pws havo ond _geschiedenis_ 2015

advertisement
GS
01.
‘HOW THE WEST WAS WON.’
Wat waren de gevolgen voor de Indianen in Noord-Amerika van de
ontdekking en verdere verovering (trek naar het Westen) door met name
de Engelsen en Fransen?
GS
02.
DE AMERIKAANSE BURGEROORLOG EN DE AFSCHAFFING VAN DE
SLAVERNIJ.
Waarom werd juist tijdens de Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865) de
slavernij afgeschaft en wat leverde dit de zwarte bevolking op?
GS
03.
VAN DISCRIMINATIE NAAR GELIJKBERECHTIGING.
Hoe verliep – na de afschaffing van de slavernij - de emancipatiestrijd van
de zwarte bevolking in Noord-Amerika en wie speelden daar een
belangrijke rol in?
GS
04.
KENAU EN MAGDALENA.
Twee bekende vrouwen uit de Tachtigjarige Oorlog zijn Kenau Simonsdr.
Hasselaer (1526-1588) en Magdalena Moons (1541-1613). Wat was hun rol
in de strijd tegen de Spanjaarden in respectievelijk Haarlem en Leiden en
hoe bijzonder waren zij in hun tijd?
GS
05.
VAN ONDERGESCHIKTHEID NAAR GELIJKHEID.
Halverwege de negentiende eeuw waren vrouwen in Nederland zodra zij
trouwden ondergeschikt aan hun echtgenoot. Maar ook ongetrouwde
vrouwen mochten van alles niet wat mannen wel mochten. Tegenwoordig
zijn man en vrouw gelijk, in ieder geval volgens de wet. Hoe is dat
emancipatieproces van vrouwen verlopen en welke vrouwen speelden daar
een belangrijke rol bij?
GS
06.
HEKSENGELOOF EN HEKSENVERVOLGING.
Tegenwoordig spreekt men nog wel eens van een heksenjacht, een jacht
op een groep mensen die – zonder duidelijk bewijs - verdacht wordt
gemaakt. Die term heksenjacht is ontleend aan de irrationele vervolging
van heksen in vroeger tijd. Wie werden in het verleden als heks gezien en
waar, wanneer en waarom vonden heksenvervolgingen plaats?
GS
07.
DE ONAFHANKELIJKHEIDSSTRIJD IN ZUID-AMERIKA.
Zuid-Amerika was al snel gekoloniseerd door Spanje en Portugal maar wist
zich ook als eerste – begin negentiende eeuw - van de kolonisatoren te
bevrijden. Hoe werd die onafhankelijkheid van met name het Spaanse deel
verkregen en welke rol speelden Simón Bolívar en José de San Martin
daarbij?
GS
08.
DE BOERENOORLOGEN IN ZUID-AFRIKA.
Hoe kwam het tot een strijd tussen de Boeren, de afstammelingen van de
Nederlanders, en de Engelsen in Zuid-Afrika en hoe verliep dit conflict?
Speelden de oorspronkelijke – zwarte – bevolking hier nog een rol in en
had dit conflict voor deze bevolkingsgroepen nog gevolgen?
GS
09.
HET PALESTIJNS-ISRAËLISCH CONFLICT.
Nog steeds is er geen uitzicht op een oplossing voor het PalestijnsIsraëlisch conflict. Hoe is het conflict ontstaan en verlopen en hoe kijken de
twee partijen tegen dit conflict aan?
GS
10.
DE KRACHT VAN JAPAN.
Terwijl andere Aziatische landen (Nederlands-Indië, Indochina) werden
gekoloniseerd, wist Japan de Portugezen en Nederlanders buiten de deur te
houden en onafhankelijk te blijven. Hoe deden de Japanners dit?
GS
11.
VAN KEIZERRIJK NAAR COMMUNISME.
Hoe verliep in China de afbreuk van het oude keizerrijk en hoe wist Mao op
de ruïnes hiervan een machtige communistische eenpartijstaat te vestigen?
GS
12.
VAN LAND VAN ABORIGINALS NAAR ENGELSE STRAFKOLONIE.
Hoe werd Australië ontdekt en waarom werd het tot strafkolonie gemaakt;
hoe zag dat eruit en wat waren de gevolgen voor de Aboriginals?
Download