Hoofdstuk1 - Museum van de Nationale Bank van België

advertisement
1
Hoofdstuk
9
Het museum van de Nationale Bank
Het museum staat open voor jong en oud. Het grote publiek, en het onderwijs in het
bijzonder, staan immers voorop in het communicatiebeleid van de Nationale Bank.
Want geld is belangrijk voor iedereen, niet alleen voor specialisten.
10
11
12
13
4
15
14
9
8
7
6
5
3
2
1
Ingang
Onderwerpen zoals het geld en de centrale bank worden op een speelse en leerrijke manier
voorgesteld. In de vijftien zalen van de tentoonstelling komen de volgende vier thema’s aan
bod :
• de geschiedenis van de Nationale Bank en de
betaalmiddelen ;
• de rol en de taken van de Nationale Bank, met
speciale aandacht voor haar hoofdopdrachten :
voor monetaire en financiële stabiliteit zorgen ;
• de rol van geld in de economie en de
werking van de financiële markten en de
betalingssystemen ;
• geld als cultureel fenomeen : omdat geld meer is
dan een louter economisch verschijnsel.
10
1-3. De NBB : belangrijke figuren en hoogtepunten
De eerste drie zalen zijn het oude bureau van de gouverneur, de zaal
van het Directiecomité en de zaal waarin de Algemene vergadering
van aandeelhouders plaatshad.
Deze bureaus waren in gebruik tot 1953 en zijn nu opnieuw open
voor het publiek. Terwijl je door deze zalen loopt, maak je kennis met
enkele belangrijke figuren uit de economische geschiedenis van ons
land. Je kunt er aan de hand van een quiz ook testen hoe ver het staat
met je technische en praktische kennis van geld en banken.
10
11
12
13
4
15
14
9
8
7
6
5
2
3
1
Ingang
4. De munt in alle staten
Betaalmiddelen zijn in de loop der eeuwen dikwijls van gedaante
veranderd. In deze zaal maak je aan de hand van een aantal unieke
stukken kennis met de geschiedenis van de betaalmiddelen door de
eeuwen heen. Het verhaal loopt van de steen van Yap, een groot rond
stuk kalksteen, tot de euro. Alle tentoongestelde voorwerpen zijn
originele betaalmiddelen uit de verzameling van het museum van de
Nationale Bank. Ze worden voorgesteld op een tijdslijn gaande van de
Oudheid tot onze tijd.
10
11
12
13
4
15
14
9
8
7
6
5
2
3
1
Ingang
5. De NBB vandaag en morgen
Zeven kortfilms vertellen je alles over de activiteiten van de Nationale
Bank ; elke film stelt een kerntaak voor :
– drukken van bankbiljetten en de uitgifte van munten en biljetten ;
– bijdrage tot het monetair beleid van het Eurosysteem ;
– dienstverlening aan de financiële sector ;
– dienstverlening aan de Staat ;
– verstrekking van economische en financiële informatie ;
– internationale samenwerking ;
– prudentieel toezicht.
10
11
12
13
4
15
14
9
8
7
6
5
3
Ingang
2
1
11
6. Het biljet met al zijn geheimen
In de volgende zaal leer je hoe een bankbiljet gemaakt wordt en welke
beveiligingen in een bankbiljet zijn voorzien. In het eurogebied worden
de biljetten gedrukt in verschillende drukkerijen die allemaal dezelfde
kwaliteitscriteria hanteren en dezelfde controles uitvoeren. In België
produceert de drukkerij van de Nationale Bank de eurobiljetten.
10
11
12
13
4
15
14
9
8
7
6
5
2
3
1
Ingang
7-8. Een stabiele munt : waarom ? Hoe ?
Muntstabiliteit en vandaar het belang van een monetair beleid dat de
koopkracht vrijwaart is het thema dat in de zalen 7 en 8 behandeld
wordt. Dit thema op een duidelijke en verstaanbare manier uitleggen
was hier de uitdaging.
In zaal 7 wordt het begrip inflatie uitgebeeld door een stripverhaal
waarin drie stripfiguren te maken krijgen met stijgende prijzen. In de
volgende zaal neem je even de plaats in van de gouverneur van een
centrale bank en beslis je zelf hoe je de rentevoeten laat reageren
op een bepaalde situatie. Misschien brengt de
uitkomst van die test je wel op ideeën
voor je carrièreplanning !
10
11
12
13
4
15
14
9
8
7
6
5
2
3
1
Ingang
9. Een doodgewone markt
Beurskoersen, de Dow Jones, obligaties, de Bel 20, wisselkoersen, ...
Op radio en televisie hoor je er elke dag over praten. Maar wat
betekenen die termen precies en waar verwijzen ze naar ?
10
11
12
13
4
15
14
9
8
7
6
5
3
Ingang
2
1
12
10-11. De euro : waarom ?
De vorige zalen behandelden het belang van een stabiele munt.
Als de munt instabiel wordt, slaat de crisis in de economie toe.
In de 20ste eeuw hebben we dit tot drie keer toe meegemaakt : met
de Duitse hyperinflatie van de jaren twintig, de grote depressie van de
jaren dertig en de stagflatie van de jaren zeventig.
In een tweede videozaal worden de mijlpalen in de Europese
eenwording tot leven gebracht. De overgang naar de euro is de kroon
op een lang proces dat zijn wortels heeft in het einde
van de Tweede Wereldoorlog.
10
11
12
13
4
15
14
9
8
7
6
5
2
3
1
Ingang
12. Het parcours van een betaling
De Nationale Bank levert diverse diensten aan banken, zoals het
organiseren van interbancaire betalingen.
De meeste betalingen gebeuren vandaag giraal (overschrijvingen,
domiciliëringen) of elektronisch (debet- en kredietkaarten). Bij een
doorsneebetaling zijn twee banken betrokken : die van de betaler
en die van de begunstigde. De Nationale Bank treedt hierbij altijd
op als tussenpersoon via het beheer van de betalingssystemen zoals
TARGET2. In deze zaal kun je het parcours van een binnenlandse
betaling in detail volgen.
10
11
12
13
4
15
14
9
8
7
6
5
2
3
1
Ingang
13. Centrale banken, een kwestie van vertrouwen
Een stabiele munt, een betrouwbare centrale bank, de economie
steunt op het vertrouwen van de burgers. Waarom en op basis
waarvan schenken wij ons vertrouwen ? Door middel van welke
mechanismen werkt het Eurosysteem dit vertrouwen in de hand ?
De kortfilms in deze zaal leggen het haarfijn uit.
10
11
12
13
4
15
14
9
8
7
6
5
3
Ingang
2
1
13
14. De koopkracht door de jaren heen
In deze ruimte kun je de prijs van dagelijkse producten door de jaren
heen aflezen.
Hoewel alle producten duurder zijn geworden, betekent dit niet
dat onze koopkracht daarom is gedaald : de inkomens zijn naar
verhouding immers meer gestegen dan de prijzen.
10
11
12
13
4
15
14
9
8
7
6
5
2
3
1
Ingang
15. Het imaginaire
Centen, poen, duiten... geld is niet alleen alomtegenwoordig in
ons dagelijkse leven, maar ook in onze verbeelding. In de volkstaal,
in liedjes, films, fabels en romans is geld vaak drager van een rijke
symboliek.
10
11
12
13
4
15
14
9
8
7
6
5
3
Ingang
2
1
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards