borstkankervereniging nederland

advertisement
nr. 7 - 2014
EXTRA
Centrum voor (ex)kankerpatiënten, mensen met een
chronisch ziektebeeld en hun naasten
Wij kunnen ons werk alleen verrichten
doormiddel van subsidies en donaties:
Voor informatie over “Het Steunpunt Terneuzen” of
de Nieuwsbrief:
postadres:
Diepenbrockstraat 22
4536 GX Terneuzen
tel. 0115 618915
[email protected] of
[email protected]
IBAN: nl32RABO011.48.87.152
t.n.v . Stichting Het Steunpunt Terneuzen
maandag en woensdagmiddag
Van 14.00u. – 15.30 u., Bachlaan 90 (Ter Schorre)
http://hetsteunpuntterneuzen.wordpress.com
Volg ons op Facebook
Het Steunpunt Terneuzen is aangewezen als ANBI
Kamer van Koophandel: 22065049
ZATERDAG 20 SEPTEMBER
GEZONDHEID EN WELZIJNSMARKT
van 10.30u tot ca. 16u.
DE KAMELEON, DOKWEG,
TERNEUZEN
Papiercreaties
Deze activiteit staat onder leiding van Matty de
Jager. Elke tweede donderdagochtend worden er
mooie creaties gemaakt van papier: locatie
Rivierenhuis IJsselstraat 3, Terneuzen van 10u tot
11.30u. Matty zal op 20 september gratis workshops
verzorgen.
Wij stellen u in deze nieuwsbrief de deelnemers
voor en de activiteiten van het Steunpunt .
Het gehele team van Stichting het Steunpunt
werkt op vrijwillige basis. Met bescheiden
middelen leveren we een hoge kwaliteit. Dit is
uiteraard te danken aan de ultieme inzet van
het bestuur en team. Er zijn geen tussenlagen
en ieder draagt de verantwoordelijkheid voor
het werk dat geleverd wordt. Op deze manier
voelt iedereen zich verantwoordelijk en nauw
betrokken bij “het Steunpunt”. De rol die “het
Steunpunt” kan spelen in de nabije toekomst,
is van groot belang. Door bezuinigingen zal de
professionele zorg niet alles meer aan kunnen
bieden. Niet alleen op psychosociaal gebied
(ondersteuning/begeleiding/reïntegratie), maar
ook in het aanbod van activiteiten zal de rol
van “het Steunpunt” voor de doelgroep
belangrijk zijn. De taken die de teamleden
vervullen dragen bij aan een verbetering van
de kwaliteit van leven bij de bezoekers c.q.
hulpvragers.
Creatief met pastel
Loes Minneboo en Ineke Sijbinga verzorgen deze
activiteit op elke eerste maandag van de maand
locatie Vivaldizaal Ter Schorre, aanvang 14u.. Er
wordt gewerkt met pastel. Kennis van tekenen en
schilderen is niet nodig. Je vrij voelen en het
gewoon laten gebeuren leveren verrassende
werkstukken op. Op 20 september wordt verdere
uitleg gegeven over deze activiteit.
Cryptogrammen oplossen
Nikki Vaas is de leading lady van cryptogrammen
voor beginners en cryptogrammen voor
gevorderden. Op 20 september kunt u kennis
maken met deze activiteit. U kunt er plekke een
cryptogram oplossen en inleveren. Uit de goede
inzenders wordt een VVV bon verloot. Cryptogram
oplossen voor gevorderden elke tweede maandag
en cryptogrammen oplossen voor beginners elke
derde woensdag van de maand. Locatie Vivaldizaal
ter Schorre, aanvang 14u. Deelname 2 euro.
Quilten
Willeke van Toorn en Mena Martens – de Jonge
verzorgen op 20 september een korte workshop
quilten. Knippen en met naald en draad overweg
kunnen, dat zijn de vaardigheden die u moet
hebben. Quilten is niet moeilijk en het is heel
ontspannend, even alle tijd en zorgen vergeten.
Onderstaande scharenetui wordt gemaakt tijdens de
kennismakingsles. Quilten wordt elke vierde
maandag georganiseerd, locatie Vivaldizaal Ter
Schorre, aanvang 14u. Deelname 5 euro.
1
Koken
Willy de Vliegher en Anjo de Kort laten u op 20
september kennis maken met de workshop koken.
Al jaren wordt er gezocht naar aanwijzingen welke
rol voeding kan spelen bij het ontstaan van kanker
en in het genezingsproces. Ook op chronische
aandoeningen is voeding van invloed. Onderzoek
levert voortdurend nieuwe inzichten op.
Een verbeterde voedingstoestand heeft een positief
effect op het algehele welbevinden. Er worden
zelfgemaakte chutneys en andere lekkernijen
verkocht.
VEERKRACHT: BEWEGEN NAAR VERMOGEN
Elke dinsdagmiddag wordt er gesport in
sportcomplex de Vliegende Vaart in Terneuzen. De
aanvangstijd is 15.30 uur tot 16.30 uur. Deelnemers
kunnen vrijblijvend twee maal deelnemen. Hierna
kost een les 2,50 Euro per keer. Voor aanmelding
en informatie kunt u terecht bij Roselieke Faasse,
0115-613398 of Eldina Steenbakker, 0115-481633.
Email: [email protected]
Of kom eens vrijblijvend kijken naar een sportles.
VOKK (Ver. Ouders Kinderen met Kanker)
Tekenen
Herman van Leeuwe, Mieke Neyt en Christine van
Doorn presenteren deze activiteit. U kunt op 20
september ter plekke tekenen en zien op welke
manier deze workshop gegeven wordt. Tekenen
wordt elke tweede en vierde woensdag
georganiseerd, locatie Vivaldizaal Ter Schorre,
aanvang 14u. Deelname 4 euro per keer.
Kaartjes maken
Deze (nieuwe) activiteit heeft zich afgesplitst van
papiercreaties en staat onder leiding van Saar den
Dekker - Faas. Op 20 september wordt u in de
gelegenheid gesteld kaartjes te maken. Elke eerste
woensdag, Vivaldizaal Ter Schorre, aanvang 14u.
Deelname € 2,50
Verder kunt u deze dag informatie inwinnen over
intuïtief tekenen – sieraden maken –
bloemschikken – meditatie – yoga –
stomacontactmiddag – re-integratie, het
smartlappenkoor en rouw en verlies.
Veel ouders ervaren contact met lotgenoten als een
belangrijke steun. Het praten over eigen ervaringen
met mensen die begrijpen wat je bedoelt, het delen
van gevoelens die anderen ook hebben.
Freddy de Burger: regiocoördinator VOKK zuidwest, tel. 0114 310435, e-mail:
[email protected]
ZEEUWS KINDER VAKANTIE KASTEEL
Een kindervakantiehuis voor kinderen met kanker
en hun naasten in een prachtig pand met
kasteelallure aan de Zeeuwse kust. Indien nodig
met zorg, om er toch even heerlijk tussenuit te zijn
Overbruggingszorg voor kinderen met kanker na
ziekenhuisopname, kortverblijf met zorg en
revalidatie. Respijtzorg
en /of logeermogelijkheid met revalidatie en
volledige (zorg)hotelfunctie, voor kinderen met
kanker van 0 tot en met 18 jaar.
Respijtzorg om het thuisfront te ontlasten.
Logeeropvang als tijdelijke opvang nodig blijkt.
Info: [email protected] (Carla Ferkranus)
tel. 06 15125357
YOLANDA DE THEIJE
EEN VERLOTING MET PRACHTIGE
PRIJZEN
Sinds december 2013 verkoopt ze
magneetsieraden. Elke dag weer bevestigen de
klanten de werking van deze sieraden.
Angst, zenuwen, boosheid, migraine, reuma, maag
en darmklachten, rug en schouderklachten enz. zijn
veel beter onder controle te houden. Ook voor
concentratieproblemen kunnen de sieraden een
goede ondersteuning zijn. Omdat iedereen anders
reageert op de magneten, mag je het sieraad vier
weken proberen. Ben je niet tevreden dan krijg je
100 % van de aankoop terug. Het sieraad mag dan
uiteraard niet beschadigd zijn. Yolanda is met een
cursus magneetmassage gestart en hoopt daarmee
in de toekomst ook mensen mee te kunnen helpen.
DE DEELNEMERS:
PRH
OP 20 SEPTEMBER IS ER:
EEN LIVE OPTREDEN VAN
MEMORIES
BORSTKANKERVERENIGING NEDERLAND
Afd. Zeeuws-Vlaanderen
Iotgenotencontact in Terneuzen:
Iedere vierde vrijdagmiddag van de maand behalve
juli, augustus en december.
Tijd: 14u tot 15.30u Ziekenhuis de Honte.
Voor informatie, ook over activiteiten:
Monika Crosiers-Maes 0115 451981
[email protected]
www.secondlife.energetix.tv
PRH Persoonlijkheid en Relaties werd opgericht in
1970 en biedt cursussen, workshops en lezingen
aan in meer dan 35 landen over de hele wereld. De
PRH vorming geeft je de kans om te groeien naar
authentiek en aanstekelijk leven. De sleutels die je
meekrijgt maken deuren open in jezelf en naar
anderen. Zo kan je je eigenheid verstevigen, je
gedrag sturen en je gevoelens beter begrijpen.
Aanstekelijk leven zet mensen in beweging en
draagt bij tot een meer menselijke samenleving.
PRH biedt je geen oplossingen in een handomdraai,
2
maar wel een eenvoudige handleiding in je
zoektocht naar meer kwaliteit in je leven. Voor meer
informatie over PRH: www.prh-nederland.nl
Tijdens de gezondheid en welzijnsmarkt kunt u de
workshop “net zo lief assertief” bijwonen.
Net zo lief assertief
Voel jij ook aan dat wanneer we goed in ons vel
zitten het ons lukt om evenwichtig voor onszelf op te
komen? En ervaar je ook dat we op andere
momenten soms niets durven zeggen en ondergaan
wat er gebeurt? Of dat we eerder aanvallend uit de
hoek komen? Verlang je om voor jezelf op te komen
en de ander en de relatie niet uit het oog te
verliezen? Zoek jij ook naar een respectvolle manier
om je mening te zeggen? Wil jij ook groeien in
zelfvertrouwen?
In twee verschillende workshops van 45 minuten
word je geprikkeld om bij deze vragen stil te staan
en te ontdekken hoe jij je kan ontplooien tot een
assertieve persoon. We doen dit ook aan de hand
van bruikbare en aangepaste hulpmiddelen: onze
twee nieuwe publicaties. Deze nieuwe boeken
kunnen je ondersteunen in de ontwikkeling van je
zelfvertrouwen. Tijdens deze workshops en in de
PRH stand krijg je ook informatie over de nieuwe
cursussen waarin je deze boeken kan integreren.
Breng gerust iemand mee die ook zin heeft om te
komen!
Deze workshops zijn gratis. Om praktische redenen
graag een week vóór aanvang inschrijven.
Jacqueline Hermans verzorgt de workshops. Zij is
sedert 2003 werkzaam in PRH. Voor meer
informatie of inschrijving kunt u contact opnemen
met [email protected] of
0115/697 300.
BUURTZORG
Buurtzorg is een landelijke thuiszorgorganisatie die
over heel Nederland is verspreid, met wel meer dan
500 teams. Ruim vier jaar geleden is team
Terneuzen opgericht door vier
wijkverpleegkundigen. Inmiddels bestaat het team
uit acht verpleegkundigen. Buurtzorg Terneuzen
biedt verpleging en verzorging thuis. Ondertussen is
er ook in Oost- en West Zeeuws-Vlaanderen een
Buurtzorg team gestart.
Buurtzorg is een trendsetter en wordt door de
politiek vaak als voorbeeld naar voren geschoven.
Buurtzorg heeft gekozen voor een andere manier
van werken namelijk; kleine teams met vooral
wijkverpleegkundigen, die zelf verantwoordelijk zijn
voor de zorg van de cliënten en de zorg voor elkaar
als collega’s. Het zijn dus zelfsturende teams. Bij
Buurtzorg zijn er geen managementlagen en ligt de
nadruk echt op de zorg voor de cliënten. De lijnen
met andere zorgverleners zoals de huisarts,
fysiotherapie, ergotherapie, ziekenhuis etc. zijn kort
en communicatie verloopt daarom vlot. De cliënt die
bij ons in zorg is heeft een telefoonnummer dat 24
uur per dag, 7 dagen per week te bereiken is.
De cliënt krijgt bij het bellen altijd iemand van het
Buurtzorg team aan de telefoon die in staat is om zo
snel mogelijk te komen helpen, of vragen te
beantwoorden.
Bij Buurtzorg staat de cliënt en zijn /haar omgeving
centraal, samen wordt er een plan van aanpak
gemaakt.
Daarbij streven we er altijd naar om zo min mogelijk
verschillende verpleegkundigen bij de cliënt in te
plannen. En we houden rekening met de wenstijd
van de zorg.
Wilt u meer informatie, kijk dan eens op de landelijke
website www.buurtzorgnederland.com.
NEDERLANDSE VERENIGING VAN
HOOFDPIJNPATIËNTEN
De Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten
verbetert de kwaliteit van leven van mensen met
migraine en andere vormen van ernstige hoofdpijn.
De vereniging maakt mensen met ernstige hoofdpijn
mondig, bevordert hun maatschappelijke participatie,
streeft naar verhoging van de sociale acceptatie van
hun aandoening en verbetering van de behandeling
die door zorgverleners wordt gegeven. De vereniging
biedt ervaringsdeskundigheid bij onderzoek en
vernieuwing. Binnen de vereniging speelt het
tijdschrift Hoofdzaken een belangrijke rol. In dit
tijdschrift staan bijdragen van deskundigen over de
diverse hoofdpijnsoorten. De nieuwste ontwikkelingen
en onderzoeken op hoofdpijngebied en op het gebied
van aangezichtspijn worden op de voet gevolgd. Ook
persoonlijke verhalen van hoofdpijnpatiënten vormen
een vast onderdeel van dit tijdschrift. Meer informatie
bij:
Christine De Laeter: [email protected]
Nederlandse vereniging van Hoofdpijnpatienten
Regio Zeeland
KIKa
KiKa heeft als doel: het werven van fondsen voor
vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op
het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn
en strijd, meer genezing en een hogere kwaliteit van
leven op latere leeftijd. Daarnaast richt KiKa zich op
het geven van voorlichting.
Verhoging van de genezingskans.
Verbetering van de kwaliteit van de behandeling
(minder agressief waar mogelijk).
Vermindering van bijwerkingen na de behandeling
(effecten op latere leeftijd). Ruim 75% geneest,
maar door een agressieve behandeling kunnen
zowel tijdens als na de therapie vervelende
bijwerkingen ontstaan. De huidige chemo’s zijn
dusdanig agressief dat kinderen die vandaag
genezen zijn verklaard op latere leeftijd alsnog
bepaalde orgaanbeschadigingen kunnen krijgen.
Nelleke Joosse zal namens KIKa weer beren
verkopen. Ook pakjes voor de beren kunnen
gekocht worden.
3
STICHTING DE ONTBOEZEMING
Iedere vrouw is anders. Iedere vrouw beleeft het
proces van het hebben van kanker en het moeten
missen van één borst of beide borsten op haar
eigen wijze. Juist daarom moet iedere vrouw alle
keuzemogelijkheden voor ná de borstamputatie
aangeboden krijgen. Pas dan maakt iemand een
bewuste keuze; een keuze die helpt om te leren
omgaan met borstkanker. Onze doelen- mensen te
laten inzien dat na een borstamputatie een lichaam
met één borst (of zonder borsten) zonder losse
prothese of borstreconstructie ook een
keuzemogelijkheid is- ervoor te zorgen dat de
ééncupslingerie en -badkleding door de
ziektekostenverzekeraars vergoed worden. Immers:
een losse prothese en een borstreconstructie
worden ook vergoed.
PROSTAATKANKERSTICHTING
ProstaatKankerStichting.nl is de
patiëntenorganisatie die lotgenotencontact biedt,
voorlichting geeft en de belangen behartigt van
mannen met prostaatkanker en hun naasten. De
stichting is in 1997 opgericht als Stichting
Contactgroep Prostaatkanker met als doelstelling
'het bevorderen van het lotgenotencontact, het
verstrekken van informatie en voorlichting en
belangenbehartiging'.
Om deze drieledige doelstelling ook in de naam uit
te dragen, is vanaf eind 2011 voor de naam
ProstaatKankerStichting.nl gekozen.
De site Prostaatkankerstichting.nl geeft u een
bron van informatie. Tijdens de gezondheid en
welzijnsmarkt staat Rob Mol voor u klaar om
uw vragen te beantwoorden.
ANGELIQUE VAN DEN NESTE
Ken je ze nog: de blikken dozen? Dozen met
deukjes, al dan niet verroest of met design, we
stoppen er van alles in: prentkaarten, foto’s,
aandenkens, knopen, … je kan het zo gek niet
bedenken. Maar hoe stop je je eigen
gedachten, je eigen ervaringen in een doos?
‘Mijn blikken doos’ wil mensen in de zorgsector
een kans geven om hun belevingen neer te
schrijven. Het boekje bevat vier rubrieken:
mijmeren rond afscheid, koesteren van de
glimlach, voelen wat je voelt en zorgen voor
jezelf. Naast de vele schrijfruimte vind je ook
inspirerende teksten terug.
Het boekje kwam tot stand met steun van de
Koning Boudewijnstichting en Bond Moyson
West-Vlaanderen”
LES VAUX
Therapeutische vakantieweken
Op landgoed Les Vaux in midden-Frankrijk worden
weken gehouden voor mensen met kanker en hun
naaste. Het programma bestaat uit
lotgenotencontact, gesprek, yoga, mindfulness,
massage en schilderen. Je kunt wandelen en
zwemmen in de prachtige omgeving en genieten
van heerlijke gezonde maaltijden.
Informatie:
TEL.0294 284 482 [email protected]
www.lesvaux.nl
MARLIES DIELEMAN
Zoals velen in hun leven toch behoorlijk zware
dingen meegemaakt. Door het schilderen, wat een
voor mij ideale therapie is gebleken, kan
je gedachten een andere wending geven.
Letterlijk je leven kleur geven en ook anderen er in
mee laten delen. Wisselend zoals het leven door het
schilderen van o.a. landschappen, zeegezichten,
bloemen en modern tot de versleten trimschoenen
van mijn man toe.
CVA vereniging Samen Verder, Zeeland.
De “CVA ver. Samen Verder, Zeeland” is een
patiëntenvereniging voor mensen die getroffen zijn
door een herseninfarct of door een hersenbloeding
of een TIA (klein infarct). De medische benaming is
CVA ( Cerebro Vasculair Accident )
Ongeveer 80% krijgt een infarct en 20% een
bloeding, waarvan de meeste komen te overlijden.
Per dag krijgen meer dan 100 mensen in Nederland
een CVA, dat is ongeveer 41.000 per jaar.
De gevolgen voor de getroffenen en de partners,
kinderen, familie en vrienden zijn heel ingrijpend.
De mensen moeten weer verder leren leven met
hun beperkingen van de zichtbare en onzichtbare
gevolgen. Na een CVA krijgen de mensen een
nieuw ander leven.
Als patiëntenvereniging organiseren wij per jaar
meer dan 20 bijeenkomsten verspreid over Zeeland,
o.a. in Terneuzen om als lotgenoten en partners van
het CVA / NAH elkaar te ontmoeten en je eigen
verhaal daar kwijt te kunnen en waar naar je
geluisterd word.
Tijdens deze Trefpunten wordt er ook nog een
thema behandeld verband houdend met het CVA /
NAH.
Verder geven wij voorlichting aan verenigingen en
scholen en nemen deel aan overleg en
werkgroepen in ziekenhuizen en ketenzorg in
Zeeland.
Begeleiding en doorverwijzing naar div. instantie en
professionals door een contactpersoon.
Verder beschikken wij over diverse brochures en
boeken enz. als hulpmiddel voor de voorlichting en
naamsbekendheid van de vereniging.
Jaarlijks organiseren wij tijdens de Europese Dag
Van De Beroerte ( 2e dinsdag in Mei ) op div.
plaatsen voorlichtingsactiviteiten.
Bij deze voorlichtingsactiviteiten worden o.a. de
risicofactoren voor het krijgen van een CVA worden
gemeten, zoals gewicht, cholesterol, bloedsuiker
enz.
4
Tijdens andere zorgactiviteiten worden wij
regelmatig gevraag om met een voorlichtingsstand
aanwezig te zijn.
Verder werken wij zoveel mogelijk samen met
andere patiëntenverenigingen die de zelfde
doelstelling hebben op NAH gebied.
Wij hopen met deze activiteit meer leden uit Zeeuws
Vlaanderen te werven en te activeren.
Zo willen wij SAMEN VERDER te gaan.
NAH ZEELAND
Tijdens de gezondheid en welzijnsmarkt op 20
september geeft Cisca Zuurveld van de NAH
Zeeland een workshop over de gevolgen van
hersenletsel.
Wat dit betekent voor mensen en hun naasten, hoe
dat er uit ziet en waar ze terecht kunnen als ze
vragen hebben hierover of hulp willen. Cisca
Zuurveld zal uitleg geven welke vormen van
hersenletsel er zijn:

Traumatisch zoals door een ongeval, of slag
op het hoofd
Niet-traumatisch zoals een beroerte,
hersentumor, hersenvliesontsteking,
vergiftiging, zuurstofgebrek
Daarnaast zal ze vertellen over de gevolgen hiervan
en wat dit betekent op langere termijn. Ook voor de
omgeving. Verder geeft ze uitleg over welke
behandelmogelijkheden er zijn en waar je hulp kan
vinden bij specifieke vragen.
NAH Zeeland is een Samenwerkingsverband van
Zeeuwse Zorginstellingen die is ontstaan n.a.v. een
subsidie van VWS om de nazorg voor mensen met
hersenletsel in de regio’s te verbeteren. Cisca
Zuurveld is aangesteld als coördinator van dit
samenwerkingsverband en is gedetacheerd vanuit
het revalidatiecentrum in deze functie. Het kantoor
is in Goes in Revalidatiecentrum Lindenhof.
De kerntaken zijn het geven van advies en
informatie aan wie dat vraagt over leven met de
gevolgen van hersenletsel. Zowel mensen met
hersenletsel en hun naasten als professionals
kunnen hun vragen neerleggen bij dit
informatiepunt. Complexe vragen worden
voorgelegd aan het Hersenletselteam dat bestaat uit
professionals uit de regio. Zij geven advies en
verwijzen naar de juiste vorm van zorg en
begeleiding. Dit advies is gratis.
Daarnaast houdt ze zich bezig met het stimuleren
van ketenzorg rondom hersenletsel in de regio.
DE ELISABETH-PAROCHIE BIJZONDER
WELZIJNSWERK!
Als Elisabeth- parochie willen we graag gehoor
geven aan de uitnodiging van het Steunpunt om
mee te komen doen op de Welzijnsmarkt. Een kerk
of een geloofsgemeenschap is meer dan een club
van gelovigen die op zondag samenkomt om God te
eren en te prijzen. De Elisabeth-parochie is er in de
eerste plaats voor het welzijn van mensen. We doen
dat vanuit Joods-Christelijk of evangelisch
perspectief. Je kunt hierbij denken aan de Tien
Geboden, de Zaligsprekingen, de Bergrede van
Jezus, de werken van barmhartigheid. Werken
vanuit dat perspectief onderscheidt ons van
organisaties die werken vanuit een andere
inspiratiebron. Het feit dat we werken vanuit
verschillende inspiratiebronnen betekent niet dat we
niet willen samenwerken met andere organisaties.
Integendeel zelfs: we werken graag samen met
anderen om het welzijn van mensen te bevorderen.
En samen sta je sterker om het welzijn van mensen
te doen groeien. Voorbeelden hiervan zijn: de
Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen,
Vluchtelingenwerk Terneuzen, Maatschappelijk
werk.
Als parochie zetten we ook ons beste beentje voor
als het gaat om aandacht voor zieken en ouderen.
En mensen met verlieservaringen kunnen
aansluiten bij onze rouwactiviteiten.
Op 20 september laten we u graag kennismaken
met de concrete activiteiten die we aanbieden in de
parochie. Nieuwsgierig geworden ? Kijk alvast op
www.eparochie.nl
Resultaat kaartjes maken Steunpunt
DE ZEEUWSE PROEF-TUIN
Groente wassen en snijden, aardappelen schrapen,
frietjes snijden, maar ook een complete soep maken
en hygiëne in de keuken. In de Zeeuwse Proef-Tuin
lijkt het mes aan meerdere kanten te snijden. Want
met driemaandelijkse trajecten leren mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt de basisprincipes
van de horeca. Zo blijft Zeeuws-Vlaams talent in
Zeeuws-Vlaanderen. Een mooie kans voor de zorg,
de landbouw én scholieren.
Proef-Tuin is een samenwerking tussen Dethon, De
Zilte Hof en initiatiefnemer ZorgSaam Bachten
Dieke in Terneuzen. Hoofd voeding ouderenzorg
Jos Ollebek ontwikkelde, met steun van zijn collega
Marc van Damme, zijn visie op lekkere en gezonde
voeding. Zeeuws Vlaanderen is een van de beste
culinaire streken in Nederland. Dat moet je
koesteren. Met de Zeeuwse Proef-Tuin kunnen er
mensen opgeleid worden en komt er mogelijk nog
talent uit voort. Alleen Zeeuws-Vlaamse bedrijven
participeren. Sterrenkoks Edwin Vinke en Eric van
Bochove kijken over onze schouders mee. Zij geven
het project mede vorm en zorgen ervoor dat de
opleiding in de regio erkend wordt. ZorgSaam
Vremdieke in Hoek wordt de locatie voor het
opleiden van de mensen en de productie van
emmertjes soep om mee naar huis te nemen. Een
emmertje, boordevol vitamines. De verse soeplijn,
met seizoensgebonden groenten, wordt op de drie
locaties van Bachten Dieke en in de kantine van het
hoofdkantoor van Dethon verkocht.
5
Ouderenzorg loopt terug. Nu kunnen deze mensen
toch een gezonde maaltijd op tafel gezet krijgen, en
dat voor een aantrekkelijke prijs. In de tweede week
van september zal de eerste opleiding starten.
Mensen van Dethon kunnen straks bij de proef-tuin
een horecacertificaat behalen dat echt waarde
heeft. In eerste instantie in Zeeuws-Vlaanderen,
maar later wellicht ook landelijk.
KAPSALON BUIJZE
Een goed verzorgd uiterlijk draagt bij aan
zelfvertrouwen. Dit is zo als u gezond bent, maar
juist ook als u er door ziekte of behandeling minder
goed uitziet.
Ook bij verwacht haarverlies is veel mogelijk.
Voordat u aan de behandeling begint of in ieder
geval zo snel mogelijk maakt u telefonisch een
afspraak. (0115 631355) om bij ons langs te komen
(Indien gewenst kunnen wij ook bij u thuis of in het
ziekenhuis komen). Wij vragen u om voordat de
haaruitval begint contact op te nemen, zodat wij u
leren kennen met uw eigen haar, zodat we samen
met u een haarwerk kunnen kiezen dat dicht bij uw
eigen haardracht ligt. Zo heeft u het haarwerk al in
uw bezit als de haaruitval begint. Wilt u ook de
verwijskaart van huisarts of specialist meenemen,
zodat we u direct goed kunnen adviseren i.v.m.
verzekeringen. U kunt ook bij ons een model
reserveren. Mocht u achteraf gezien geen haarwerk
nodig hebben, dan heeft u verder geen
verplichtingen, mits er niet geknipt of
maataanpassingen zijn gedaan. Tijdens de
gezondheid en welzijnsmarkt kunt u kennis maken
en vragen stellen.
Zeeuws Vlaamse Nierpatiënten
Vereniging
Op 15 december 2008, is de
nierpatiëntenvereniging opgericht. Zij zijn werkzaam
in Zeeuws Vlaanderen, voor nierpatiënten,
(pre)dialyserenden en getransplanteerden, hun
partners en naasten die binding hebben met
Ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen, Hulst en
Oostburg.
De vereniging werkt samen met andere, bij de
Federatie Autonome Nierpatiëntenverenigingen
(FAN) aangesloten verenigingen.
ZORGSAAM CONTINUÏTEITSHUISBEZOEKEN
Het continuïteitshuisbezoek is bedoeld voor mensen
bij wie de diagnose kanker is gesteld. Doel van het
huisbezoek is de kwaliteit van zorg aan patiënten
met kanker te verbeteren door extra begeleiding en
ondersteuning, zodat de patiënt in ieder stadium
van zijn ziekte met problemen en/of vragen ergens
terecht kan. Thuis kunnen zich problemen en
vragen voordoen die in het ziekenhuis nog niet te
voorzien waren. Vragen en problemen die te maken
hebben met het ziekte-en behandelingsproces, de
verwerking ervan of de genezing.
Intensieve nachtzorg
In bepaalde omstandigheden is thuis meer hulp of
zorg nodig dan thuiszorg normaal biedt.
Bijvoorbeeld als iemand thuis wilt sterven
Als iemand thuis moet wachten op opname in een
verpleeghuis.
Als de mantelzorger de zorg thuis voor een ernstig
of langdurig zieke, zonder extra ondersteuning, niet
meer vol kan houden.
Voor vragen over de continuïteitshuisbezoeken of
de intensieve nachtzorg kunt u op 20 sept. terecht
bij de tafel van ZorgSaam. positieve m
Stichting Het Steunpunt Terneuzen is
een vrijwilligersorganisatie.
VRIEND WORDEN VAN HET STEUNPUNT
Voor € 36 euro per kalenderjaar (€ 3 per
maand) wordt u vriend van het
Steunpunt.
Dit bedrag komt ten goede aan het
organiseren van activiteiten,
contactmiddagen, themamiddagen en
alle andere activiteiten van het
Steunpunt.
Naam…………………………………………….
Adres…………………………………………….
Woonplaats……………………………………..
O stort de donatie op rek.nr.:
IBAN: nl32RABO011 48 87 152
O ontvangt graag een nota voor dit bedrag
(aankruisen wat van toepassing is)
Deze aanmelding kunt u digitaal opsturen
naar: [email protected]
Of per post naar: Diepenbrockstraat 22
4536 gx Terneuzen
20 SEPTEMBER
GEZONDHEID EN
WELZIJNSMARKT
DE KAMELEON
DOKWEG TERNEUZEN
10.30u
tot 16.oo u.
6
Download