Daensjaar_2007

advertisement
BIJEENKOMST LEERKRACHTEN R.K. GODSDIENST
7DE JAARS T/BS0
van het bisdom Gent
op woensdag 7 februari 2007 in Marialand (Gent)
o.l.v. Peter Malfliet, inspecteur-begeleider
1. Uitvalsbasis
2. Imput 1: Vakoverstijgend samenwerken
2.1. Motivering
2.2. Voorbeelden uit 7 Bejaardenzorg
2.3. Voorbeelden uit 7 Kinderzorg
2.4. In andere studierichtingen?
3. Imput 2: Daensjaar 2007
3.1. Situering
3.2. Educatief aanbod
3.3. Bezinningsdag Geloof en maatschappij (3 maart)
3.4. Voor meer informatie…
1.Uitvalsbasis
Sint-Augustinusinstituut in Aalst
School voor verzorging en verpleegkunde (T/BSO)
Modulair onderwijs in BSO
7de jaar Bejaardenzorg = module CZR + module CZT
Complexe Zorg in Residentiële situatie +
Thuissituatie
7de jaar Kinderzorg = module BJK + module BSK
Begeleiding Jonge Kind + Schoolgaand Kind
Elke week 1u modulevergadering met (bijna) alle leerkrachten,
zeker de nieuwe leerkrachten in de module
Agenda: planning en uitwerking van projecten, stage, GIP, evaluatie…
2. Vakoverstijgend samenwerken
2.1. Motivering
Leerinhouden aanbieden die aansluiten bij hun praktijk (6+8 weken
stage) of ‘geïntegreerd onderwijs’
Illustreren hoe hun werkveld kansen biedt tot levensbeschouwing
Illustreren hoe hun werkveld verwijst naar de christelijke traditie/wortels
Elkaars aanbod binnen de gewone lessen versterken
Samen nadenken over de uitbouw/inhoud van een module
Bijdragen tot teambuilding
2.2. Voorbeelden uit 7 Bejaardenzorg
Een totaalvisie op verzorging
start met een bezoek aan RVT in Olen
theoretisch opgevolgd in TV Verzorging
praktisch uitgewerkt in het vak Animatie
o.a. activiteiten voorbereiden en aanbieden in RVT
o.a. bouwen van een regenboog
godsdienst: een herdenkingsviering voorbereiden en voorgaan
o.a. de bijbelse symboliek van de regenboog
o.a. zelf teksten opzoeken, meebrengen en voorstellen
o.a. voorstel bespreken, taakverdeling, inoefenen
o.a. viering helpen voorgaan
o.a. zelfreflectie bij wijze van evaluatie
o.a. een stage-opdracht
gemeenschappelijke:
totaalzorg d.w.z. ook levensbeschouwelijk
zelfde zorgvragers en RVT
Een kennismaking met de thuiszorg
TV Verzorging staat stil bij kraamzorg
Godsdienst: geboorterituelen in verschillende godsdiensten
o.a. geboortekaartjes, gedichten, ervaringen e.d. zoeken,
meebrengen en voorstellen
o.a. geboorterituelen in tijd en ruimte
o.a. de betekenis en symboliek van het doopsel
o.a. geboorterituelen bij moslims, joden, hindoes
Verliefd, verloofd, getrouwd
Project Algemene Vakken:
o.a. het educatief spel De Bloosdoos
o.a. trouwen of samenwonen?
o.a. een advocaat komt de juridische kant toelichten
Godsdienst: trouwen in verschillende godsdiensten
o.a. de betekenis en symboliek van een kerkelijk
huwelijk
o.a. voorstellen voor een huwelijksviering zoeken,
meebrengen en voorstellen
o.a. huwelijksrituelen bij moslims en joden
2.3. Voorbeelden uit 7 Kinderzorg
Project ‘vertellen’ (okt.- dec.)
het vak Expressie draagt dit project
o.a. wat is een goed kinderboek?
o.a. een workshop om te leren vertellen
o.a. zelf boeken kiezen en aan elkaar voorlezen
o.a. een sfeervolle vertelhoek uitwerken
o.a. aan groepjes kleuters een kinderboek voorlezen
godsdienst: extra-oefenkansen om expressief voor te lezen
o.a. het levensverhaal van Sint-Maarten
o.a. een legende van Sinterklaas
o.a. het kerstverhaal (Paul Biegel)
Lichtmis
in het PV Leef- en woonsituatie leren ze pannenkoeken bakken;
in de vakken Expressie en Opvoedkunde/omgangskunde
bereidden ze de feestelijke activiteiten in een kleuterklas voor;
in godsdienst krijgen ze de religieuze wortels van dit feest en de
plaats in de parochiepastoraal
2.4. In andere studierichtingen ?
Het woord is aan jullie…
om te vermijden dat ik een stuurman wordt die aan wal staat.
3. Daensjaar 2007
3.1. Situering
Adolf Daens (1839-1907)
Priester-leraar in de bisschoppelijke colleges van Oudenaarde (1873) en
Dendermonde (1878-1888)
Auteur van het partijprogramma van de Christene Volkspartij (1893)
Volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Aalst (1894-1898) en
voor het arrondissement Brussel (1902-1906)
Oost-Vlaming van de 20ste eeuw
5de in de eindstand van de Grootste Belg
Ere-burger van de stad Aalst
2007 is door de stad Aalst uitgeroepen tot het Daensjaar met als slagzin
Daens vandaag
3.2. Educatief aanbod
- Een lessenpakket voor leraren geschiedenis, PAV, Nederlands
CD-rom, lesmap (VVL), achtergrondbrochure (15 euro)
inhoud: een les geschiedenis over Daens en het daensisme (ppp)
een les Nederlands a.d.h.v. gedichten en passages uit
romans (o.a. L.P.Boon, Buysse, Streuvels)
tips voor godsdienst:
“ Vraag de collega godsdienst om op voorhand aan lln.
- uit te leggen wat een encycliek is en wat het belang ervan is;
- het belang van Rerum Novarum* toe te lichten;
- de houding van de kerk onderzoeken t.o.v. priesters die een politiek mandaat
opnemen (19de eeuw/nu ), bevrijdingstheologen
- gelijkaardige figuren binnen de kerk laten opzoeken.”
* De taak van de kerk (Rerum Novarum, deel 2, hoofdstuk 1)
Fragment uit de film Daens (bijv. van 21min.50 tot 59min.30)
- Een gastles over Daens en de 19de eeuw
tot half mei 2007
een computer met projectiefaciliteiten is vereist
150 euro voor de les, 1 CD en 1 lesbrochure
de verplaatsingskosten bedragen 0,30 euro/km
afspreken met Lutgarde De Ridder, telefoon en fax: 054/50.28.51
E-post : [email protected]
- De opstel / verhandelingwedstrijd van de stad Aalst
Onderwerp: L.P. Boons werk Pieter Daens
Start en aankondiging op 16 september 2006.
Inlichtingen: Luc Geeroms, tel. 053/73.23.47 of
e-post:[email protected]
- Een uitstap naar Aalst
Scholen kunnen de fabrieksstad van Daens zelf op eigen houtje verkennen
a.d.h.v. Daenswandelingen en een Daenswandelzoektocht met prijzen
Of met gids op dinsdag- en donderdagnamiddag en op woensdag.
Evt. in combinatie met een bezoek aan het Stedelijk Museum.
Meer uitleg en concrete afspraken: Lutgarde De Ridder, tel. 054/50.28.51,
mobieltje 0476/44.56.33 of via e-post : [email protected]
- Tentoonstellingen
In het Stedelijk Museum worden tijdens het Daensjaar 2007 naast de
permanente vernieuwde Daensmodule op de gelijkvloerse verdieping, ook
een thematentoonstelling opgezet op de eerste verdieping:
- 9 juni 2007 tot 28 oktober 2007:
de dood van Daens in de pers
3.3. De studie- of bezinningsdag Geloof en Maatschappij
zaterdag 3 maart 2007 van 8u45 tot 16u30
Sint-Jozefscollege (Aalst)
3 inleidingen en 2x4 gespreksgroepen met panel
vooraf inschrijven is verplicht (5 euro)
3.4. Voor meer informatie…
www.daensjaar.be
één adres:
Daensjaar 2007
Postbus 1
9300 Aalst
[email protected]
Download