Enzymen - Biologiepagina

advertisement
Enzymen:
- Zijn biokatalysatoren
- Versnellen reacties
- Zijn eiwitten
- Worden gebruikt en niet verbruikt
Er zijn twee soorten enzymen:
1) Opbouwende (bij assimilatie)
- o.a. bij fotosynthese
2) Afbrekende (bij dissimilatie)
- o.a. verteringsenzymen
Enzymen zijn substraat-specifiek. Ze kunnen door hun ruimtelijke
structuur dus maar met één stof (substraat) reageren. Dit vormt
een enzym-substraat complex
Het substraat eindigt altijd op
Het enzym eindigt altijd op
–ose
–ase
Voorbeelden:
Cellolose – cellulase
Maltose – maltase
Amylose (zetmeel) - amylase
substraat
actieve plek
enzym
enzym-substraatcomplex
enzym
De enzymactiviteit hangt af van:
1) Temperatuur
– Hoe warmer, hoe sneller moleculen bewegen, dus
meer reactie
– Bij bepaalde temperatuur denatureren enzymen
(= onomkeerbare verandering van de ruimtelijke
structuur)
Denatureren = het verlies van de ruimtelijke
structuur van bepaalde stoffen, zoals een
eiwit/enzym, waardoor eigenschappen en
werking vaak sterk veranderen.
Voorbeeld: bij het bakken van een ei denatureren
en dus stollen de eiwitten
Optimum: Dat wil zeggen dat onder optimumomstandigheden per
tijdseenheid de grootste hoeveelheid substraat wordt omgezet
Door warmte meet
botsingen tussen
enzym en substraat
De optimumtemperatuur
Denaturatie van
enzymen bij hoge
temperaturen
De enzymactiviteit hangt af van:
2) pH
– Sterk afwijkende pH  denaturatie van enzymen
De enzymactiviteit hangt af van:
3) Enzym en substraatconcentratie
– meer botsingen is meer kans
Een te hoge temperatuur veroorzaakt in het lichaam
denaturatie van eiwitten, waardoor ze hun functie niet
meer kunnen uitoefenen doordat zij hun ruimtelijke
structuur verliezen.
Aangezien het lichaam voor een groot deel uit
eiwitten bestaat, en eiwitten een grote rol spelen bij
diverse lichaamsprocessen, is een te hoge
temperatuur uiteindelijk dodelijk. Boven de 42 graden
Celsius denatureren namelijk ook de eiwitten die het
lichaam gebruikt om haar temperatuur te regelen.
De temperatuur zal door de denaturatie versneld
stijgen, waardoor men sterft. Hierdoor is het van
levensbelang om hoge koorts met koortsdempende
middelen te behandelen.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards