Kenniskaart - Enzymen - Scheikunde In Bedrijf

advertisement
Kenniskaart - Enzymen
Meer weten?
Weetjes
Enzymen zijn relatief groot.
Voorbeeld: Cellulase, een enzym dat helpt bij het verteren van planten is 58 kD groot (kD = kilodalton =
1000 u). Er bestaan ook enzymen die een paar honderd kD zijn. Penicilline is maar zo’n 300u groot.
Voorbeeldvragen
Begrippen
In je lichaam vinden duizenden reacties plaats. Je transporteert zuurstof door je lichaam, je verbrandt
voedingsstoffen en je voert afvalstoffen af. Je weert aanvallen van bacteriën en virussen af en je maakt
nieuwe lichaamcellen. Al deze reacties moeten op het goede moment plaatsvinden en in de goede
verhoudingen. Deze processen verlopen bij de lage temperatuur van 37 ºC.
Dat kan alleen maar doordat er in ons lichaam biokatalysatoren of enzymen aanwezig zijn. Ze zorgen
ervoor dat de reacties bij een lagere temperatuur kunnen plaatsvinden. Een katalysator wordt gebruikt
bij een reactie, maar niet verbruikt. De katalysator kan dus steeds weer opnieuw worden ingezet.
Werking enzym
Enzymen zijn dus heel belangrijk.
Enzymmoleculen zijn groot. Ze bevatten een holte, de actieve site. Alleen één bepaalde karakteristieke
groep past in deze holte. Vergelijk het met een slot en een sleutel. Slechts één sleutel (= substraat) past
op het slot (= enzym). Zodra de sleutel in het slot gegaan is vindt er een verandering plaats. De twee
substraten reageren dan bijvoorbeeld tot één nieuw molecuul.
Een schematische enzymreactie staat hiernaast.
Enzymen zijn eiwitten en daardoor gevoelig voor hoge temperaturen en hoge en lage pH. Bij een hoge
temperatuur verandert de ruimtelijke structuur van het eiwit en het enzym verliest zijn eigenschappen.
De verandering van de ruimtelijke eiwitstructuur wordt denaturatie genoemd.
In het lichaam werken de meeste processen het best bij ongeveer 37 ºC. Soms verhoogt het lichaam de
temperatuur, bijvoorbeeld als iemand door bacteriën ziek geworden is. Het lichaam gaat een heleboel
verschillende antistoffen produceren. De productie van de antistoffen moet zo snel mogelijk gebeuren.
Het lichaam verhoogt de temperatuur zodat de productie wat sneller verloopt. De patiënt heeft koorts!
De temperatuur van het lichaam mag niet te hoog worden. Vanaf ongeveer 41,7 ºC gaan de enzymen
die nodig zijn voor diverse andere reacties in het lichaam kapot. De enzymen denatureren. Door het
toevoegen van een antibioticum, zoals penicilline wordt het lichaam geholpen. Het antibioticum zorgt dat
de celwand van de nieuw gevormde bacteriën zwak is, zodat de bacteriën dood gaan. De bacterie kan
zich niet meer vermenigvuldigen.
ScheikundeInBedrijf.nl | Postbus 158, 2260 AD Leidschendam | T +31 (0)70 337 87 88, F +31 (0)70 337 87
89 | [email protected]
________________________________________________________
Trial version converts only first 100000 characters. Evaluation only.
Converted by HTML-to-RTF Pro DLL .Net 3.0.9.1 (build March 27th, 2009).
(Licensed version doesn't display this notice!)
- Get license for the HTML-to-RTF Pro DLL .Net
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards