stichting het steunpunt terneuzen

advertisement
Stop de zonnestralen en verberg de maan
Kap de groene bossen, leeg de blauwe zee
Niets meer te beleven, niets valt ooit nog mee
NR. 5 – 2016
ROUWZORG KANAALZONE
[email protected]
0115 618915
Persoonlijke rouwbegeleiding
Laagdrempelige en algemene rouwzorg
ROUWZORG KANAALZONE
Rouwzorg Kanaalzone staat voor een
laagdrempelige en kwalitatief hoge
rouwbegeleiding voor kinderen – jongeren en
volwassenen.
LEZING
“TRAUMA (ROUW) EN VEERKRACHT”
Op 30 juni organiseert Rouwzorg Kanaalzone een
lezing met als titel: “Trauma (ROUW) en Veerkracht.”
Deze presentatie wordt verzorgd door
Luuc Smit, hogeschool docent aan de University of
Applied Sciences in Vlissingen. Hij heeft 35 jaar
ervaring als hulpverlener met psychotrauma.
Hij zal uitleggen wanneer gespecialiseerde hulp echt
nodig is en wanneer het juist beter is deze (nog) niet in
te zetten.
Alet Veldhuis (ethicus ZorgSaam) zal aansluitend
inhaken op dit onderwerp. Tevens zal zij zich
voorstellen als Vertrouwenspersoon van
Het Steunpunt /Rouwzorg Kanaalzone.
Uiteraard is er voldoende ruimte voor het stellen van
vragen.
Deze avond wordt gehouden in
De Kerkzaal van ZorgSaam Ziekenhuis Terneuzen.
Aanvang 19.30u, zaal open vanaf 19u.
Vrij toegang.
(STROFES) DROEVE BLUES (W.H. AUDEN)
Mijn kompas, mijn anker, stevig voor de kust
Alledaagse dingen en zijn zondagsrust
Middernacht en morgen, stilte en mijn lied
Liefde leek voor eeuwig, maar dat was zij niet
Doof nu alle sterren, laat geen licht meer aan
Doelgroep:
(ex)kankerpatiënten, chronisch zieken
en hun naasten
[email protected]
www.hetsteunpuntterneuzen.wordpress.com
tel. 0115 618915
AGENDA
MEI
2 mei
4 mei
4 mei
6 mei
9 mei
10 mei
11 mei
11 mei
12 mei
13 mei
18 mei
18 mei
18 mei
creatief met pastel (TS)
kaartjes maken (TS)
meditatie (de Blide)
bibliotheek Terneuzen
cryptogram oplossen (TS)
brei- en haakcafé (TS Brasserie)
tekenen (TS)
meditatie (de Blide)
CREATIJD (Rivierenhuis)
bibliotheek
cryptogram oplossen (TS)
meditatie (de Blide)
Thema-avond prostaatkanker
Chopinzaal Ter Schorre
19 mei
smartlap zingen (buurthuis de
Zeemeeuw, Schuberthof)
23 mei
quilten (TS)
24 mei
brei en haakcafé (TS Brasserie)
25 mei
tekenen (TS)
8 juni
stomacontactmiddag (Rivierenhuis)
TS = Ter Schorre, Vivaldizaal
Voor aanmelden en tijdstippen zie achterzijde
Nieuwsbrief.
THEMA-AVOND PROSTAATKANKER
Op 18 mei organiseert Stichting het Steunpunt
wederom een thema-avond Prostaatkanker.
Prostaatkanker ontwikkelt zich in de cellen van de
klierbuisjes van de prostaat. Hierdoor verandert het
prostaatweefsel. Een arts kan deze verandering soms
voelen als een vergroting of een verharding van de
prostaat.
Symptomen van prostaatkanker
Een kwaadaardige prostaattumor groeit in de meeste
gevallen langzaam. Prostaatkanker geeft in het begin
meestal geen klachten.
Soms wordt de ziekte pas opgemerkt doordat u
vanwege uitzaaiingen klachten heeft op andere
plaatsen in uw lichaam. U kunt bijvoorbeeld
rugklachten hebben door uitzaaiingen in de wervels.
Tijdens deze avond is een urooncoverpleegkundige aanwezig en dhr. Rob Mol
1
van de ProstaatkankerStichting. Uiteraard is er
genoeg ruimte voor het stellen van vragen.
De avond is vrij toegankelijk, locatie Chopinzaal
Ter Schorre (Bachlaan 90- Terneuzen).
Aanvang: 19.30u.
VEERKRACHT: BEWEGEN NAAR VERMOGEN
Voor aanmelding en informatie kunt u terecht bij
Roselieke Faasse, 0115-613398 of Eldina
Steenbakker, 0115-481633.
[email protected]
WORKSHOPS
TENTOONSTELLING bij Quiltclub “De
Diamond Patchers”
Leef aanstekelijk
De zon schijnt en je wordt er spontaan blij van. Je wil
de straat oversteken en iemand is zo vriendelijk voor
jou te stoppen. Eén van je kennissen vertelt
enthousiast over een goed doel. Je krijgt zin om mee
te doen. Er gebeurt veel goeds en je voelt je erdoor
aangemoedigd. Je wordt aangestoken om positief in
het leven te staan.
En dan zie je plots dat ook jij veel goede dingen doet.
Ook jij bent aanstekelijk!
Ken je deze ervaring en wil je graag samen met
anderen genieten van aanstekelijk leven? Zoek je naar
deze ervaring? Wil je 'aanstekelijk leven' leren
opmerken en zelf meer realiseren? In deze workshop
ga je met dit thema aan de slag.
Maandag 6 juni van 19.30 u tot 21.30u
Begeleider: Jacqueline Hermans
Plaats: BS De Twijn, Prof. Zeemanstraat 216,
4532 JM Terneuzen
Cursus van 1 dag
Assertiviteit anders
Bestaan in relatie tot de ander
Assertief kunnen zijn wanneer dat nodig is. Dit is de
wens en het verlangen van velen, maar het realiseren
is veel moeilijker! Soms zeg je iets te bruut. Soms laat
je te zwak zien wat je wilt of waar je grenzen zijn. Hoe
leer je evenwichtig bestaan tegenover een baas of een
buur die je overdondert? Hoe leer je je zo uitdrukken
dat mensen je duidelijk verstaan? Hoe leer je ook
dingen 'zeggen' met je lichaam? In deze cursus
worden zeven bouwstenen aangeboden om te leren
assertief en zelfverzekerd te handelen.
Woensdag 27 juli van 9u tot 16u30
Begeleider: Jacqueline Hermans
Plaats: BS De Twijn, Prof. Zeemanstraat 216,
4532 JM Terneuzen
PRH PERSOONLIJKHEID EN RELATIES VOOR
CURSUSSEN, WORKSHOPS, LEZINGEN EN
COACHING
www.prh-nederland.nl of
[email protected]
BORSTKANKERVERENIGING
NEDERLAND
Afd. Zeeuws-Vlaanderen
Monika Crosiers – Maes
Papegeulestraat 2,
4551 HZ Sas van Gent
0115 451981
[email protected]
Donderdag 19 mei t/m zaterdag 21 mei a.s. Terneuzen
Opbrengst voor Kika10:00 - 17:00
Donderdag 19 mei staat Kika tijdens deze
tentoonstelling met een kraam.
We verkopen KiKaberen groot en klein, ook blauw en
roze. leuke pakjes en kleertjes voor de beren.
Ook verkopen we pakjes met de vlag van Terneuzen –
Zeeuws-Vlaanderen – Zeeland en nog vele andere
vlaggen.
Tevens hebben we allerlei leuke cadeautjes.
Het gebouw is rolstoel toegankelijk
ONCOLOGISCHE REVALIDATIE
……REVALIDEREN BIJ KANKER
Oncologische revalidatie:
U traint onder begeleiding van een oncologisch
geschoolde fysiotherapeut.
Heeft u klachten of wilt u klachten voorkomen dan
is revalidatie zinvol. Zowel tijdens de behandeling
als daarna. Ook als u niet meer kunt genezen, heeft
revalidatie zin.
U kunt individueel of in een groep samen met
lotgenoten revalideren.
Revalidatie kan ervoor zorgen dat u zo weinig mogelijk
last heeft van de behandeling van kanker.
Na de behandeling kunt u in speciale
revalidatieprogramma’s werken aan uw herstel:
Herstel & Balans (www.herstelenbalans.nl Individuele
revalidatie
De revalidatie is er op gericht om klachten te
voorkomen of te verminderen.
Vóór de revalidatie wordt uw beginsituatie in kaart
gebracht door middel van een vraaggesprek en het
invullen van enkele vragenlijsten, inspanningstesten en
spierkrachttesten. Zo kan een programma voor u op
maat worden gemaakt.
Om in aanmerking te komen voor vergoeding van
oncologische revalidatie hebt u een verwijsbrief
nodig van uw specialist of huisarts.
Kijk in uw aanvullende polis hoe u verzekerd bent
voor fysiotherapie of voor Herstel en Balans.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Yolanda van
Esbroek (oncologie fysiotherapeut) Fysio-fit Stams
Terneuzen tel. 0115 620530
VOKK (Ver. Ouders Kinderen met Kanker)
2
Veel ouders ervaren contact met lotgenoten als een
belangrijke steun. Het praten over eigen ervaringen
met mensen die begrijpen wat je bedoelt, het delen
van gevoelens die anderen ook hebben.
Freddy de Burger: tel. 0114 310435, e-mail:
[email protected]
CONTINUÏTEITSHUISBEZOEKEN
In Zeeuws-Vlaanderen worden de
continuïteitshuisbezoeken door vier
wijkverpleegkundigen gedaan. De huisbezoeken zijn
bedoeld voor ALLE mensen die in aanraking komen
met kanker. De drie huisbezoeken en/of telefonische
contacten worden afgestemd op de behoeften van de
cliënt. De één zal aan meer contacten behoefte
hebben dan de ander. Via diverse manieren kunnen
wij ingeschakeld worden of zijn wij te bereiken.
Vanuit het ziekenhuis:
dit kan op de poli maar ook via de afdeling of de
dagbehandeling.
Via de huisarts.
Door de cliënt zelf kunnen wij ook ingeschakeld
worden.
Het gebied is als volgt onderverdeeld:
Biervliet, Axel zuid, Westdorpe, Zuiddorpe en een deel
van Terneuzen : Saskia de Smit
Zeeuws Vlaanderen oost, Koewacht en Zaamslag
(Axel noord): Michelle Eijsakkers
Zeeuws Vlaanderen west: Nel Terhaag.
Hoek, Philippine, Sluiskil en Sas van Gent, deel van
Terneuzen: Ineke de Prenter
Wij werken allemaal mee in de zorg aan bed in
thuissituaties.
We zijn te bereiken via het centrale nummer van de
thuiszorg:
gemeente Terneuzen: 0115-674500
gemeente Sluis/Oostburg: 0117-456500
gemeente Hulst: 0114-383500
Sensi-therapie
brengt balans in het lichaam waardoor het lichaam zijn
zelfgenezend vermogen aanspreekt. Hierdoor werkt de
therapie nog weken door.
Kijk voor meer informatie op www.inbalanszaamslag.nl
Rosita van Geersdaele
Veerstraat 15
4543 BG Zaamslag
0115-431096
[email protected]
ACTIVITEITEN VAN HET STEUNPUNT
Creatief met pastel
Elke eerste maandag CREATIEF MET PASTEL.
Van: 14.00 – 15.30 uur, Vivaldizaal Ter Schorre.
Kosten € 4 Onder leiding van Loes Minneboo, met
ondersteuning van Ineke Sijbinga
Informatie en aanmelding: tel. 0115 694035
[email protected]
Kaartjes maken
Elke eerste woensdag kaartjes maken o.l.v.
Saar den Dekker, ondersteuning Christine van Doorn.
Locatie Ter Schorre Vivaldizaal, Deelname € 2,50 incl.
materiaal. Tijdstip 14u – 15.30u. Aanmelden:
[email protected] of [email protected]
Tel. 0115 618063
Advisering
Re-integratie en eventuele financiële consequenties
daarvan, wmo: kortom als men niet weet tot welke
instantie men zich moet wenden.
Indien nodig helpen wij u bij het maken van plannen, of
het opstellen van doelen, ondersteunen wij u in de
contacten met het UWV, bedrijfsarts, werkgever ,
uitgaande van uw eigen regie en mogelijkheden.
Pieter van Nieuwenhuijzen, 0115 618915
[email protected]
Cryptogrammen oplossen
Elke tweede maandag en derde woensdag van de
maand, van 14u tot 15.30u Deelname € 2 . Onder
leiding van Nikki Vaas.
Vivaldizaal Ter Schorre. Opgave: 0115 618915
[email protected]
Brei-en haakcafé
Elke tweede en vierde dinsdagochtend van 10u tot
11.30u kunt u terecht in “het brei-en haakcafé”. De
opzet is om gezellig samen te haken en te breien met
een praatje en een bakje koffie.
Plaats: Brasserie Ter Schorre. Kosten: € 2,50 als je
eigen materiaal meebrengt anders € 5,00 Voor wie:
Beginners en gevorderden binnen de doelgroep.
Voor meer informatie en/of aanmelden: Matty de
Jager: [email protected] tel. 0115 620248
Tekenen
Elke tweede en vierde woensdag van de maand onder
leiding van Mieke Neyt. Van: 14.00 – 15.30u.,
Vivaldizaal Ter Schorre. € 4 incl. materiaal. Vivaldizaal,
Ter Schorre
Ondersteuning: Christine v. Doorn
[email protected] of 0115 618063
Meditatie
De meditatiereeks wordt begeleid door Ann Lanckriet
vrijwilliger bij Het Steunpunt, ervaren zen beoefenaar
bij onder andere: de Maha Karuna C'han traditie met
zenleraar Ton Lathouwers. Iedereen is welkom,
beginners en gevorderden. Deelname per sessie is
ook mogelijk. Locatie: de Blide Terneuzen
Voor meer informatie en aanmelden: 0115/630049
[email protected]
06 30835942
Creatijd
Elke tweede donderdagochtend van de maand.
Rivierenhuis, IJsselstraat 3, Terneuzen. O.l.v. Matty de
Jager met ondersteuning van Willy de Vliegher en
Magda Duysserinck.
Deelname 5 euro. Aanvang 10u. Aanmelden bij:
[email protected] 0115 620248
Workshop quilten/patchwork
Elke vierde maandag van 14u. tot 15.30u. o.l.v.
3
Willeke van Toorn met ondersteuning van Mena
Martens- de Jonge. Locatie Ter Schorre Vivaldizaal.
Deelname € 5 incl. materiaal. Aanmelden:
[email protected]
tel. 0115 618915
Bezorging Nieuwsbrief Koewacht
Willy de Vliegher
Bezorging Nieuwsbrief West Zeeuws Vlaanderen
Nelleke Joosse (Breskens) Liesbeth Lems (Oostburg)
Marianne Verbeke (IJzendijke)
Bezorging Nieuwsbrief Sas van Gent
Dhr. C. Henderikx
Bezorging Nieuwsbrief Terneuzen
Smartlap zingen
2016: 19 mei, 16 juni.
Aanmelden hoeft niet.
Locatie buurthuis de Zeemeeuw, Schuberthof
Terneuzen. Tijdstip van 19u tot 21u.
Onder leiding van Walter Dobbelaar (accordeon)
Deelname 2 euro (incl. koffie)
Begeleiding en ondersteuning,
contactpersoon Oost Zeeuws Vlaanderen
Freddy de Burger: 0114 310435
[email protected]
Lotgenotencontact
Dinie Meertens. [email protected]
0115 618649
Contactpersoon West Zeeuws Vlaanderen
tevens KIKA verkooppunt:
Nelleke Joosse
0117 386244 [email protected]
Informatie over haarwerk en visagie
Buijze Kapsalons
ZUIDLANDSTRAAT 30, TERNEUZEN.
Tel. 0115 631355 of [email protected]
STOMACONTACTDAGEN IN 2016
Onze stomacontactdagen in 2016 zijn gepland op:
8 juni – 24 augustus - 12 oktober - 7 december.
De stomacontactmiddagen zijn bedoeld voor
stomadragers en hun naasten voor een informeel
samenzijn. Door het (lotgenoten)contact kunnen
onderling tips worden uitgewisseld. Er wordt
(onder voorbehoud) op 6 april een themamiddag
georganiseerd.
Aanvang: 13.30u-15.30u, Rivierenhuis,Terneuzen
IJsselstraat 3
O.l.v.: Yvonne Dijkstra, Dinie Meertens,
Marije van der Zanden
Informatie: 0115 618915 of
[email protected]
Toegang gratis!
De stomacontactmiddagen worden ondersteund
door de firma Welland.
STICHTING HET STEUNPUNT is een
vrijwilligersorganisatie. Wij zijn afhankelijk van donaties
en benefiet acties.
Stichting het Steunpunt draagt bestuurlijke en
juridische verantwoordelijkheid voor
ROUWZORG KANAALZONE
Persoonlijke rouwbegeleiding
Laagdrempelige en algemene rouwzorg
[email protected]
Tel. 0115 618915
Mary Allaart
Bezorging nieuwsbrief op locatie
Marije v.d. Zanden
Bezorging Nieuwsbrief Axel
Anjo de Kort
Bezorging Nieuwsbrief Biervliet en Hoek
Mevr. G. Kliem
Bezorging Nieuwsbrief Zaamslag
Mevr. J. Franse
Bezorging Nieuwsbrief Philippine
Matty de Jager
Gegevens Stichting het Steunpunt
Bestuur
Ingrid Wojtal
Voorzitter
Willy van Puijvelde Penningmeester
Freddy de Burger Secretaris
Mena Martens – de Jonge
Bestuurslid
Ineke Sijbinga
Bestuurslid
[email protected]
www.hetsteunpuntterneuzen.wordpress.com
tel. 0115 618915
KvK: 22065049
IBAN: NL32RABO 0114 8871 52
VRIEND WORDEN VAN HET STEUNPUNT
Het Steunpunt bestaat enkel uit vrijwilligers die
invloed hebben op het aanbod en de werkwijze
van de Stichting.
Voor € 36 euro per jaar wordt u vriend van het
Steunpunt.
Dit bedrag komt ten goede aan het
organiseren van activiteiten, themamiddagen,
de begeleiding en ondersteuning.
Naam…………………………………………….
Adres…………………………………………….
Woonplaats……………………………………..
O stort de donatie op rek.nr.:
IBAN: nl32RABO011 48 87 152
O ontvangt graag een nota voor dit bedrag
(aankruisen wat van toepassing is)
Deze aanmelding kunt u digitaal opsturen
naar: [email protected]
Of per post naar: Diepenbrockstraat 22
4536 gx Terneuzen
4
pastel
5
Download