PowerPoint presentatie

advertisement
Armoede in Nederland
Kerklijke Noodfondsen
Armoede in Nederland
Vraag: wat roept dit bij u op?
Top 10 - financiële problemen komen vaak voor bij mensen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
zonder betaald werk
met parttime baan
in gezinnen waarin één persoon betaald werk heeft
alleenstaand ouder met kinderen
restschuld hypotheek
zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) / kleine ondernemers /
faillissementen
ouderen (65-plussers, alleen of beperkt AOW)
asielzoekers
met chronische ziekte of beperkingen
met psychische problemen
Top 10 gesignaleerde problemen:
1. schuldenproblematiek
2. langdurig laag inkomen
3. onvoorziene hoge uitgaven of incidentele financiële tegenslag
4. hoge vaste lasten (wonen, energie, verzekeringen)
5. net buiten allerlei regelingen vallen
6. onbekendheid met regelgeving
7. ingewikkelde formulieren
8. wachttijden bij toekenning uitkering
9. vastlopen in loketten van meerdere instanties
10. angst of schaamte voor instanties
Armoede in Nederland: wat kunnen we doen?
Kerkelijk noodfonds
voedselbank
Schuldhulpmaatje
Kerkelijk noodfonds
- laagdrempelig
- biedt tijdelijk financiële of materiële hulp
- Waar geen andere regelingen voor zijn
- Voor mensen ( binnen en) buiten de kerk
- Dus: Geen structurele hulp
Wat is de meerwaarde van een noodfonds
opgezet door de kerk(en) in uw woonplaats?
Noodfonds van meerdere kerken samen
voordelen:
•
•
•
•
•
•
uitstralen van dezelfde diaconale opdracht
één gezicht naar buiten
één loket/aanspreekpunt
voorkomt shoppen tussen diaconieën
gezamenlijk zorg dragen voor financiële middelen
de mogelijkheid om sponsoren, particulieren en de lokale
overheid te vragen financieel bij te dragen
• het bevorderen van de samenwerking tussen de kerken
• meer aanvragen-> meer deskundigheid
• groter netwerk om geschikte vrijwilligers te vinden
Dilemma’s Kerkelijk Noodfonds
Intern
1.
Wat is je diaconale visie?
2.
Hoe start je?
3.
Wie doen er mee?
4.
Hoe vul je je fonds?
5.
In welke (rechts)vorm?
Inhoudelijk
3.
Intake, besluitvorming, criteria
4.
Soort hulp- gift, lening, goederen
Extern5.
Hoe leg je contacten met overheid en maatschappelijke
organisaties
6.
Hoe onderhoud je het netwerk?
7.
PR?
Vragen
Download