Resultaatomschrijving Communicatiemanager

advertisement
Themadeskundige
Functiebeschrijving
Functiecontext
Het Wereld Natuur Fonds (WNF) bestaat uit vier afdelingen; Natuurbescherming, Marketing &
Communicatie, Financiën & Bedrijfsondersteuning en HR. Deze afdelingen zijn verder
onderverdeeld in diverse units.
De afdeling Natuurbescherming omvat de volgende zeven clusters: Oceanen en Kusten; Bossen;
Waterrijke Natuurgebieden; Klimaat; Bescherming Leefgebieden van Bedreigde Plant- en
Diersoorten; Natuur, Armoede en Duurzame Financiering; en Duurzame Markten. Elk cluster
bestaat uit themadeskundigen en een Programmamanager.
De themadeskundige maakt deel uit van de afdeling Natuurbescherming binnen een cluster dat zich
richt op een bepaald thema. De themadeskundige rapporteert direct aan de Chief Conservation
Officer en werkt inhoudelijk nauw samen met de clusters en het (inter)nationale WWF netwerk.
Functiedoel
De Themadeskundige heeft dezelfde inhoudelijke functiedoelen als de Programmamanager. Vanuit
elk thema wordt integraal aan de driehoek Beleid, Bedrijven en Veld gewerkt om de 3-jaren
doelstellingen, gekoppeld aan de natuurbeschermingsprioriteiten zoals omschreven in het Strategisch
Kader, te behalen. Dit vertaalt zich in de volgende 2 functiedoelen:
1. Beïnvloeden op strategisch niveau van internationale en nationale overheden en
bedrijfsleven, zodanig dat de gestelde natuurbeschermingsdoelstellingen t.a.v. het eigen
thema worden gerealiseerd.
2. Het ontwikkelen en versterken van de WNF projectenportfolio ten behoeve van het creëren
van een aantrekkelijk veldprogramma dat aansluit op het Strategisch Kader en regionale
prioriteitsgebieden met een aantoonbaar hoog natuurrendement.
Resultaten
De inhoudelijke resultaten van de Themadeskundige zijn dezelfde als die van de
Programmamanager - realisatie van natuurbeschermingsdoelstellingen t.a.v. het eigen thema door
middel van:
1. Beïnvloeden op strategisch niveau van internationale en nationale overheden en ook
bedrijfsleven, zodanig dat de gestelde natuurbeschermingsdoelstellingen t.a.v. het eigen
thema worden gerealiseerd.
2. Ondersteunen van counterpart-organisaties (regionale en/of nationale WWF kantoren,
programma kantoren WWF) ten aanzien van het veldprojectenportfolio.
3. Erkend door netwerk van externe thema-deskundigen als autoriteit op het thema.
1
Activiteiten en verantwoordelijkheden








Het ontwikkelen en uitvoeren van een strategie voor de verduurzaming van de markten van
de genoemde sectoren;
Het ontwikkelen van een netwerk in de genoemde sectoren, zowel binnen Nederland, buiten
Nederland en binnen het WWF netwerk;
Monitoren, evalueren en bijsturen van natuurbeschermingsstrategie t.a.v. het eigen thema
(zoals samenwerken, financiering, synergie capaciteit enz.), inclusief de resultaten van de
door het WNF-ondersteunde veldprojecten en programma’s, en hierover rapporteren aan de
Chief Conservation Officer, het Management Team en de RvT.
Vertonen van inhoudelijk leiderschap en deskundigheid op het thema, zowel binnen WNF
als daarbuiten. Up-to-date zijn mbt de laatste ontwikkelingen en discussies in de
maatschappij, media, wetenschap en het WWF netwerk op het thema en de vertaling
daarvan in WNF strategieen en activiteiten.
Het zitting nemen in verschillende platforms die zijn opgericht ter verduurzaming van de
markten: ronde tafels, NGO-coalities, enz;
Al dan niet in samenwerking met andere organisaties, het beïnvloeden van beleid van de
Nederlandse overheid ten gunste van verduurzaming van de markt.
Initiëren/beoordelen van projecten en (grote) programma’s op haalbaarheids- en
financieringsmogelijkheden, ondersteunen projectontwerp, geven van technische expertise
daar waar gevraagd en nodig, resources creëren voor uitvoering van projecten, monitoren
van de veldprojecten.
Het aangaan van een strategische samenwerking met WWF partner kantoren en
programma’s, inclusief begeleiding van complexe processen en capaciteitsopbouw.
Specifiek voor het thema Duurzame Markten gelden ook nog de volgende activiteiten:
 Samenwerking aangaan met bedrijven in de genoemde markten:
o Onderhouden van bestaande afspraken met bedrijvenpartners in genoemde markt
waarmee WNF samenwerkt;
o Signaleren van nieuwe bedrijvenpartners in genoemde markten, waarmee WNF
samenwerkt aan duurzame productontwikkeling en duurzaam ondernemen;
o Onderhandelen over en vaststellen van inhoudelijke en uitdagende afspraken met
bedrijvenpartners;
o Uitvoer en controle inhoudelijke samenwerkingsafspraken met bedrijvenpartners in
samenwerking met de Accountmanager;
De inhoudelijke verantwoordelijkheden van de Themadeskundige zijn dezelfde als voor de
Programmamanager.
Vereiste kennis en vaardigheden
Opleiding
Ervaring
Overigen
Academisch werk- en denkniveau
Minimaal 5 jaar relevante werkervaring
Diepgaande kennis van mondiale vraagstukken t.a.v. het eigen thema
Uitgebreide kennis van de Nederlandse - en Europese politieke- en beleidsagenda’s
en actuele ontwikkelingen binnen het Nederlandse- en Europese bedrijfsleven t.a.v.
het eigen thema
Uitgebreide kennis van internationaal projectmanagement en budgettering
Ervaring in aansturing van complexe projecten en –programma processen
Uitgebreid netwerk van de voor het thema belangrijke stakeholders
2
Uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse
taal
Competenties









Cultureel sensitief, diplomatiek en communicatief vaardig
Overtuigingskracht
Strategisch denker
Netwerker, bouwen & onderhouden van relaties
Vindingrijk, creatief
Resultaat gericht
Initiatiefnemend/lef/durf
Samenwerkingsbereid/teamspeler
Leider
Datum
Goedgekeurd medewerker
Goedgekeurd leidinggevende
20-7-2017
3
Goedgekeurd HR
Download