Tijdens de Gezondheid en Welzijnsmarkt op 20 oktober zijn de KIKa

advertisement
nr. 8 - 2014
Het laatste nieuws, belangrijke berichten en andere
informatie kunt u lezen op:
http://hetsteunpuntterneuzen.wordpress.com
Volg ons op Facebook
Het Steunpunt Terneuzen is aangewezen als ANBI
Kamer van Koophandel: 22065049
Wij kunnen ons werk alleen verrichten
doormiddel van subsidies en donaties:
IBAN: nl32RABO011.48.87.152
t.n.v . Stichting Het Steunpunt Terneuzen
AGENDA
1 sept.
3 sept.
3 sept.
8 sept.
10 sept.
11 sept.
15 sept.
17 sept.
17 sept.
18 sept.
20 sept.
22 sept.
24 sept.
24 sept.
15 okt.
september
creatief met pastel
kaartjes maken
stomacontactmiddag
cryptogrammen gevorderden
tekenen
papiercreaties
intuïtief tekenen
cryptogrammen beginners
meditatie
zingen
gezondheid en welzijnsmarkt
quilten
tekenen
meditatie
stomacontactmiddag
NIEUWE REEKS MEDITATIE NAJAAR 2014
Het Steunpunt start met een nieuwe reeks meditatie
in het najaar 2014.
Elk moment van ons leven bestaat uit relaties. Elke
seconde hebben we een relatie met iets. Onze
relatie met dat 'iets' wordt vaak geblokkeerd.
Meestal zijn we niet in het huidig moment maar zijn
we op zoek.
Logisch dat we gaan zoeken als we iets missen.
Alles wat we zoeken draait nogal eens uit op diepe
teleurstellingen omdat we nooit het volmaakte
vinden.
Wat zoeken we: 'ons ware leven dat versluiert ligt
onder allerlei waarnemingen zoals eenzaamheid,
verdriet, onzekerheid ...?'
Het magisch moment bestaat erin dat we inzien dat
het zoeken buiten onszelf niet de oplossing is.
Regelmatig mediteren helpt ons om voorbij de
versluieringen dit te vinden wat we al altijd hadden:
onze oorspronkelijke universele laag in onszelf
zoals: vitaal, geaard, open, ontvankelijk, creatief en
verbonden.
De meditatie gaat door in 'Revant'
(revalidatiecentrum)
Begeleiding: Ann Lanckriet zen beoefenaar bij
Frank De Waele en bij Ton Lathouwers ( Maha
Karuna Ch'an)
Inlichting: [email protected]
Centrum voor (ex)kankerpatiënten, mensen met een
chronisch ziektebeeld en hun naasten
Voor informatie over “Het Steunpunt Terneuzen” of
de Nieuwsbrief:
postadres:
Diepenbrockstraat 22
4536 GX Terneuzen
tel. 0115 618915
[email protected] of
[email protected]
De inloopmiddagen zijn op maandag en woensdag
Van 14.00u. – 15.30 u., Bachlaan 90 (Ter Schorre)
Kosten: € 25 voor een reeks van 11 meditaties (je
krijgt een deelnemerskaart).
Eenmalige deelname is € 5.
Data:
17/24/september, 1/8/15/29 oktober, 5/12/26
november, 3/10/17 december 2014.
Stichting het Steunpunt Terneuzen
organiseert gezondheid en
welzijnsmarkt
Op zaterdag 20 september organiseert Stichting het
Steunpunt voor de tweede maal de gezondheid en
welzijnsmarkt bij de Kameleon, Dokweg Terneuzen.
De opzet van deze dag is de bewoners van Zeeuws
Vlaanderen kennis te laten maken met de
mogelijkheden die er bestaan in de eigen regio.
Tot de doelgroep van “het Steunpunt Terneuzen”
behoren (ex)kankerpatiënten, chronisch zieken en
hun naasten. Niet alleen op psychosociaal gebied
(ondersteuning/begeleiding/reïntegratie), maar ook
in het aanbod van activiteiten is de rol van “het
Steunpunt” voor de doelgroep belangrijk. De taken
die de teamleden vervullen dragen bij aan een
verbetering van de kwaliteit van leven bij de
bezoekers c.q. hulpvragers. Het gehele team (35
vrijwilligers) van de Stichting werkt op vrijwillige
basis.
Met bescheiden middelen leveren we een hoge
kwaliteit. Dit is uiteraard te danken aan de ultieme
inzet van het bestuur en team. Er zijn geen
tussenlagen en ieder draagt de verantwoordelijkheid
voor het werk dat geleverd wordt. Op deze manier
voelt iedereen zich verantwoordelijk en nauw
betrokken bij “het Steunpunt” en de gasten.
Op 20 september kunt u niet alleen kennis maken
met de activiteiten die het Steunpunt te bieden
heeft, maar ook met de ondersteunende rol. Een
aantal teamleden biedt de bezoekers de
mogelijkheid een korte workshop te volgen o.a. bij
papiercreaties, tekenen en quilten. Bij koken kunt u
kennis maken met gezonde voeding en wordt
uitgelegd wat de opzet is van deze workshop. U
kunt hier ook zelfgemaakte chutneys kopen en
andere lekkernijen.
1
Ook dit jaar kunnen wij veel gasten verwelkomen,
o.a. de Borstkanker Ver. Nederland afd. Zeeuws
Vlaanderen. Zij houden elke vierde vrijdagmiddag
van de maand lotgenotencontact, behalve in juli,
augustus en december. Ook zijn zij een project
gestart met het maken van hartvormige kussentjes
die aan borstkankerpatiënten gegeven worden om
verlichting te geven na de operatie. Zie
www.heartpillow.dk Ook bewegen met Veerkracht,
elke dinsdagmiddag zal toegelicht worden.
De VOKK (Vereniging Ouders Kinderen met
Kanker) is aanwezig.
Carla Ferkranus zal een toelichting geven bij de
Zeeuwse Kindervilla, een kindervakantiehuis voor
kinderen met kanker en hun naasten. Ook kunt u
terecht bij Yolanda de Theye met
magneetarmbanden en kapsalon Buijze die uitleg
geeft over het feel good gevoel met visagie en
haarwerken
Buurtzorg zal er zijn met informatie. Ruim vier jaar
geleden is team Terneuzen opgericht door vier
wijkverpleegkundigen, inmiddels bestaat het team
uit acht verpleegkundigen. Buurtzorg Terneuzen
biedt verpleging en verzorging thuis. Ondertussen is
er ook in Oost- en West Zeeuws-Vlaanderen een
Buurtzorg team gestart. Jacqueline Hermans van
PRH zal op 20 september de workshop “net zo lief
assertief verzorgen” en Cisca Zuurveld van de NAH
Zeeland verzorgt een workshop over de gevolgen
van hersenletsel. Voor beide workshops kunt u zich
ook opgeven.
Verder kunt u kennis maken met: de Nederlandse
Vereniging voor Hoofdpijnpatiënten, Zeeuws
Vlaamse Nierpatiënten Vereniging, Kika (uiteraard
weer met beren en bijbehorende pakjes), de
Prostaatkankerstichting, Marlies Dieleman met
schilderijen, Stichting de Ontboezeming, CVA
(Cerebro Vasculair Accident) ver. Samen Verder
Zeeland. CVA Samen Verder behartigt de belangen
voor mensen die getroffen zijn door een
herseninfarct, hersenbloeding of een TIA.
Angelique Van den Neste zal haar boekje “Mijn
blikken doos’ presenteren. Hiermee krijgen mensen
in de zorgsector een kans om hun belevingen neer
te schrijven. De Elisabeth parochie presenteert
bijzonder welzijnswerk en Les Vaux de
therapeutische vakantieweken. ZorgSaam is net als
vorig jaar aanwezig met de
continuïteitshuisbezoeken en intensieve nachtzorg.
Ook zijn wij blij met de aanwezigheid van de
Zeeuwse Proef-tuin. Dit is een samenwerking
tussen Dethon, De Zilte Hof en initiatiefnemer
ZorgSaam Bachten Dieke in Terneuzen. Hoofd
voeding ouderenzorg Jos Ollebek ontwikkelde, met
steun van zijn collega Marc van Damme zijn visie op
lekkere en gezonde voeding. Tijdens de
Welzijnsmarkt zal de Zeeuwse Proef-tuin de soep
verzorgen voor alle aanwezige deelnemers. Ook
bezoekers kunnen kennis maken met de
heerlijkheden van de Zeeuwse Proef-tuin. Er is een
verloting met mooie prijzen en de dag wordt
opgeluisterd met live muziek van de Memories.
De locatie is voor publiek geopend van 10.30u tot
ca. 16u. Uiteraard zijn wij weer blij met de
gastvrijheid van de Kameleon Terneuzen.
Er is een (digitale) Nieuwsbrief Extra verschenen
waar alle organisaties zich nader voorstellen.
Voor meer informatie of het aanvragen van de
(digitale) Nieuwsbrief extra: Ingrid Wojtal
[email protected] of 0115
618915
WORKSHOPS TIJDENS DE GEZONDHEID
EN WELZIJNSMARKT OP 20 SEPT.
Jacqueline Hermans (PRH) zal deze dag 2x
een workshop presenteren. Toegang gratis:
Net zo lief assertief
Heb jij ook het aanvoelen dat wanneer we goed in
ons vel zitten het ons lukt om evenwichtig voor
onszelf op te komen? En ervaar je ook dat we op
andere momenten soms niets durven zeggen en
ondergaan wat er gebeurt? Of dat we eerder
aanvallend uit de hoek komen? Verlang je om voor
jezelf op te komen en de ander en de relatie niet uit
het oog te verliezen? Zoek jij ook naar een
respectvolle manier om je mening te zeggen? Wil jij
Net zo lief assertief
Heb jij ook het aanvoelen dat wanneer we goed in
ons vel zitten het ons lukt om evenwichtig voor
onszelf op te komen? En ervaar je ook dat we op
andere momenten soms niets durven zeggen en
ondergaan wat er gebeurt? Of dat we eerder
aanvallend uit de hoek komen? Verlang je om voor
jezelf op te komen en de ander en de relatie niet uit
het oog te verliezen? Zoek jij ook naar een
respectvolle manier om je mening te zeggen? Wil jij
ook groeien in zelfvertrouwen?
In twee verschillende workshops van 45 minuten
word je geprikkeld om bij deze vragen stil te staan
en te ontdekken hoe jij je kan ontplooien tot een
assertieve persoon. We doen dit ook aan de hand
van bruikbare en aangepaste hulpmiddelen: onze
twee nieuwe publicaties. Deze nieuwe boeken
kunnen je ondersteunen in de ontwikkeling van je
zelfvertrouwen. Tijdens deze workshops en in de
PRH stand krijg je ook informatie over de nieuwe
cursussen waarin je deze boeken kan integreren.
Breng gerust iemand mee die ook zin heeft om te
komen!
Deze workshops zijn gratis. Om praktische
redenen graag een week vóór aanvang
inschrijven.
2 Workshop
Cisca Zuurveld, coördinator NAH Zeeland
Cisca Zuurveld geeft op 20 september een
workshop
over de gevolgen van hersenletsel. Wat dit betekent
voor mensen en hun naasten, hoe dat er uit ziet en
waar ze terecht kunnen als ze vragen hebben
hierover of hulp willen.De lengte is aan te passen en
afhankelijk van de vragen die mensen hebben, max.
45 min. Ze geeft uitleg over welke vormen van
hersenletsel er zijn:
Traumatisch zoals door een ongeval, of slag op het
hoofd
Niet-traumatisch zoals een beroerte, hersentumor,
hersenvliesontsteking, vergiftiging, zuurstofgebrek
Daarnaast vertelt ze over de gevolgen hiervan en
wat dit betekent op langere termijn. Ook voor de
omgeving .
Verder geeft ze uitleg over welke
behandelmogelijkheden er zijn en waar je hulp kan
2
vinden bij specifieke vragen. NAH Zeeland is een
Samenwerkingsverband van Zeeuwse
Zorginstellingen die is ontstaan n.a.v. een subsidie
van VWS om de nazorg voor mensen met
hersenletsel in de regio’s te verbeteren.
Cisca Zuurveld is aangesteld als coördinator van dit
samenwerkingsverband en is gedetacheerd vanuit
het revalidatiecentrum in deze functie. Haar kantoor
is in Goes in Revalidatiecentrum Lindenhof.
Haar kerntaken zijn het geven van advies en
informatie aan wie dat vraagt over leven met de
gevolgen van hersenletsel. Zowel mensen met
hersenletsel en hun naasten als professionals
kunnen hun vragen neerleggen bij dit
informatiepunt. Complexe vragen worden
voorgelegd aan het Hersenletselteam dat bestaat uit
professionals uit de regio. Zij geven advies en
verwijzen naar de juiste vorm van zorg en
begeleiding. Dit advies is gratis.
Ook deze workshop is gratis. Wel graag van
tevoren aanmelden bij interesse.
BOEKENNIEUWS
Je moet het durven – Esther Radstaak –
Brookman
Esther Radstaak kreeg op haar twaalfde kanker. Na
een ziekbed van twee jaar genas zij volledig, maar
pas jaren later bleek welke psychische schade alles
had veroorzaakt.
In haar beleving had ze alles verwerkt. Ze praatte
altijd open over wat ze had meegemaakt. De
lichamelijke gevolgen van haar oncologische
verleden, onder meer vervroegde overgang,
verminderde nierfunctie en dagelijkse medicatie,
had ze allang geaccepteerd. De ommekeer kwam
toen haar dochter 12 jaar werd.
In het ziekenhuis werd duidelijk dat ze aan een
posttraumatisch stresssyndroom leed. Daar werd ze
doorverwezen naar een psychotherapeut die ook
EMDR toepast, een therapie die op
traumaverwerking is gericht. Dat is haar redding
geweest. Tijdens die sessies kwamen dingen naar
boven waarvan ze geen weet meer had, maar die
wel in haar brein opgeslagen waren. Ze kreeg
dezelfde lichamelijke sensaties als tijdens de
chemokuren (misselijk, koortsrillingen, mond vol
blaren). Volgens de therapeut betekende dit dat de
hersenen eindelijk aan het verwerken waren. Het
was duidelijk dat ze in al die jaren alleen maar bezig
is geweest met overleven. Ze had het lichaam van
een volwassen vrouw, maar was in haar hoofd nog
steeds dat onzekere meisje van 12 dat geen mening
had en nooit eens uit de band sprong. Na vier jaar
therapie staat ze steviger in haar schoenen en laat
ze niet over zich heen lopen. Ondertussen weet ze
dat volwassenen die als kind kanker hadden vaak
met dergelijke problemen kampen. In hun tijd was er
geen nazorg, je ging gewoon door. De opbrengst
van dit boek gaat volledig naar KanjerKetting, een
initiatief van de VOKK. Kinderen krijgen bij elke
behandeling, kuur of onderzoek een kraal. Die
kralenketting vormt uiteindelijk een tastbare
herinnering van hun verhaal.
VEERKRACHT: BEWEGEN NAAR VERMOGEN
De regionale afdeling van de Borstkankervereniging
heeft de sportgroep “Bewegen met Veerkracht”
opgezet voor (ex)kankerpatiënten en mensen met
een chronische aandoening.
Elke dinsdagmiddag tot en met 10 juni wordt er
gesport in sportcomplex de Vliegende Vaart in
Terneuzen. De aanvangstijd is 15.30 uur tot 16.30
uur. Deelnemers kunnen vrijblijvend twee maal
deelnemen. Hierna kost een les 2,50 Euro per keer.
Voor aanmelding en informatie kunt u terecht bij
Roselieke Faasse, 0115-613398 of Eldina
Steenbakker, 0115-481633.
Email: [email protected]
Of kom eens vrijblijvend kijken naar een sportles.
STICHTING HET STEUNPUNT PARTICIPEERT IN
“OVER LEVEN MET KANKER”
Scoop en de Zeeuwse bibliotheek wilen met het
programmeren van oncologie in de Zeeuwse
samenleving aansluiten bij de actualiteit en thema’s
die spelen in de samenleving. Teamleden van het
Steunpunt hebben zitting in deze werkgroep.
Tijdens de Gezondheid en Welzijnsmarkt op 20
oktober zijn de KIKa beren te koop met o.a. het
wapen van Terneuzen op het t-shirt.
BORSTKANKERVERENIGING NEDERLAND
Afd. Zeeuws-Vlaanderen
Iotgenotencontact in Terneuzen:
Iedere vierde vrijdagmiddag van de maand behalve
juli, augustus en december.
Tijd: 14u tot 15.30u Ziekenhuis de Honte.
Voor informatie, ook over activiteiten:
Monika Crosiers-Maes 0115 451981
[email protected]
HARTKUSSENTJES
Ik weet niet of je al gehoord hebt van de hartkussentjes voor borstkankerpatiënten? Het zijn
hartvormige kussentjes die aan
borstkankerpatiënten gegeven worden om
verlichting te geven na de operatie. Zie
www.heartpillow.dk Ik wil je informeren over het feit
dat wij een project aan het opstarten zijn om die
kussentjes te maken en aan alle nieuwe patiënten
te bezorgen. Als het goed genoeg loopt, afwachten
maar, zouden we ze ook geven aan
darmkankerpatiënten om op de buik te leggen als
ze moeten hoesten… Corien Nortier neem te
coördinatie op zich, met medewerking van Marianne
Verbeke.
3
PRH PERSOONLIJKHEID EN RELATIES
VOOR CURSUSSEN, WORKSHOPS, LEZINGEN
EN COACHING
www.prh-nederland.nl of
[email protected]
Rouwzorg 0114 regio
22 september 2014:
Lezing door Manu Keirse
schrijver, hoogleraar klinische psychologie,
deskundige in rouw- en palliatieve zorg.
Thema:
Veerkracht groeit, voetje voor voetje
In WZC Blaauwe Hoeve Hulst
om 20.00 uur
RESULTAAT ONDERZOEK GEBRUIK BIJENGIF
Bijengif kun je niet zomaar injecteren bij mensen.
Dat kan schade aan het hart en zenuwstelsel en
inwendige bloedingen veroorzaken. Onderzoekers
van de universiteit van Illinois zijn er echter in
geslaagd om toxines uit het gif van bijen, slangen
en schorpioenen via nanodeeltjes direct naar
tumorcellen te brengen zonder gezonde cellen te
beschadigen. Het gaat met name om een proteïne,
melittine, in het gif die zich hecht aan kankercellen
en de groei en vermenigvuldiging ervan tegengaat.
De onderzoekers zijn er in geslaagd om synthetisch
melittine te produceren. Middels nanodeeltjes waren
ze in staat om daarmee borstkanker- en
melanoomcellen te behandelen in het laboratorium.
De nanodeeltjes zijn zo klein dat ze niet opgemerkt
worden door het immuunsysteem en rechtstreeks
naar de tumorcellen kunnen gaan. Het gif komt niet
in de bloedbaan terecht en geeft daarom geen
bijwerkingen.
Het onderzoek werd gepresenteerd tijdens de
jaarlijkse bijeenkomst van de American Chemical
Society in San Francisco.
De behandeling gaat nu eerst getest worden op
ratten en varkens en daarna pas op mensen. De
onderzoekers verwachten dat dit 3 tot 5 jaar zal
duren.
ONCOLOGISCHE REVALIDATIE
……REVALIDEREN BIJ KANKER
Tijdens en na de behandeling van kanker, kunt u
last krijgen van allerlei klachten. Uw conditie gaat
achteruit, misschien bent u moe, heeft u pijn, bent u
angstig of onzeker. Revalidatie kan helpen om uw
klachten te verminderen. Veel mensen met kanker
spannen zich liever niet intensief in.
Regelmatig bewegen zorgt ervoor dat u uw conditie
behoudt en uw dagelijkse activiteiten kunt blijven
uitvoeren. Wetenschappelijk onderzoek leert dat
bewegen, waaronder sporten een belangrijke
bijdrage kan leveren aan het opbouwen van
spierkracht, conditie en aan het totale herstel.
Oncologische revalidatie:
U traint onder begeleiding van een oncologisch
geschoolde fysiotherapeut. Een trainingsprogramma
is vaak een combinatie van kracht en
conditietraining. Soms aangevuld met sport en spel.
Praten met een medisch maatschappelijk werker of
medisch psycholoog is soms een goed idee. Als u
psychisch meer weerstand opbouwt kunt u het
dagelijkse leven beter aan.
Ook als u ernstige vermoeidheidsklachten heeft,
kunnen zij u verder helpen.
Heeft u klachten of wilt u klachten voorkomen
dan is revalidatie zinvol. Zowel tijdens de
behandeling als daarna. Ook als u niet meer
kunt genezen, heeft revalidatie zin. U voelt zich
fitter en zit lekkerder in uw vel.
U kunt individueel of in een groep samen met
lotgenoten revalideren.
Revalidatie kan ervoor zorgen dat u zo weinig
mogelijk last heeft van de behandeling van kanker.
Door regelmatig te blijven bewegen blijft u beter in
conditie en heeft u minder last van vermoeidheid.
Na de behandeling kunt u in speciale
revalidatieprogramma’s werken aan uw herstel:
Fysieke training
Herstel & Balans (www.herstelenbalans.nl)
Individuele revalidatie
Als u niet meer kunt genezen van kanker, noemen
we dat de palliatieve fase. In deze fase draagt
revalidatie eraan bij dat u zich zo goed mogelijk
voelt. De revalidatie is er op gericht om klachten te
voorkomen of te verminderen. Zo kunt u zo veel
mogelijk blijven doen wat u gewend bent. Vóór de
revalidatie wordt uw beginsituatie in kaart gebracht
door middel van een vraaggesprek,
inspanningstesten en spierkrachttesten. Ook wordt
u gevraagd enkele vragenlijsten in te vullen. Zo kan
een programma voor u op maat worden gemaakt.
Voor aanmelding kunt u contact opnemen met uw
behandelend specialist of huisarts. Ook de
oncologieverpleegkundige, de verpleegkundig
specialist oncologie of de oncologiefysiotherapeut
kunnen een rol spelen in de verwijzing en
voorlichting geven over de
revalidatiemogelijkheden. Een verwijzing moet via
uw arts gebeuren.
Om in aanmerking te komen voor vergoeding
van oncologische revalidatie hebt u een
verwijsbrief nodig van uw specialist of huisarts.
Kijk in uw aanvullende polis hoe u verzekerd
bent voor fysiotherapie of voor Herstel en
Balans.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Yolanda van
Esbroek (oncologie fysiotherapeut) Fysio-fit Stams
Terneuzen tel. 0115 620530
Adverteren in Streekbeeld………
STREEKBEELD
verschijnt wekelijks in geheel ZeeuwsVlaanderen en een gedeelte van het
Waasland. STREEKBEELD ook voor al uw
digitaal print-en drukwerk!
Tel. 0115 649800
VOKK (Ver. Ouders Kinderen met Kanker)
Veel ouders ervaren contact met lotgenoten als een
belangrijke steun. Het praten over eigen ervaringen
met mensen die begrijpen wat je bedoelt, het delen
van gevoelens die anderen ook hebben.
Ontvangst 19.45-20u
Voor meer informatie:
4
Freddy de Burger: regiocoördinator VOKK zuidwest, tel. 0114 310435, e-mail:
[email protected]
De laatste bijeenkomst zal zijn op 26 november in
Goes, er wordt dan iets creatiefs gedaan.
ACTIVITEITEN VAN HET STEUNPUNT
Creatief met pastel
Elke eerste maandag CREATIEF MET PASTEL.
Van: 14.00 – 15.30 uur, Vivaldizaal Ter Schorre.
Kosten € 5 Onder leiding van Loes Minneboo, met
ondersteuning van Ineke Sijbinga
Informatie en aanmelding: tel. 0115 694035
[email protected]
Papiercreaties
De vernieuwde workshop heeft een vervolg op elke
tweede donderdagochtend van de maand.
Rivierenhuis, IJsselstraat 3, Terneuzen. O.l.v. Matty
de Jager met ondersteuning van Willy de Vliegher.
Deelname 5 euro. Aanvang 10u.
Aanmelden bij: 0115 618915
[email protected]
Kaartjes maken
Een middag vrij kaartjes maken o.l.v. Saar den
Dekker. Locatie Ter Schorre Vivaldizaal, Deelname
€ 2,50 incl. materiaal. Tijdstip 14u – 15.30u.
Aanmelden: [email protected]
Tel. 0115 618915
Cryptogrammen voor gevorderden
Elke tweede maandag van 14u tot 15.30u
Deelname € 2 . Onder leiding van Nikki Vaas
Vivaldizaal Ter Schorre. Opgave: 0115 618915
[email protected]
Tekenen
Elke tweede en vierde woensdag van de maand
onder deskundige leiding van Herman van Leeuwe.
Van: 14.00 – 15.30u., Vivaldizaal Ter Schorre. € 4
incl. materiaal. Vivaldizaal, Ter Schorre
Ondersteuning: Christine v. Doorn, Mieke Neyt
[email protected] of 0115 618063
Intuïtief tekenen
Elke derde maandag Vivaldizaal Ter Schorre
Van 14.00 tot 15.30u. Olv Agnes Wesselius, met
ondersteuning van Mary Allaart. € 5 deelname
Voor aanmelding: [email protected]
0115 432950
Cryptogrammen voor beginners
Elke derde woensdag, Vivaldizaal Ter Schorre.
Van 14u tot 15.30u. Onder leiding van Nikki Vaas
Met ondersteuning van Marina de Reus. Deelname
€ 2 . Opgave: 0115 618915
[email protected]
Informatiepunt bibliotheek Terneuzen
Elke tweede en vierde vrijdagmiddag
Van 13.u tot 16.30u.
Workshop quilten/patchwork
Elke vierde maandag van 14u. tot 15.30u. o.l.v.
Willeke van Toorn met ondersteuning van Mena
Martens- de Jonge. Locatie Ter Schorre Vivaldizaal.
Deelname € 5 incl. materiaal. Aanmelden:
[email protected]
tel. 0115 618915
Advisering
(reïntegratie) en eventuele financiële consequenties
Pieter van Nieuwenhuijzen, 0115 618915
[email protected]
Workshop koken
Locatie:de Rede, Oude Vaart Terneuzen.
Deelname € 12,50 van 16.30u tot 19.30u.
Data: 8 oktober, 12 november, 10 december
2015: 14 januari, 11 februari, 11 maart, 8 april
13 mei.
O.l.v. Willy de Vliegher en Anjo de Kort
Inschrijven bij: [email protected]
Tel. 0114 362285
Smartlappenkoor
Zing met ons mee! Onder leiding van Walter
Dobbelaar en Rudy de Buck. Elke derde
donderdagavond van 19.00 tot 21.00 u.
Deelname voor 2 euro per keer. Locatie de
Zeemeeuw, Schubertlaan Terneuzen
Aanmelding: 0115 618915
[email protected]
Stomacontactmiddagen
De inloop is gratis en de koffie staat klaar. Er is een
stomaverpleegkundige aanwezig om vragen te
beantwoorden.
De contactmiddagen in 2014 zijn:
3 september –
15 oktober – 26 november
Aanvang: 13.30u-15.30u, Rivierenhuis,Terneuzen
IJsselstraat 3
O.l.v.: Yvonne Dijkstra, Dinie Meertens en Marije
van der Zanden
Informatie: 0115 618915 of
he[email protected]
Workshop bloemschikken
Er wordt in december weer een workshop
bloemschikken georganiseerd. Binnenkort volgt
meer informatie.
Meditatie
Kosten: € 25 voor een reeks van 11 meditaties (je
krijgt een deelnemerskaart).
Eenmalige deelname is € 5.
Data:
17/24/september, 1/8/15/29 oktober, 5/12/26
november, 3/10/17 december 2014.
Begeleiding: Ann Lanckriet zen beoefenaar bij
Frank De Waele en bij Ton Lathouwers ( Maha
Karuna Ch'an)
Inlichting: [email protected]
06 30835942
5
Kidsproject, begeleiding en ondersteuning,
contactpersoon Oost Zeeuws Vlaanderen
Freddy de Burger: 0114 310435
[email protected]
Lotgenotencontact
Dinie Meertens. [email protected]
0115 618649
Contactpersoon West Zeeuws Vlaanderen
tevens KIKA verkooppunt:
Nelleke Joosse
0117 386244 [email protected]
PENNINGMEESTER
Willy van Puyvelde – tel. 0115 696418
Huisbezoeken, rouw – en verliesverwerking
Ineke Sijbinga: 0115 694035
[email protected]
Bezorging Nieuwsbrief Terneuzen
Mary Allaart
Bezorging Nieuwsbrief op locatie
Marije v.d. Zande
Bezorging Nieuwsbrief Axel
Anjo de Kort
Bezorging Nieuwsbrief Biervliet
Mevr. G. Kliem
Bezorging Nieuwsbrief Koewacht
Willy de Vliegher
Bezorging Nieuwsbrief West Zeeuws Vlaanderen
Nelleke Joosse (Breskens) Liesbeth Lems
(Oostburg) Marianne Verbeke (IJzendijke)
Bezorging Nieuwsbrief Sas van Gent
Dhr. C. Henderikx
Bezorging Nieuwsbrief Zaamslag
Mevr. J. Franse
Voor de bezorging van de Nieuwsbrief in Hoek (bij
therapeuten, artsen en zorgcentra) zoeken wij nog
vrijwilligers!
20 September organiseert het Steunpunt de
gezondheid en welzijnsmarkt. Voor deelname,
facilitering of sponsoring:
[email protected]
tel. 0115 618915
Informatie over haarwerk en visagie
Buijze Kapsalons – Zuidlandstraat 30, Terneuzen.
Tel. 0115 631355 of [email protected]
De Haarzaak
Het Zand 53, Koewacht
Tel. 0114 361494
[email protected]
Kapsalon Suset
Lange Heerenstraat 5, Schoondijke
Tel. 0117 406080
[email protected]
Stichting Het Steunpunt Terneuzen is een
vrijwilligersorganisatie.
Indien u ons werk wilt steunen, kunt een
bijdrage storten of
VRIEND WORDEN VAN HET STEUNPUNT
Voor € 36 euro per kalenderjaar wordt u
vriend van het Steunpunt.
Dit bedrag komt ten goede aan het
organiseren van activiteiten,
themamiddagen en alle andere activiteiten
van het Steunpunt.
Naam…………………………………………….
Adres…………………………………………….
Woonplaats……………………………………..
O stort de donatie op rek.nr.:
IBAN: nl32RABO011 48 87 152
O ontvangt graag een nota voor dit bedrag
(aankruisen wat van toepassing is)
Deze aanmelding kunt u digitaal opsturen
naar: [email protected]
Of per post naar: Diepenbrockstraat 22
4536 gx Terneuzen
En toch! (Robert Long)
Het hele leven is absurd, dat is een feit
Er is uiteindelijk geen touw aan vast te knopen
Er is geen waarheid en totaal geen zekerheid
En ook geen redding maar we moeten blijven hopen
Ik heb mijn leven lang betwijfeld
Wat ik zag en wat ik hoorde
En ik twijfel na mijn dood waarschijnlijk nog
Maar ik zal altijd overtuigd zijn van de kracht
Die schuilt in woorden
En dat hele korte zinnetje: en toch
En toch
Laat de klagers nou maar klagen
Er is altijd kans van slagen
Wie de moed opgeeft verdient niet dat ie leeft
En toch,
Laat de pessimisten zeuren
Er kan altijd iets gebeuren
Dat het leven weer een nieuwe inhoud geeft
Neem onze wereld nou, vol afgunst en gevaar
En vol geweld, haat , honger en bedrog
Toch wordt dat anders ook al duurt het duizend jaar
Als heel de wereld zegt en toch en toch en toch
Laat de klagers nou maar klagen
Er is altijd kans van slagen
Wie de moed opgeeft verdient niet dat ie leeft en
toch
Laat de pessimisten zeuren
Er kan altijd iets gebeuren
Dat het leven weer een nieuwe inhoud geeft
Dus blijf vechten tegen koning Onbenul
En tegen alles wat verzuurd is, dom en log
Verlies de moed niet ondanks alle flauwekul
Schreeuw door je tranen heen EN TOCH EN TOCH
EN TOCH…
6
7
Download