Gerard Tertoolen - Congres Verkeer op School 2016

advertisement
Gerard Tertoolen,
De Verkeerspsycholoog GTi
XTNT, Experts in Traffic and Transport
Deel 1: Het menselijk brein in het verkeer
 Deel 2: Het kinderbrein in het verkeer
 Deel 3: Onbewuste prikkels
 Deel 4: Discussie/vragen

30 jaar
300 000 000 jaar
3
2
1
A. Blijf bij je keuze
B. Wisselen
C. Maakt niets uit
rationeel
 irrationeel / emotioneel
 (a)sociaal
 automatisch

De psychologie van de auto
1. Het herkennen van veilige en nietveilige oversteekplaatsen
2. De aanwezigheid van
overig verkeer tijdig opmerken
3. Informatie in samenhang beoordelen
4. Het coördineren van waarneming en actie
5. Verantwoordelijkheidsgevoel
Onderkennen van bronnen voor gevaarlijke
verkeerssituaties, en onderdrukken van
afleiding
Omgeving visueel afzoeken, begrijpen
waarheen het overige verkeer zich
beweegt (of gaat bewegen), het
onderscheiden van belangrijke van nietbelangrijke stimuli
Time-to-collisionschattingen, schatten van
de afstand en de snelheid van andere
verkeersdeelnemers, en het waarnemen
en schatten van versnellingen en
Beoordelen of de beschikbare oversteektijd
vertragingen
voldoende is in vergelijking tot de
benodigde tijd, gegeven ook de eigen
maximale loopsnelheid
Onderkenning van de consequenties van fouten
Linda is 31 jaar, single en heel slim. Als student was ze
bijzonder betrokken bij onderwerpen als discriminatie en
sociale rechtvaardigheid, en deed ze mee aan
demonstraties tegen kernenergie.
Welke van de twee uitspraken is waarschijnlijker?
Linda is een bankmedewerkster.
Linda is een bankmedewerkster en lid van de feministische beweging.
WEDERKERIGHEID
 SCHAARSTE
 SYMPATHIE
 CONSISTENTIE
 AUTORITEIT
 SOCIALE BEWIJSKRACHT

DE KRACHT VAN VERWARRING
de verkeersomgeving verandert, bv
verhuizing)
 de verkeerstaak verandert (kind voor
eerst op fiets naar school)
 de verkeersregels veranderen
(aanpassing infra)
 kind komt in een andere
ontwikkelingspsychologische fase (bv
van basis- naar middelbare school).

www.deverkeerspsycholoog.nl
 Linkedin en twitter: @GTertoolen
 www.xtnt.nl: onbewust beïnvloeden
 www.crow.nl/publicaties/
mobiliteit-en-gedrag

Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards