten”
2 dagen
Inleiding
De cursus is bedoeld voor therapeuten, die cliënten zien met overprikkeling, zoals het geval is na
langdurige spanningen of vanwege een verhoogde gevoeligheid voor prikkels. Deze cliënten ervaren
de wereld anders: bedreigender, drukker. Ontspannen is moeilijk en de belastbaarheid is laag.
Cliënten, die zich in een dergelijke staat bevinden, hebben weinig profijt van therapie, omdat hun
lichaam niet ingesteld is op aanpassing of innerlijke groei, maar op overleving. Therapie wordt dan
eerder ervaren als druk, dan als helpend.
Bij overprikkelde cliënten is er sprake van een verandering in het autonoom zenuwstelsel en in de
hersenen, waardoor prikkels heftiger ervaren worden en problemen ontstaan met het filteren van
informatie, met planning, organisatie, aandacht, concentratie, geheugen en vaak ook met sociale
interactie. Zolang deze neurohormonale disbalans niet hersteld wordt, zal de kans op een
succesvolle therapie klein zijn.
Of er sprake is van een disbalans in het autonoom zenuwstelsel en in de hersenen is te meten.
Via het biofeedback stressprofiel wordt door het meten van lichaamssignalen getest of de cliënt
adequaat reageert op spanning en of de cliënt in staat is om het lichaam, ook na mentale inspanning,
in een ontspannen staat te krijgen. Dat gebeurt door het meten van spierspanning, ademhaling,
hartslag, handtemperatuur en huidgeleiding onder diverse omstandigheden: rust, mentale
inspanning en een specifieke ademoefening. Het QEEG (Quantitative Electroencephalogram) geeft
een overzicht van hersenactiviteit in verschillende hersengebieden. Hierdoor wordt inzicht verkregen
in persoonlijke karakteristieken en hersenfuncties zoals concentratie, snelheid van
informatieverwerking en het algehele stressniveau.
In deze cursus leert u op welke manier het lichaam uit balans kan raken, op welke manier inzicht
verkregen kan worden in de mate van disbalans, hoe dit inzicht als richtlijn kan dienen bij de
behandeling en welke technieken u kunt inzetten om de cliënt beter in balans te brengen. Wanneer
cliënten met overprikkeling goed begeleid worden en de therapie pas ingezet wordt als het lichaam
beter in staat is tot groei en verandering, zal het effect van de therapie sterk vergroot worden.
Omschrijving cursus
De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:
 Inleiding over het autonoom zenuwstelsel, stresshormonen en de hersenen.
 Inzetten van vragenlijsten voor het meten van spanningsklachten en stressoren, waaronder
de VLT (Vragenlijst Tevredenheid Levensdomeinen ©, Rik Schacht), de DASS-42 en de CIS.
 Mogelijkheden van het biofeedback stressprofiel en qEEG voor het meten van disbalans
 Interpretatie van deze metingen aan de hand van casuistiek: chronische stress,
angstklachten, hoge gevoeligheid en oververmoeidheid.
 Leren terugkoppelen van de resultaten van de meting aan de cliënt in simpele bewoordingen
 Cliënten met overprikkeling leren begeleiden: welke technieken werken bij welk beeld?
In dit praktische onderdeel leert u welke technieken u kunt inzetten en gaat u deze
technieken ook zelf ervaren. Er wordt geoefend met diverse vormen van biofeedback
training, met Audiovisuele Entrainment en met energetische technieken, zoals gronden en
afschermen.
Doelgroep
Coaches en therapeuten, die cliënten zien met overprikkeling, zoals het geval is na langdurige
spanningen of vanwege een verhoogde gevoeligheid voor prikkels.
Aantal deelnemers
10-16 personen
Leerdoelen
Na afronding van de cursus is de cursist in staat om overprikkeling bij cliënten te herkennen, te
(laten) onderzoeken welke ontregeling van het autonoom zenuwstelsel en de hersenen ten
grondslag liggen aan de klachten en is de cursist in staat om op basis van de bevindingen de juiste
technieken in te zetten om de cliënt te helpen beter in balans te komen.
Opzet cursus
De cursus bestaat uit 2 dagen, met een week tussenpauze. De cursus biedt een combinatie van
theorie en praktijk. Het cursusmateriaal bestaande uit literatuur, zal per email vooraf verzonden
worden.
Data
2 woensdagen: 21-11-2012 en 28-11-2012
Locatie
Amersfoort, conferentiecentrum Regardz De Eenhoorn (tegenover het centraal station Amersfoort).
Docenten
Daniëlle Matto (Eerstelijnspsycholoog, Biofeedbacktherapeut BCIAC, AVE therapeut)
Else Dahmen (GZ-psycholoog, Biofeedbacktherapeut, AVE therapeut).
Kosten
€ 575 euro, inclusief lunch, koffie en thee
Accreditatie
Accreditatie is toegekend door het NIP-Eerstelijnspsychologie (17 punten):
 7 punten voor Behandeling
 5 punten voor Diagnostiek
 5 punten voor Overig
Accreditatie is toegekend door het NIP-Neurofeedbackpsychologen (28 punten):
 7 punten voor Neurofysiologische aspecten van somatische en geestelijke
gezondheidsklachten
 7 punten voor Praktische vaardigheden
 7 punten voor Protocollering en relevante klinisch-neurofysiologische kennis
 7 punten voor Theoretische vorming
Inschrijving
Het inschrijfformulier is te vinden op www.biofeedopleiding.nl.
Download