PERSBERICHT - Platform Aarde Boer Consument

advertisement
Aan
Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ,
Mevrouw Lilianne Ploumen,
cc. Leden der eerste en Tweede Kamer
cc. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Betreft: ‘World Bank Conference on Land and Poverty’ Washington, 23-27 maart,
en het Algemeen Overleg over ‘Nederlandse Inzet voor wereldwijde voedselzekerheid’ op 22 april a.s.
Geachte Mevrouw Ploumen,
Wij vragen u die gelegenheid aan te grijpen om er bij de Bank op aan te dringen dat de ’Doing Business rating’ niet op de
landbouwsector van toepassing kan zijn, gezien het belang van voedselzekerheid en het belang van kleine producenten.
Bovendien zou de Bank van haar cliënten moeten eisen dat zij de ‘UN voluntary guidelines on land tenure’ in acht te
nemen, door daaraan te refereren in de nieuwe ‘environmental and social safeguards policies’. Zulke safeguards zouden
‘land grabs’ onmogelijk moeten maken en gedwongen verhuizingen zoveel mogelijk moeten voorkomen. Wij vragen u om
deze inzet te bespreken op de bovengenoemde conferentie en tijdens het Algemeen Overleg over de ‘Nederlandse Inzet
voor wereldwijde voedselzekerheid’ op 22 april a.s.
De Our Land Our Business VERKLARING uitgebracht ter gelegenheid van die van de bovengenoemde Conference on Land
and Poverty, 23 maart, vat de bezwaren samen. De Wereldbank is erg goed in P.R en doet het voorkomen alsof zij de
kampioen van de armen is, maar in de praktijk blijkt het tegenovergestelde.
Enkele hoofdpunten uit de verklaring:
1. het patroon van de investeringen van de WB toont aan dat systematisch de behoeftes van de grote multinationale
landbouw- en financiële bedrijven voorop worden gesteld. Vorig jaar nog fourneerde de Bank 350 miljoen dollar aan een
investeerder, Silverlands Fund, om de politieke risico's (zoals protestacties van de lokale bevolking) die zich misschien
zouden voordoen financieel af te dekken. Het betreft een project waarin 500,000 Afrikaanse boeren binnen 10 jaar
'opgenomen worden als arbeiders in de fruit, graan, soja en kip en vee ketens'. (Met andere woorden: monocultures en
megafarms i.p.v. ontwikkeling van de lokale landbouw). Silverland is al eerder beschuldigd van land grabs.
2.Met behulp van haar Doing Business report (meer verhullende naam dan het eerdere 'Benchmarking for Business') en de
bijbehorende advisory services, gebruikt de Bank haar grote macht om ervoor te zorgen dat landen “business-friendly”
hervormingen doorvoeren, die het voor de agribusiness - reuzen makkelijker maken om de beschikking te krijgen over land
en natuurlijke hulpbronnen in ontwikkelingslanden. Een paar voorbeelden van hoe die ranglijst werkt:




Ivoorkust zakt op de ranglijst omdat het een hogere bijdrage van werkgevers wil aan pensioengeld
Kenia verliest punten omdat het de belasting voor sociale zekerheid verhoogt
Brazilië krijgt strafpunten omdat het beperkingen oplegt aan korte termijn contracten voor vast werk
Kazakhstan krijgt kritiek omdat het een milieubelasting oplegt.
3. Door land te kopen en verkopen en boeren aan te moedigen om hypotheek te nemen op hun land beschermt de Bank
de duurzame toegang tot grond juist NIET, boeren blijken daardoor in grote problemen te komen.
Platform Aarde Boer Consument : de Wereldbank veronachtzaamt de belangen van de gewone boeren die in Azië en SubSahara Afrika die 80% van de voedselvoorziening voor hun rekening nemen. De Wereldbank is geen democratisch bestuurde
bank (het is ‘one dollar one vote’) en heeft dus niet het recht om haar grote financiële macht in te zetten voor het
bedrijfsleven in plaats van voor een duurzame toekomst. Nederland heeft als klein land een grote stem in de besluitvorming
van de Bank, omdat zij als lidstaat veel kapitaal inbrengt. Maar helaas heeft Nederland nog geen eigen positie bepaald ten
aanzien van het ‘safeguards’ beleid van de Wereldbank'.
Wij vragen u op te komen voor de belangen van boeren in ontwikkelingslanden.
Greet Goverde, secr. van Platform Aarde Boer Consument, [email protected], 024-3443678
Mede namens de Nederlandse ondertekenaars van de ‘Our Land Our Buiness’ verkaring,
zie ook www.aardeboerconsument.nl/23-maart-actie-tegen-de-wereldbank
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards