Aantekeningen woensdag 13 november week 2 (21325)

advertisement
Aantekeningen woensdag 13 november week 2
Pim Peeters: E-mental health
Gebruik van ICT om GGZ te ondersteunen /te verbeteren.
Groeiend aanbod: neemt toe, je komt er niet onderuit.
Trimbos instituut houdt het aanbod bij. Per psychiatrische aandoening websites weergegeven.
Voordelen
 Toegankelijk
 Anonimiteit
 Kosteneffectiviteit: kostenbesparend.
Gebruik
 Informatie
 Preventie
o Training & subklinische behandeling.
 Behandeling
o Therapie met / zonder ondersteuning.
 Terugvalpreventie: terugval voorkomen.
Training impuls afremmen
Gele letters en bijvoorbeeld groene letters. Je bent geneigd te lezen, wanneer je de kleur wil opnoemen
Training, van je afduwen van bijvoorbeeld een glas alcohol (een foto)
Training
 Trainen van psychische functie
Aandacht
Inhibitie
Werkgeheugen
Associaties (alcohol en lekker)
 Effecten op psychische problemen gering.
Cognitieve gedragstherapie
RET voorganger.
ABC model.
Mensen proberen irrationele gedachten af te leren.
Gebeurtenis
--geloof, gedachte
---
Coöperatie met patiënt, geloof en relatie tot gevoel een gedrag onderzoeken.
gevoel, gedrag






Alternatieve ideeen en omgangswijzen worden onderzocht.
Dagboek 3-5 G’s en symptomen.
Multidimensioneel schalen.
Taarttechnieken.
Gedragsexperiment.
Blootstelling.
Behandeling
 CGT technieken middels internet
 Betrokkenheid van therapeut.
 Dagboek die client bijgehouden heeft kan men ook via internet laten zien en er kan dan ook
feedback gegeven worden.
Nadelen e-mental health
 Vrijheid om een behandeling te kiezen.
 Privacy in het geding, omdat het toch via internet loopt.
 Er kan moeilijker ingegaan worden op emoties (geen nabijheid).
Terugvalpreventie
Gevoel
Goed
Twijfel
Onrust
Crisis
Paniek
Signalen
Vrolijk
Ontspannen
Behulpzaam
Nadenken
Terugtrekken
Piekeren
Slecht slapen
Isoleren
Acties
Structuur behouden
Blijven relativeren
Haalbare doelen stellen
Verpleging spreken
Gedachten verzetten
Hulp vragen
Zelfbescherming
Afleiding zoeken.
WRAP
Fases in problematiek
Kansen
Veel doelgroepen (nog) niet bereikt. (verslaafden (verkopen het voor bijv. drugs, daklozen, ouderen)
Weinig gebruik bij diagnostiek
Nieuwe visies psychiatrie (zelfmanagement in eigen hand nemen).
Martin van Gennep
PDL: Passiviteiten in het dagelijks leven.
Tijdens het ouder worden, nemen de reserves steeds meer af. Mensen worden kwetsbaarder en
mensen worden steeds vatbaarder.
Men kan eerst zelfstandig zijn en daarna passief worden.
We moeten accepteren dat iemand iets niet meer kan  verpleegkundigen zitten in een
activiteitenmodus (die willen het beste uit mensen halen). Er moet daarbij ook acceptatie van de situatie
plaatsvinden.
Hoe kan de zorg en het leven zo optimaal mogelijk gemaakt worden.
Non verbale communicatie
Download